Rajantakaiset hautausmaat puhuttavat

25.08.2023 10:00

Sekä suomalaisessa että venäläisessä mediassa on kuluvan vuoden aikana ollut uutisia luovutetulle alueelle jääneiden sankarihautausmaiden muistomerkkeihin kohdistuneesta ilkivallasta sekä suunnitelmista, joiden mukaan joitakin muistomerkkejä oltaisiin poistamassa. Uutiset ovat aiheuttaneet ymmärrettävää huolta, kun yhteyttä paikallisiin kumppaneihin ei juuri ole voitu pitää.

Sekä Karjalan Liitto että Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ovat kuitenkin aktiivisesti seuranneet tilannetta. Venäjän lainsäädäntö ja hautausmaiden sopimuksia koskevat vastuut ovat sitten 1990-luvun muuttuneet. Sankarihautausmaiden osalta on tämän vuoksi ryhdytty kokoamaan yhdistyksen venäläisen osapuolen tarvitsemia taustatietoja hautausmaista. Tämän tiedon kokoamisessa pitäjäyhteisöt ovat avainasemassa. Tietojen kokoamisesta lähetetään pitäjäseuroille ja säätiöille uudet ohjeet syyskuun alussa.

Tietojen kokoamisen tarkoituksena on saada hautausmaita ja niiden muistomerkkejä koskevat sopimukset yhdenmukaisiksi vuoden 1992 valtiosopimuksen ja Venäjän lainsäädännön kanssa. Näin meillä on mahdollisuus turvata pitäjäyhteisöille tärkeiden hautapaikkojen olemassaolon oikeutus. Tästä tavoitteesta Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen venäläinen yhteistyöosapuoli on yhtä mieltä kanssamme.

Tietojen kokoamista koskeviin kysymyksiin vastaavat Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja, sähköposti: martti.talja(at)karjalanliitto.fi ja tiedottaja Mervi Piipponen, sähköposti: mervi.piipponen(at)karjalanliitto.fi.

Lisätietoja:

https://karjalansankarihautausmaat.fi/

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liiton-toiminta/luovutetun-karjalan-hautausmaat.html