Karjalainen sukuni -webinaarisarja jatkuu

12.02.2021 08:47

Mitä Karjala on?

Karjalainen sukuni -webinaari alkoi 11.2.2021 historioitsija Pekka Vaaran luennolla Mitä Karjala on? Luento tarkasteli eri näkökulmista ajatusta, että on monta erilaista Karjalaa. Historian kulku on muovannut ajatustamme siitä, mitä on Karjala. Kieli, uskonto, kaupankäynti sekä eri suunnista tulleet valtiolliset ja poliittiset voimat ovat muokanneet Karjalaa eri aikoina. Tämä on tuottanut nykyisen Karjaloiden moninaisuuden.

Luento on tallennettu YouTubeen. Katso Pekka Vaaran esitys täältä.

Webinaarisarjan toisen luennon pitää 11.3.2021 Karjalan Sivistysseuran sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja Santeri Palviainen. Hänen aiheenaan on Karjalan asutus ja suvut. Esitys keskittyy Karjalan eri osien asutuksen kehitykseen ja sen merkitykseen sukujen historialle. Eri alueiden historialliset tapahtumat on väliin autioittaneet eri seutuja ja väliin levittäneet asutusta uusille alueille luoden suvuille uusia haaroja. Karjalan eri osissa esiintyvät sukunimet ja lisänimet kytkeytyvät läheisesti asutukseen ja sukuihin. Luento tarkastelee tapausesimerkkien kautta Karjalan eri osista kylien asutusta ja pyrkii luomaan synteesiä eri alueiden asutuksen taustasta historiallisen tiedon ja perimätiedon valossa. Monin paikoin perimätieto on kuljettanut mukanaan tietoa suvun lähtösijoista tai ylläpitänyt kertomusta, että suku olisi tullut jostain, yleensä kaukaisesta paikasta. Luennossa pyritään sitomaan tätä perinnettä historiallisten asiakirjojen tarjoamiin tietoihin.

Esitykset jatkuvat huhti- ja toukokuussa, jolloin esitellään karjalaisia sukuja. Näistä tarkempaa tietoa myöhemmin.

Karjalainen sukuni -webinaarin järjestävät Karjalan Liitto, Karjalan Sivistysseura ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä Opintokeskus Sivis.

Karjalainen sukuni -webinaarit

to 11.2.2021 klo 18 Mitä on Karjala?, Pekka Vaara
to 11.3.2021 klo 18 Karjalan asutus ja suvut, Santeri Palviainen
to 8.4.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarinoita
to 6.5.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarinoita
Webinaari jatkuu syksyllä 2021.
Luentosarja on katsottavissa Zoom-alustalla.

Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautumiset Karjalan Sivistysseuran toimistoon toimisto@karjalansivistysseura.fi, josta lähetetään Zoom-ohjeet.
Yksi ilmoittautuminen riittää kaikkiin webinaareihin.

Webinaarisarjan järjestävät Karjalan Liitto, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja Karjalan Sivistysseura sekä Opintokeskus Sivis.