Hiitolainen Kästyökori 10-vuotta

22.05.2021 21:38

Hiitolan Pitäjäseuran käsityökerho Hiitolainen Kästyökori täytti alkuvuodesta 10-vuotta.

Juhlistamme tapahtumaa koronarajoitusten vuoksi etäkokouksena, toivon mukaan pystytään pitämään myös 10-vuotistilaisuus myöhemmin tänä vuonna myös Porissa. Juhlavuoden kunniaksi tilaisuus on avoin kaikille, jatkossa Kästyökorin tilaisuuksien etäosallistumismahdollisuus on vain Hiitolan Pitäjäseuran jäsenille.

Muistelemme kymmenen vuoden tapahtumia, pöyhimme vähän vuosien aikana tehtyjä käsityöohjeita. Mukana jotain uutta ja jotain vanhaa.

Etäkokous pidetään Teams-kokouksena. Suosittelemme lataamaan Teams-sovelluksen etukäteen, jotta osallistuminen olisi helpompaa.

Tilaisuus alkaa kello 17:30. Linkki avataan noin 10 minuuttia ennen tapahtuman alkua, joten odota, kunnes sinut päästetään mukaan tilaisuuteen.

Etäkokouksen linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcwNzcwODktYTMzNi00MmE0LWJhNzQtMTI0MDFkZTJjZmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297759401-0ff9-42fb-8eae-9163e29d19bf%22%2c%22Oid%22%3a%228097cd4d-afde-4d1b-8634-cac4e6db63e0%22%7d

Tervetuloa mukaan kaikki käsitöiden ystävät