Elämää Kymenlaakson ja Karjalan rajoilla -seminaarissa uusia tulkintoja nykypäivän rajaseudun elämästä

11.06.2018 11:00

Elämää Kymenlaakson ja Karjalan rajoilla -seminaarissa uusia tulkintoja nykypäivän rajaseudun elämästä

Karjalaisten kesäjuhlien seminaari 15.6.2018 klo 11.00-16.00

 

Karjalaisten kesäjuhlien juhlaseminaarissa paneudutaan eri näkökulmista elämään rajan maakunnissa, Kymenlaaksossa ja Karjalassa, ennen ja nyt.

Luvassa on aivan tuoretta tutkimustietoa tämän päivän näkökulmasta ja eri tieteenaloilta. FM Virpi Kaisto tutkii valmisteilla olevassa väitöskirjassaan arjen elämää ja mielikuvia raja-alueella.

 

- Esityksessäni tuon esille aivan uutta tietoa siitä,  miten raja vaikuttaa asukkaiden elämään ja mitä ihmiset ajattelevat Suomesta, Venäjästä ja raja-alueesta kahden puolen rajaa, sillä tutkimustulokseni ovat vielä suurelta osin aiemmin julkaisemattomia.

 

Professori Juanjo Galan esittelee Aalto-yliopistossa tehtyä tutkimusta, jossa tarkastellaan kaakkoisrajan muutoksia kahden puolen rajaa: miten valtioiden raja ja äkilliset muutokset ovat vaikuttaneet maisemakuvaan ja taloudellisiin olosuhteisiin. Miten erilaisiksi kahden lähekkäin olevan alueen maisemat voivat muuttua, vaikka niiden ilmastolliset olosuhteet ovat samanlaiset?

- Tutkimuksemme taustalla on mm. Charles Darwinin evoluutioteoria. Lisäksi käytimme muun muassa kartta-aineistoa ja teimme haastatteluja. Opiskelijat tekivät tutkimusta Simpeleellä, Imatralla, Ensossa, Sortavalassa ja Kurkijoella, professori Galan kertoo.

 

Kymenlaakson ja Karjalan aluetta rajan maakuntana vanhempina aikoina tarkastelee kaksi Kymenlaaksosta lähtöisin olevaa tutkijaa.

- Olin mukana tekemässä Kymenlaakson historiaa, kertoo FT Kari-Matti Piilahti. Siltä pohjalta tarkastelen Kymenlaaksoa valtakunnallisten, maantieteellisten, taloudellisten ja kulttuuristen rajojen kohtauspaikkana Vanhan Suomen aikana.

 

Kulttuurihistorian emeritusprofessori Kari Immonen on tutkinut Karjalaa, mutta on perehtynyt myös Kymenlaakson vaiheisiin. Hän kytkee esitykseensä pohjoiskymenlaaksolaiset ja heidän yhteydet Viipuriin. Miten rajan yli on liikuttu ja millaiset suhteet Kymenlaaksosta oli Viipuriin?

 

Seminaarin puheenjohtajana on Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja, toimittaja Markku Laukkanen.

 

Seminaarin hinta on 35 € ja Karjala-kortilla 25 €. Hintaan sisältyy seminaari, kahvit seminaarin yhteydessä, tutustuminen Kouvolan museossa olevaan Myytinmurtajia ja matkantekijöitä -näyttelyyn. Se esittelee Karjalasta nykyisen Kouvolan alueelle tulleiden yhden yrityksen, kolmen henkilön ja perheen tarinan. Heistä kerrotaan tekstein, kuvin ja esinein.

 

Muutokset mahdollisia.

 

https://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/ohjelma/kesajuhlaseminaari.html

Seminaari on Kouvola-talolla, Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Seminaarin järjestää Karjalan Liitto ja Opintokeskus Sivis.

 

Lisätietoja

Karjalan Liiton kulttuurituottaja Mervi Piipponen

mervi.piipponen@karjalanliitto.fi

p. 040 583 9295