Tiedote / Vuoden karjalainen pitäjä- ja kyläkirja 2023 julkaistiin

18.11.2023 14:30

Karjalan Liitto ry
Tiedote
JULKAISUVAPAA 18.11.2023 klo 14.30

Vuoden karjalainen pitäjä- ja kyläkirja 2023

Hanhipaasi – Elämää Laatokan majakkasaarella on Vuoden karjalainen pitäjä- ja kyläkirja 2023. Hanhipaasi on pieni majakkasaari, joka sijaitsee Laatokalla, lähellä Valamon saariryhmää. Teos kertoo saaren historiasta ja sen asukkaiden elämästä.

Hanhipaasi – Elämää Laatokan majakkasaarella -kirja esittelee Hanhipaaden majakkasaarella ja Laatokan laineilla yli 100 vuotta sitten vietettyjen kesien muistoja lasten kirjoittamina. Kirja sisältää valokuvia ja piirroksia, iloja, suruja ja muita ajatuksia: lähtöjä ja palaamisia. Mukana on majakkamestari Erikssonin perheen vaiheet ja Laatokan majakoiden historiaa myös muualla kuin piskuisella saarella Valamosta lounaaseen.   

Teos etenee kolmessa eri tasossa. Yhtenä tasona on karjalaisen perheen kohtalot majakkasaarella, toisena tasona on Laatokan majakoiden kehitys ja vaiheet ja kolmantena tasona perheen lasten muistelmat Hanhipaadelta.

Voittajakirjan valinnassa raati kiinnitti huomiota teoksen luettavuuteen, ylisukupolviseen tarinaan karjalaisten juurien esiin tuomiseen ja historialliseen näkökulmaan elämästä Karjalassa. Lisäksi valintaa tehdessä huomioitiin kirjan graafinen suunnittelu ja taitto. Raati totesi kirjailija Johanna Pakolan onnistuneen työssään hyvin.

Karjalan Liiton varapuheenjohtaja Pekka Määttänen toimi tämän vuoden karjalaisen pitäjä- ja kyläkirjakisan raatina. Kirjakilpailun tulokset julkistettiin Pitäjä- ja sukumessuilla Karjalatalolla 18.11.2023.

Teoksen tiedot:
Toimittaja: Johanna Pakola
Julkaisija: Vanavesi
Valmistaja: Otavan kirjapaino Oy
Julkaisuvuosi: 2022
Sivuja: 159
Kovakantinen

Lisätiedot: kulttuurituottaja, tiedottaja Mervi Piipponen, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi.

Johanna Pakola

 

Karjalan Liitto ry

Karjalan Liitto on karjalaisuutta edistävä kulttuurijärjestö, joka ylläpitää ja uudistaa karjalaisuutta ajassamme. Liitto vaalii Karjalan evakkojen kulttuuriperintöä ja syventää historiatietoisuutta Karjalasta.

Karjalan Liittoon kuuluu yli 300 jäsenyhteisöä, joissa on lähes 20 000 henkilöjäsentä kautta maan ja myös ulkomailla.

Karjalan Liiton perustamiskokoukseen huhtikuussa 1940 heti talvisodan jälkeen osallistui 340 edustajaa. He edustivat 52 kuntaa, 14 seurakuntaa ja 112 eri järjestöä. Karjalan Liiton valvoi kotinsa menettäneiden siirtokarjalaisten etuja asutus- ja korvauskysymyksissä.