Tiedote: Liittohallituksen kokous 25.1.2023

27.01.2023 08:57

Tiedote 1/2023

Liittohallituksen kokous 25.1.2023

Liittohallitus käsitteli kokouksessaan valmistautumista kevään liittokokoukseen. Karjalan Liiton liittovaltuusto antoi 26.11.2022 kokouksessaan liittohallitukselle valtuudet nimetä väliaikainen vaalivaliokunta, joka ryhtyy hoitamaan kevään 2023 liittokokouksen valmistelua (mm. puheenjohtajiston valinnan valmistelu) uudistetun vaaliohjesäännön sisältö huomioiden. Hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 pyytää piireiltä ja liittoyhdistyksiltä ehdotukset vaalivaliokunnan jäseniksi/varajäseniksi. Vaalivaliokunnan muodostavat viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä, joista kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen valitaan piirien ja liittoyhdistysten esittämistä ehdokkaista. Kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen valitaan liiton hallituksen esittämistä ehdokkaista.

Vaalivaliokuntaan valittiin Liiton hallituksen esityksen perusteella yksimielisesti seuraavat henkilöt:

  • Maija-Liisa Lindqvist, varsinainen jäsen
  • Arja Kulmala, varsinainen jäsen
  • Eeva-Riitta Wirta, varajäsen

Piiri- ja liittoyhdistyksistä tuli esityksiä yhteensä seitsemän. Piiri- ja liittoyhdistykset kävivät asiasta neuvottelun, jonka perusteella vaalivaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

  • Pekka Vanhanen, Keski-Suomen piiri, varsinainen jäsen
  • Jyrki Ijäs, KPYL, varsinainen jäsen
  • Ari Vainio, Kymenlaakson piiri, varsinainen jäsen
  • Petri Reponen, Satakunnan piiri, varajäsen

Liittokokouksen valmistelun ohella liittohallitus kuuli tilannekatsaukset Karjala-lehden valmistelun, Heimotalo Oy:n sekä strategiatyön tilanteesta.

Liittohallitus kävi keskustelun liittyen joulun jälkeen julkaistuun informaatiovaikuttamista koskevaan tiedotteeseen. Kyseinen tiedote on herättänyt laajasti huomiota. Puheenjohtaja on antanut haastattelut Hufvudstadstbladetille, STT:lle ja Ilta-Sanomille. STT:n uutinen levisi hyvin laajalle eri medioihin. Puheenjohtaja on lisäksi ollut yhteydessä tarvittaviin viranomaisiin asian suhteen.

Varapuheenjohtaja Eevaliisa Kurki esitteli seuraavien Kesäjuhlien valmistelun tilanteen. Työryhmä on käynyt tutustumassa seuraavien juhlien potentiaaliseen paikkakuntaan. Lisäksi asiaan liittyen on käyty alustavia keskusteluja alueen piirin kanssa, vaikkakin seuraavat Kesäjuhlat järjestetään uudistetun mallin mukaisesti, jossa Liitto ottaa valmisteluiden suhteen keskeisemmän roolin. Seuraava Kesäjuhla-paikkakunta pyritään julkistamaan alkuvuoden aikana.

Lisätiedot: Liittohallituksen puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi