Karjalaiset digikunnailla – Kansatieteilijöiden Vuoden Gradu -palkinto

13.03.2019 10:56

Digikunnailla: karjalaisuus Facebook-ilmiönä on Vuoden Gradu.
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry on valinnut Pirja Hyyryläisen pro gradu -työn vuoden parhaaksi tutkielmaksi.

Pirja Hyyryläinen tutki palkitussa gradussaan, kuinka karjalaisuus rakentuu ja kuinka sitä rakennetaan Facebookissa. Hyyryläisen mukaan Facebookin karjalaisryhmät voivat toimia jäseniensä karjalaisen identiteetin vahvistajina sekä digitaalisina muistin paikkoina. Ryhmät mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan osallistua karjalaisyhteisöön.

Hyyryläinen sanoo, että karjalaisorganisaatiot, kuten Karjalan Liitto, ovat ottaneet digiloikan hyödyntäessään sosiaalista mediaa. Niiden välittämä sanoma voi olla perinteinen, mutta väline moderni.

Sosiaalinen media tarjoaa nuorille karjalaisjuurisille luontevan tavan toteuttaa karjalaisuuttaan. Digikunnaat tarjoavat mahdollisuuden virtuaalisiin kotiseutumatkoihin heille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua Karjalaisille kesäjuhlille tai matkustaa suvun kotipaikoille Karjalaan.

Hyyryläisen pro gradu ”Digikunnailla: karjalaisuus Facebook-ilmiönä” on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59612.

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/03/karjalaiset-digikunnailla-2013-kansatieteilijoiden-vuoden-gradu-palkinto-jyvaskylaan