FM Anssi Neuvonen, väitös 8.12.2023: Monikarjalaisuus on ominaista pääkaupunkiseudun karjalaisuudelle / STRIIMATTUNA 8.12.

04.12.2023 14:53

FM Anssi Neuvosen Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja Monikarjalaisuus. Karjalaiset omakuvat pääkaupunkiseudulla tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Helena Ruotsala Turun yliopistosta ja kustoksena professori Maria Lähteenmäki Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus verkossa pe 8.12. klo 12.00-15.00: https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/vaitos-fm-anssi-neuvonen-suomen-historia-joensuu

Väitöskirja verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-5031-4

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimukseni käsittelee karjalaisuutta pääkaupunkiseudulla 2020-luvulle tultaessa. Tutkimuksessa analysoidaan alueella toimivien karjalaisyhdistysten, niiden jäsenten sekä alueella asuvien karjalaisuusaiheisen muistitietokeruun vastaajien omakuvia. Tutkimusrajaukseen limittyy eri puolilta Karjalaa pääkaupunkiseudulle suuntautuneita muuttoliikkeitä sekä liikkumista suomalaisuuden, karjalaisuuden ja monikulttuurisuuden määritelmällisillä rajapinnoilla.

Tutkin aihetta identiteetin, muistin ja etniskulttuuristen diskurssien viitekehyksissä, ja analysoin sitä identifikaation, muistamisen käytäntöjen ja ylikulttuurisuuden käsitteillä. Historian ajatellaan olevan läsnä nykyisyydessä: omakuvat ymmärretään identifikaatioprosessien kautta rakentuviksi sommitelmiksi, joita konstruoitaessa historiallisiin narratiiveihin kiinnittyminen ja niiden representoiminen on keskeistä.

Muuttoliikkeet ja urbaanit kulttuuriset prosessit ovat maailmanlaajuisia ja ajankohtaisia ilmiöitä, joiden suhteesta kulttuuristen omakuvien muodostumiseen on hedelmällistä tuottaa tutkimustietoa. Karjalaisuus on ollut pitkään osa Helsinkiä, mutta ei ole ollenkaan yksiselitteistä, mitä karjalaisuudella on kulloinkin tarkoitettu ja keitä karjalaisiksi on kutsuttu. Muuttoliikkeiden keskipisteenä pääkaupunkiseutu tarjoaa hedelmällisen alustan karjalaisuuden monimuotoisuuden tutkimiseen. Aiempaa tukimusta aiheesta on vain vähän.

Lue koko väitöstiedote osoitteessa http://www.uef.fi/fi/vaitokset.