Karjalainen pitäjä- ja kyläkirjakisa

12.09.2017 15:54

Vuoden karjalainen pitäjä- ja kyläkirjakisa jatkuu syyskuun loppuu.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki loppuvuonna 2016 ja vuoden 2017 aikana julkaistut pitäjä- ja kyläkirjat. Kisaan osallistuvat teokset toimitetaan 30.9.2017 mennessä Karjalan Liiton toimistoon, Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI, kuoreen tarkennus: Pitäjä- ja kyläkirjakisa.

Kisaan osallistuvista kirjoista ilmoitetaan kirjan toimituskunta, julkaisuaika ja mitä pitäjää tai minkä pitäjän kyliä kirja käsittelee.

Kisaan osallistuvat kirjat jäävät Karjalan Liiton kirjaston kokoelmiin.

Viime vuonna Vuoden pitäjäkirja oli Näin Muolaa jäi elämään

Näin Muolaa jäi elämään on Vuoden karjalainen pitäjäkirja 2016

Vuoden 2016 aikana on koottu ja kirjoitettu karjalaisia kyläyhteisöjä ja elämää niissä ennen evakkoon lähtöä kuvaavia kirjoja.    
Yhteistä niille on talo talolta kertovaa ajankuvaa talon asukkaista useankin sukupolven ajalta sekä eritysipiirteitä talossa asuneista ihmisistä. Kirjaa lukeva saattaa tuntea olavansa  mukana heidän arjessaan ja toimissaan. Kerronta on elävää ja kuvaa hyvin sen aikaista elämää Karjalassa.

Näin Muolaa jäi elämään kirja kertoo mielenkiintoisella tavalla Muolaan pitäjän vaiheista, evakkoon lähdöstä ja ajasta, jolloin palattiin hetkeksi takaisin kotiseudulle ennen lopullista lähtöä sieltä. Kirja paneutuu aiheeseen niiden muistojen kautta, joita heillä itsellään tai kirjaan haastatelluilla on omien vanhempien tai isovanhempien kertomina. Useat matkat sodan jälkeen Muolaaseen ovat olleet omiaan vahvistamassa ”Muolaa henkeä” ja olleet luomassa ja antamassa myös nuoremmille sukupolville tietoa oman pitäjän elämästä ja erityispiirteistä.

Kirjassa on kuvattu myös Karjalan Liitolle ja sen alkutaipaleelle merkittävän henkilön, Liiton pitkäaikaisen puheenjohtajan, Eemil Luukan elämää. Hän on valtakunnallisesti merkittävän  asemansa kautta ollut osaltaan vaikuttamassa ja edesauttamassa  karjalaisen heimon asettumista nykyisille asuinpaikoilleen. Kirjassa tuodaan hyvin esille karjalaisten oma halu selvitä uusilla asuinsijoilla, hakeutuminen työhön ja halu oman perinteen ylläpitämiseen uusissa olinpaikoissa on ollut tärkeää.

Matkat Muolaaseen ovat omalta osaltaan auttaneet pitämään yllä  ”Muolaa henkeä” ja   tehneet entistä kotiseutua tutuksi jälkipolville. Matkoilla on tutustuttu myös nykyisiin muolaalaisiin ja heidän kokemaansa, ei pelkästään omiin muistoihin.  
Kirjassa on runsaasti uuttakin kuvallista kerrontaa, joka luo omalla tavallaan mielikuvaa Muolaasta ja sitä ympäristöstä.    

Eevaliisa Kurki
Karjalan Liiton 2. varapuheenjohtaja