Tiedote / Liittohallituksen kokous 17.8.2023

18.08.2023 08:00

Tiedote

Liittohallituksen kokous 17.8.2023

Talousasiat olivat keskeisessä roolissa, kun liittohallitus kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen 17.8.2023. Liitto on laatinut jo aiemmin sijoitusstrategian, jonka yhtenä tavoitteena on varallisuuden vastuullisempi ja tulostavoitteellisempi hoito, nykyisen salkun säilytyksen sijaan. Työvaliokunta kutsui kesällä sijoitusammattilaisia yhdessä Liiton edustajien kanssa arvioimaan saatuja tarjouksia. Karjalan Liiton liittohallitus päätti kilpailutuksen kautta valita sijoitusomaisuuden hoitajaksi Evli Oyj:n.

Sääntövaliokunta on valmistellut mallisäännöt Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen käyttöön. Karjalaseurojen ja piirien käyttöön on valmisteltu mallisäännöt yhdellä ja kahdella vuosikokouksella ja sukuseurojen käyttöön yksi malli. Pitäjäseurojen mallisääntöjen läpikäynti on vielä kesken. Liittohallitus päätti, että mallisäännöt lähetetään PRH:n ennakkotarkastukseen. Säännöt otetaan käyttöön yhtäaikaisesti syksyn liittovaltuuston päätöksen jälkeen.

Liittohallitus kuuli Kiinteistöosakeyhtiö Karjalaisten Heimotalon kaavahakemuksen, Karjalan Liiton jäsenrekisterihankkeen sekä ensi vuoden Mikkelissä järjestettävien Karjalaisten Kesäjuhlien tilannekatsaukset.

Karjalan Liitto julkaisi Karjala-lehden näytenumeron kesäkuun alussa ja pyrki sen avulla saamaan riittävän määrän tilauksia, jotta lehden julkaisutoiminta voisi jatkua syksystä lähtien. Tilauksia on tullut hyvin kesän aikana, mutta moni potentiaalinen tilaaja on vielä saavuttamatta kesälomakauden vuoksi. Liittohallitus päätti toisen näytenumeron julkaisemisesta Karjalan Kunnaiden yhteydessä syys-lokakuun vaihteessa. Tämän jälkeen Liitossa tehdään lopulliset päätökset säännöllisen julkaisutoiminnan suhteen.

Liittohallitus kävi keskustelun vuoden 2024 teeman ”Karjalaiset museot ja kokoelmat” toteutuksesta. Noin kahdellatoista Karjalan Liiton yhteydessä toimivalla seuralla tai säätiöllä on museokokoelma. Oma, itse ylläpidettävä museo on kahdeksalla seuralla tai säätiöllä. Lisäksi ympäri Suomen on museoita, jotka tuovat esille karjalaisuutta omien kokoelmiensa tai teemojensa kautta. Kyseinen vuositeema on luontevaa jatkumoa ”Karjalainen kulttuuriperintö verkkoon” – hankkeelle, joka on ollut käynnissä hankerahoituksen avulla kahden vuoden ajan.

Liiton puheenjohtaja Martti Talja sekä uusi toiminnanjohtaja Minna Anttonen lähtevät yhdessä syksyllä ja alkuvuodesta ”piirikierrokselle” ja odottavat tähän liittyen piiri- ja liittoyhdistysten yhteydenottoja. Kierroksella he markkinoivat Karjala-lehteä ja Liiton uutta historiateosta sekä jalkauttavat liittokokouskauden strategiaa.

Vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen myötä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle on tullut pyyntö Venäjän viranomaisilta toimittaa heidän nykylainsäädäntönsä mukaisesti tiedot luovutetun alueen sankarihautausmaista. Kyseisten hautausmaa-alueiden tietojen päivittäminen tehdään yhdessä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kanssa pyyntökirjeen mukaisesti pikaisella aikataululla. Ohjeistus ja mallikysymykset lähetetään hautausmaa-alueita hallinnoiville pitäjäseuroille ja säätiöille lähiviikkojen aikana.

Lisätiedot: puheenjohtaja Martti Talja, martti.talja@karjalanliitto.fi