Kielikylpyvideoita karjalan kielellä, varsinaiskarjalan eteläkarjalan murteella - testaa taitosi ja opi uutta!

21.12.2022 13:47

21.12.2022 / Tiedote

Katerina ja Miša opettavat videoilla karjalan kieltä - varsinaiskarjalaa ja sen murretta eteläkarjalaa 

Haluatko opiskella varsinaiskarjalaa? Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen eteläkarjalan murteen opettaja Katerina Paalamo ja Karjalan Liiton järjestämän varsinaiskarjalan ja sen eteläkarjalan murteen kurssin opettaja Mika Saatsi opettavat eteläkarjalaa opetusvideoilla, joiden avulla pääset helposti kiinni karjalan kielen eteläkarjalan perusteista. Videoiden avulla opit esimerkiksi kertomaan itsestäsi ja perheestäsi, kertomaan kuulumisiasi, kertomaan väreistä ja vaatteista sekä liikkumaan kaupungissa eteläkarjalaksi. 

Videosarja on syntynyt Karjalan Liiton aloitteesta saada video-opetusmateriaalia sen omien kielikurssien käyttöön. Sarja on tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja karjalan kielen elvytyshankkeen kanssa. Videot on tarkoitettu kaikkien karjalan kielestä ja eteläkarjalan murteesta kiinnostuneiden kielenoppijoiden avuksi sekä karjalan kielen kurssien video-opetusmateriaaliksi. 

Katsottavanasi ovat jaksot 1–10. Videot ovat katsottavissa tekstityksen kanssa.

Katerina da Miša opassetah videoloilla suvikarjalua 

Tahotgo opastuo suvikarjalah? Päivännouzu-Suomen yliopisson suvikarjalan opastaja Katerina Paalamo da Karjalan Liiton suvikarjalan kurssan opastaja Miša Suačči opassetah suvikarjalua opassusvideoloilla, kumbazien avulla kebieh opassut suvikarjalan perusdieloloih. Videoloin avulla ezimerkiksi opassut sanelemah omasta ičestä da perehestä, sanelemah omie kuulumizie, kerdomah värilöistä da vuatteista segö liikkumah linnassa suvikarjalaksi. 

Videosarja on syndyn Karjalan Liiton alottehesta suaha video-opassusmaterijualua omien kielikurssoin käyttöh. Sarja on luajittu yhtehisruavossa Päivännouzu-Suomen yliopisson da karjalan kielen elvytysprojektan kera. Videot on tarkotettu kaikkien karjalan kielestä da suvikarjalan murdehesta kiinnostunuzien kielenopastujien avuksi segö karjalan kielen kurssoin video-opassusmaterijualaksi. 

Kačottavana ollah ozat 1–10. Videoloi voibi kaččuo tekstatuksen kera.

Oza 1

https://www.youtube.com/watch?v=1nv5TZC5J-M&t=1s

Oza 2

https://www.youtube.com/watch?v=6n0Jhrg7z18

Oza 3

https://www.youtube.com/watch?v=CsrnSsyRU4k 

Oza 4

https://www.youtube.com/watch?v=xuxKFqnh2j4

Oza 5

https://www.youtube.com/watch?v=jszUX96wowA&t=40s

Oza 6

https://youtu.be/khT1ucTZY5g

Oza 7

https://youtu.be/kbU4OLtDqME 

Oza 8

https://youtu.be/jjNpOkjze1E 

Oza 9

https://youtu.be/klB8k7-NIqo 

Oza 10

https://youtu.be/_aiKi6PFAhM 

 

Karjalan kielen kursseja keväällä 2023

Varsinaiskarjalan / eteläkarjalan kurssi järjestetään 13.3.-24.4.202. Kuusi opetuskertaa maanantaisin klo 18.30-20.00. Opettajana Mika Saatsi. 

Livvin karjalan kurssi. Kuusi opetuskertaa tiistaisin 21.3.-25.4.2023, klo 18.30-20.00. Opettajana Eila Markkinen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset julkaistaan Karjalan Liiton Tapahtumat-sivuilla tammikuussa.