Liittohallituksen kokous 14.12.2022

19.12.2022 08:58

Tiedote 9/2022

Liittohallituksen kokous 14.12.2022

Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.11. osaltaan uudistetun vaaliohjesäännön, jonka liittokokous hyväksyy lopullisesti keväällä 2023. Liittovaltuusto antoi kokouksessaan liittohallitukselle valtuudet nimetä väliaikainen vaalivaliokunta, joka ryhtyy hoitamaan kevään 2023 liittokokouksen valmistelua uudistetun vaaliohjesäännön sisältö huomioiden. Siten hallitus päätti pyytää piireiltä ja liittoyhdistyksiltä ehdotukset vaalivaliokunnan jäseniksi/varajäseniksi 23.1.2023 mennessä. Päätös vaalivaliokunnan kokoonpanosta tehdään liittohallituksen seuraavassa kokouksessa 25.1.2023. Näin vaalivaliokunta voi kokoontua ja käynnistää kevään 2023 liittokokouksen valmistelutyön jo helmikuun aikana.

Liittohallitus käsitteli kokouksessaan laajasti talouteen liittyviä teemoja. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä vuoden 2023 talousarvioon liittyen ja siinä esitetään Karjalan Liitolle 80 000 euron lisäystä valtionavustukseen. Tämän lisäyksen myötä Karjalan Liiton saama avustus nousee jälleen vuoden 2021 tasolle. Toiminnanjohtaja esitteli myös Rauman Kesäjuhlien tilinpäätöksen, joka oli hyvin positiivinen. Kiitokset tästä kuuluvat erityisesti Karjalan Liiton Satakunnan piirille sekä Rauman kaupungille. Talouteen liittyen hallitus kävi myös keskustelun vuonna 2019 hyväksytyn sijoitusstrategian päivitystarpeista sekä talouden laajemmasta kuvasta.

Liittohallitus kävi laajan lähetekeskustelun liittyen vuoden 2023 jäsenkampanjan valmisteluun. Kampanjassa tulevat korostumaan uusien jäsenten hankinta, mutta myös jäsenpito. Joidenkin seurojen toiminta on hiipumassa, kun uusia aktiivisia jäseniä ei saada, eikä luottamustehtäviin siten löydy enää tekijöitä. Näitä seuroja on tuettava ja toiminnan päättyessä pyrittävä hallittuihin toimenpiteisiin (esim. seurojen yhdistymiset tai jäsenten ohjaaminen muihin seuroihin). Seuroja on myös tuettava uusien jäsenten hankinnassa ja siten Liitto voi nostaa karjalaista yhdistystoimintaa esille omien viestintäkanaviensa kautta tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kampanjan suunnittelua jatketaan keskustelun pohjalta.

Liitolle on tullut tiedustelu, että onko karjalaistaustaisilla eduskuntavaaliehdokkailla mahdollisuus esiintyä Liiton tilaisuuksissa tai mainostaa ehdokkuuttaan Liiton viestimissä. Hallitus päätti, että edustakuntavaaliehdokkailla on mahdollisuus ostaa mainostilaa Karjalan Kunnaat -lehden helmikuun numerosta ja Karjala-lehdestä, mikäli se alkaa ilmestyä ennen vaaleja. Liiton toimisto laatii asiaan liittyen ohjeistuksen puoluetoimistoille lähetettäväksi. Muissa viestintäkanavissa tai tapahtumissa eduskuntavaaliehdokkaita ei nosteta erikseen esille.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi liittohallitus kuuli ajankohtaiskatsaukset useista meneillään olevista hankkeista, kuten strategian päivityksestä, Karjala-lehden valmistelusta sekä Liiton toimiston tilojen remontoinnista.

Kokouksen päätteeksi liittohallituksen puheenjohtaja lausui lämpimät kiitokset hallitustyönsä päättäville jäsenille eli Arja Kulmalle, Eeva-Riitta Wirralle, Sirkka Lehtolainen-Horpulle ja Henry Rönndahlille.

Lisätiedot: Liittohallituksen puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi.