Haastamme jäsenseurat Karjala-lehden tilauskampanjaan

25.09.2023 12:08

Karjalan Liitto julkaisi omistamansa uuden Karjala-lehden ensimmäisen näytenumeron kesäkuun alussa Karjalan Kunnaat -jäsenlehden mukana. Karjalan Liiton tavoitteena on säilyttää 119-vuotias viipurilainen päivälehti karjalaisena yleisvaltakunnallisena uutis- ja ajankohtaislehtenä.

Ensimmäinen näytenumero sai hyvän vastaanoton ja lehden sisältö vastasi karjalaisten lukijoiden odotuksia. Tilauksia saatiin paperilehdelle hyvä määrä, 1 700 tilausta. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä määrä lehden säännöllisen kuukausittaisen julkaisutoiminnan käynnistämiseen. Tarvitsisimme lehdelle yli 4 000 tilaajaa. 

Toisen näytenumeron markkinointiin on panostettu erityisesti yhteystyössä painotalo PunaMustan kanssa. Seurat ovat tilanneet kiitettävästi lehteä jaettavaksi eri tilaisuuksissa. Karjalan Liitto panostaa omilla sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa lehden mainostamiseen erityisesti niille karjalaisuudesta kiinnostuneille, jotka eivät ole Karjalan Liiton jäseniä. Karjalan Liitto tekee Karjala- lehden uudesta tulemisesta lehdistötiedotteen jaettavaksi päivälehdille. Vaikuttajamarkkinointiin voimme itse kukakin osallistua. 

Tilauskampanjan ohjeet
Karjalan Liiton jäsenseurojen kesken järjestetään Karjala-lehden tilausten hankintakilpailu ajalla 1.10.-12.11.2023. Tilaushankintakilpailussa huomioidaan seurojen jäsenmäärä. Eniten tilauksia jäsentä kohden hankkinut seura voittaa 500 euron tuen seuran toiminnalle.
 
Kilpailussa huomioidaan jäsenseuran www.karjalalehti.fi -tilauslomakkeen kautta täyttämät tilaukset ajalla 1.10.-12.11.2023. Kilpailuun osallistuakseen tulee jäsenseuran kirjata keräämänsä tilaukset yksitellen yllä mainitulle tilauslomakkeelle. Tämän lisäksi seura tekee listan keräämistään lehtitilauksista (tilaajan nimi ja sähköposti/puhelinnumero sekä tilausmäärä mikäli henkilö on tilannut myös lahjalehtiä) ja toimittaa sen koontina Karjalan Liitolle (jasen@karjalanliitto.fi) 12.11. mennessä. 

Karjalan Liiton jäsen voi tilata lahjaksi jäsenhintaan lehtiä rajattoman määrän esimerkiksi yhteisönsä hallituksen jäsenille tai lahjaksi sukujen nuoremmille sukupolville.

Vetoan Karjalan Liiton jäsenseuroihin ja säätiöihin, että veisitte sanaa eteenpäin järjestöissänne Karjala-lehden tilaamisen tärkeydestä nyt heti. Mikäli tilaajia ei saada marraskuun puoliväliin riittävästi, Karjala-lehden tekeminen loppuu toiseen näytelehteen. Vuositilaajahinta Karjalan Liiton jäsenille on 70 euroa. Jäsenalennus 15 euroa on lähes Liiton jäsenmaksun (20 euroa) suuruinen.  
Voitte tutustua digitaalisiin näköislehtiin Karjalan Liiton sivuilla osoitteessa www.karjalalehti.fi. Tilausohjeet löytyvät lehdestä tai nettisivuilta. 

Karjala-lehden tilaus astuu voimaan 1.12.2023 ja tilausmaksu laskutetaan vasta lehden pysyvän ilmestymisen varmistuttua.

Hyvää syksyä toivottaen,
Martti Talja, puheenjohtaja, Karjalan Liitto ry