Tiedote / Liittohallituksen kokous 20.9.2023

21.09.2023 14:53

Karjalan Liiton liittohallitus kokoontui 20.9.2023 puheenjohtaja Martti Taljan johdolla.

Kokouksessa käsiteltiin ja/tai päätettiin mm. seuraavia asioita:        

Karjala-lehti

Karjala-lehti 2/2023 ilmestyy Karjalan Kunnaiden yhteydessä ja se jaetaan jäsenistölle sekä muille tilaajille 29.9.2023.

Jotta Karjala-lehti saisi lisätilauksia ja sen toimintaa voitaisiin jatkaa vakaalla taloudellisella pohjalla, Karjalan Liitto toteuttaa mainoskampanjan tilausten saamiseksi sosiaalisessa mediassa, kampanjan tuottaa yhteistyökumppani PunaMusta.

Liiton jäsenseurojen kesken järjestetään Karjala-lehden tilausten hankintakilpailu ajalla 1.10.-12.11.2023. Tilaushankintakilpailun tulosten laskennassa otetaan huomioon osallistuvien seurojen koko reilun kisan mahdollistamiseksi eri kokoisten seurojen kesken. Myyntikilpailun palkinto on 500 euron tuki voittaneen seuran toiminnalle.

Liiton varallisuuden hoitaminen

Karjalan Liiton Talous- ja hallintosääntöön lisätään periaatteet, jotka ohjaavat Liiton varallisuuden hoitamista.

Karjalan Liiton sijoitustoiminnan tarkoitus on hoitaa sen varallisuutta tuottavasti ja Liiton toimintaperiaatteiden kanssa yhteen sopivin eettisin periaattein, jotta Liiton tarkoituspykälän mukainen toiminta voidaan turvata.

Ulkopuolisen palveluntuottajan käyttäminen Karjalan Liiton varallisuuden hoitamisessa ei muuta Liiton päätöksentekoa koskevaa järjestystä eikä Liiton toimielimien asemaa valmistelussa tai niiden vastuita. Liittohallitus on vastuussa sijoitustoiminnasta.

Karjalan Liitto on päättänyt ulkoistaa varallisuutensa hoitamisen varainhoitoon erikoistuneelle toimijalle, EVLI Oy:lle, jonka toiminta vastaa Liiton asettamia sijoitustoiminnan periaatteita. Karjalan Liitto käyttää sijoitustoiminnassaan täyden valtakirjan palveluostoa.

Kiinteistöyhtiö Karjalaisten Heimotalo Oy

Karjalan Liiton liittohallitus sai tilannekatsauksen Karjalatalon hankesuunnitelman vaiheesta. Asiaa vie eteenpäin Heimotalon vastuulliset toimijat kiinteistöosakeyhtiön omistajien hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Asiassa ei ollut merkittävää uutta tiedotettavaa, kiinteistön kehittämiseen liittyvien suunnitelmien eteneminen on hidasta viranomaistyötä.

Toimintakatsaukset liittohallitukselle

Karjalan Liiton keskeinen sisäisen toiminnan uudistus eli jäsenrekisterihanke etenee sekä toiminnallisuuksien määrittämisen, että yhteistyökumppaneiden kartoittamisen osalta.

Liittohallitukselle tuotiin tiedoksi keskeisiä tulossa olevia Liiton järjestämiä tapahtumia.

Karjalainen edunvalvontatoiminta

Liittohallitus kävi keskustelun luovutetun alueiden hautausmaihin ja muistomerkkeihin liittyvistä uusista venäläisten viranomaisten vaatimuksista. Yhteistyö Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistys ry:n ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa todettiin tärkeiksi.

Todettiin, että Karjalan Liitto otti kuluneella viikolla kantaa karjalaisten hautausmaarauhan puolesta ajankohtaisella tiedotteella.

Liittohallitus totesi, että liputuspäivän saaminen evakoille on keskeinen aloite, jota Liitto vie eteenpäin.

Lisätiedot: puheenjohtaja Martti Talja, martti.talja@karjalanliitto.fi