Karjalainen sukuni -webinaarisarja jatkuu

25.02.2021 12:00

Karjalainen sukuni -webinaarisarja

Karjalan Liitto ja Karjalan Sivistysseura järjestävät keväällä 2021 webinaarisarjan Karjalainen sukuni. Webinaarit pyritään pitämään kerran kuukaudessa torstaisin kello 18 alkaen ja ne järjestetään Zoom-alustalla, ja ne on katsottavissa livenä ja myöhemmin tallenteena YouTubessa. Tarkka ajankohta voi vaihdella esittäjien aikataulujen mukaan. Karjalan Liitto ja Karjalan Sivistysseura tiedottavat osallistumisesta ja ilmoittautumisesta sekä ajankohtaisista aikatauluista tarkemmin omilla viestintäkanavillaan.

Ensimmäinen luento katsottavissa tallenteena YouTubessa

Webinaarisarjan alussa on kaksi johdantoluentoa, ennen kuin varsinaiset sukujen tarinaesitykset alkavat. Ensimmäisen luennon piti 11.2.2021 Karjalan Sivistysseuran varapuheenjohtaja Pekka Vaara aiheesta Mitä on Karjala? Luento tarkasteli eri näkökulmista ajatusta, että on monta erilaista Karjalaa. Historian kulku on muovannut ajatustamme siitä, mitä on Karjala. Kieli, uskonto, kaupankäynti sekä eri suunnista tullet valtiolliset ja poliittiset voimat ovat muokanneet Karjalaa eri aikoina. Tämä on tuottanut nykyisen Karjaloiden moninaisuuden.

Toisen luennon aiheena on Karjalan asutus ja suvut

Toisen luennon pitää 11.3.2021 Karjalan Sivistysseuran sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja Santeri Palviainen. Hänen aiheenaan on Karjalan asutus ja suvut. Esitys keskittyy Karjalan eri osien asutuksen kehitykseen ja sen merkitykseen sukujen historialle. Eri alueiden historialliset tapahtumat on väliin autioittaneet eri seutuja ja väliin levittäneet asutusta uusille alueille luoden suvuille uusia haaroja. Karjalan eri osissa esiintyvät sukunimet ja lisänimet kytkeytyvät läheisesti asutukseen ja sukuihin. Luento tarkastelee tapausesimerkkien kautta Karjalan eri osista kylien asutusta ja pyrkii luomaan synteesiä eri alueiden asutuksen taustasta historiallisen tiedon ja perimätiedon valossa. Monin paikoin perimätieto on kuljettanut mukanaan tietoa suvun lähtösijoista tai ylläpitänyt kertomusta, että suku olisi tullut jostain, yleensä kaukaisesta paikasta. Luennossa pyritään sitomaan tätä perinnettä historiallisten asiakirjojen tarjoamiin tietoihin.

Sukujen tarinoita huhtikuussa ja toukokuussa

Huhtikuussa alkavat sukujen tarinat. Tarinoilla voi olla monia erilaisia teemoja: suvun vaiheet maailman tapahtumissa, yksilön osallistuminen johonkin kiinnostavaan tapahtumaan tai ympäristön tapahtumien heijastuminen yksilön elämään, yksilön toiminta lähiyhteisössään tai yksilön tarinan asettuminen laajempaan kontekstiin (laukkukauppiaana toimiminen, porsaiden myyminen Pietarissa, neuvostovakoojana toimiminen 1920-luvulla, osallistuminen Salmin kapinaan 1831 ja niin edelleen). Tarinoilla tuodaan yksilön tai suvun toiminta näkyväksi. Suvun jäsenten kronologisen, luettelomaisen toistamisen sijaan tarina keskittyy suvun jäsenten toimijuuteen ja toimintaan sekä tuo sitä usein kaivattua lihaa luiden ympärille. Hyvä sukutarina koostuu hyvin tehdystä taustatyöstä ja kerronnallisista keinoista, joilla taustatyön avulla saadut tiedot elävöitetään kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Karjalaisilla suvuilla on huikeita tarinoita kerrottavanaan – toivottavasti saamme webinaarissa kuulla mahdollisimman monia näistä.

Karjalainen sukuni -webinaarin järjestävät Karjalan Liitto, Karjalan Sivistysseura ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä Opintokeskus Sivis.

Karjalainen sukuni -webinaarit
to 11.2.2021 klo 18 Mitä on Karjala?, Pekka Vaara
to 11.3.2021 klo 18 Karjalan asutus ja suvut, Santeri Palviainen
to 8.4.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina, Metsäpirtin Ahtiaiset, Harri Laine
to 6.5.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina, Paavolaisten sukuseura, Pentti Paavolainen
Webinaari jatkuu syksyllä 2021.

to 9.9.2021 klo 18 DNA-sukututkimuksesta luennoi Ahti Kurri
to 14.10.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina, Pärssisen sukuseura
to 11.11.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina
to 9.12.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina

Muutokset mahdollisia.
Luentosarja on katsottavissa YouTubessa.