Tiedote: Karjalan Liitto osti Karjala-lehden

17.11.2022 16:00

17.11.2022

Karjalan Liitto osti Karjala-lehden

Ilolla ja ylpeydellä voimme todeta, että Karjala-lehti on nyt sinun, minun ja meidän eli Karjalan Liiton.

Tuon Viipurissa vuonna 1904 perustetun lehden ansiokas historia tuli tiensä päähän, kun sitä viime vuosina julkaissut lehtiyhtiö ajautui konkurssiin syyskuussa. Karjalan Liitto oli yksi lehden pääomistajista.

Useampi taho on ollut kiinnostunut lehdestä ja erilaisia kokoonpanoja neuvotteli taustalla lehden ostamisesta konkurssipesältä ja toiminnan uudelleen käynnistämisestä. Lopulta lehdestä jätti konkurssipesälle ostotarjouksen vain kaksi tahoa. Karjalan Liiton tarjous voitti tarjouskilpailun, joten Liitto omistaa nyt lehden. Kauppaan sisältyy muun muassa lehden julkaisuoikeudet, brändi ja arkisto. Tietosuojasyistä lehden tilaajarekisteri ei sisälly kauppaan, vaan konkurssipesänhoitaja huolehtii kyseisten tietojen hävittämisestä.

Kun lehden ajautuminen konkurssiin alkoi näyttää todennäköiseltä, ryhtyi Liitto tekemään määrätietoista työtä sen eteen, että Liiton suojissa lehti voisi jälleen jatkaa ilmestymistään. Liiton työryhmä viimeistelee parhaillaan liittovaltuustolle esitystä siitä, millaisella konseptilla lehden julkaisutoiminta Liiton suojissa jatkua. Mikäli liittovaltuusto kokouksessaan 26.11.2022 hyväksyy nämä ajatukset, etenee tarkempi suunnittelu aina eurojen ja yksityiskohtien tasolle. Kantavana ajatuksena kuitenkin se, että toiminnan tulee olla taloudellisesta kannattavaa ja kestävällä pohjalla. Lopullinen päätös mahdollisesta lehden julkaisemisen käynnistämisestä tapahtuu liittovaltuuston toimesta alkuvuodesta 2023.

Karjalan Liitto kantaa vahvaa vastuuta karjalaisesta kulttuuriperinnöstä ja Karjala-lehti jos mikä, edustaa tätä perinnettä jo yli sadan vuoden ajalta. Haluamme olla luotettava toimija, jonka siipien suojissa lehti voi jatkaa toimintaansa koko karjalaisen kansan uutis- ja kulttuurilehtenä. Ei siis Karjalan Liiton järjestölehtenä. Kun maailmanpoliittinen tilanne on se, mikä se on, niin näimme tärkeänä tehdä työtä myös sen eteen, ettei lehti ajaudu esimerkiksi sellaisiin käsiin, jossa sen arvokasta ja luotettavaa brändiä voitaisiin käyttää erilaisiin propagandatarkoituksiin.

Lisätiedot: Karjalan Liiton puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi