Karjala-brändiä kehitetään yhteistyössä pitäjä- ja sukulehtien sekä Karjalan Liiton kanssa

05.02.2024 13:00

Karjalan Liitto
TIEDOTE
5.2.2024

Karjala-brändiä kehitetään yhteistyössä pitäjä- ja sukulehtien sekä Karjalan Liiton kanssa

Karjalaisten pitäjä- ja sukulehtien seminaari pidettiin lauantaina 3.2.2024 Karjalatalolla Helsingissä. Seminaarissa esiteltiin Liiton jäsenyhteisöjen piirissä ilmestyviä lehtiä ja keskusteltiin lehtitoiminnan tulevaisuudesta.

Seminaarin avasi Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja. Hän toi esiin Karjalan Liiton tavoitteen viestinnän digitaalisoimisesta ja korosti pitäjä- ja sukulehtien merkitystä evakkojen kulttuuriperinteen säilyttäjinä. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Pekka Määttänen jatkoi omalla esityksellään Karjalan Liiton viestinnällisten tavoitteiden taustoittamista Liiton strategiaan pohjaten. Hän pohti Karjala-brändin asemaa osana viestintää ja brändin merkitystä toiminnalle. Määttänen asetti esityksessään tiukan aikatavoitteen yhtenäisen viestintäbrändin käyttöönotolle.

Seminaarin osallistujat keskustelivat vilkkaasti jäsenyhteisöjen lehtitoiminnan tulevaisuuden tarpeista. Kotiseutumatkat luovutettuun Karjalaan ovat olleet suosittuja juttujen aiheita, nyt näitä ei enää saada ja avustajakunta, joka kirjoitti matkoista, on jäänyt pois. Huolena olikin nuorempien saaminen mukaan toimintaan. Perinteisesti lehtiä ovat tehneet ammattitaitoiset tekijät ja osallistumisen rima voi olla jopa liian korkealla. Seminaari löysi yhtymäkohtia Liiton teemavuoden ”karjalaiset museot ja kokoelmat” kanssa. Karjalasta tuodut esineet kiinnostavat nuoria. Niihin liittyvät tarinat ovat merkityksellistä sisältöä. Todettiin myös, että suomalaisissa pitäjähistorioissa ei tuoda esiin evakkojen osuutta asutuspaikkakuntien historiassa kuin korkeintaan mainintoina ja tätä aukkoa pitäjälehdet voivat paikata. Haasteita huolimatta karjalaiset pitäjälehdet ovat pitäneet pintansa verrattain hyvin painetun viestinnän vähetessä, vaikka kasvavat kulut rasittavat toimintaa.

Seminaarin järjestelyistä huolehtineen Liiton viestintävastaavan Sofia Flygaren esityksessä paneuduttiin käytännönläheisen esimerkin kautta tekijänoikeuksien ja yksityisyydensuojan tunnistamiseen sähköisessä julkaisemisessa. Asia on ajankohtainen ja ohjauksen sekä hyvien käytänteiden luomisen yhteinen tarve tunnistettiin.

Toiminnanjohtaja Minna Anttonen totesi loppuyhteenvedossaan, että karjalaisten yhteisöjen lehtitoiminta on yleisesti liian vähän tunnettu asia. Se on merkittävää järjestötoimintaa, joka jatkuu tällä hetkellä jo toisen ja jopa kolmannen sukupolven voimin.

Vuoden karjalainen lehtikuvakilpailu 2023

Seminaarin lopuksi palkittiin Vuoden karjalainen lehtikuvakisa 2023:n voittaja. Voittajaksi valittiin Vpl. Pyhäjärvi-lehden "Juhlat kutsuvat myös nuoria" -kuva. Kuva: Pirjo Kuisma. Kivennapalaiset-lehdelle myönnettiin kunniamaininta kuvasta, jossa on Sydämen arkeologia -elokuvan näyttelijä Asta Virtanen ja hänen kädessään kuva isoisoisoäidistä Martasta. Elokuvassa etsittiin nuorten omia juuria ja erityisesti karjalaisia juuria ja niiden merkitystä nuorille. Kuva: Veijo Ruotanen.

Seminaarin osallistujat: Heinjoki-Säätiö, Kirvun Pitäjäseura, Ovaskan sukuseura, Pärssisen Sukuseura ry, Räisäläisten Säätiö, Ruskeala-Seura, Kivennapalaiset, Johannes-Seura, Kurkijoki-Säätiö sr, Metsäpirtti Seura, Impilahti-seura, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr, Sakkola-Säätiö sr, Suur-Jaakkimalaiset, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry ja Karjalan Liitto.

Tea Itkonen ja Kirsti Naskali Vpl. Pyhäjärvi -lehdestä ottivat vastaan Vuoden karjalainen lehtikuvakilpailu 2023 -voittopalkinnon Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Minna Anttoselta. Voittajakuvan otti Pirjo Kuisma. Kuva: Sofia Flygare

Kivennapalaiset-lehden joulukuun numeron kansikuvana oli kuva Sydämen arkeologia -elokuvan näyttelijä Asta Virtasesta. Hänellä oli kädessään kuva isoisoisoäidistä Martasta. Tämä Veijo Ruotasen ottama valokuva sai kunniamaininnan Vuoden karjalainen lehtikuva 2023 -kilpailussa.