Liittohallituksen kokous 9.11.2022

15.11.2022 08:30

Tiedote

Liittohallituksen kokous 9.11.2022

Liittovaltuusto kokoontuu lauantaina 26.11., joten liittohallituksen kokouksessa käsiteltiin pitkälti niitä asioita, joita hallitus esittää valtuustolle. Liittohallitus käsitteli toimintasuunnitelmaluonnosta, joka tiivistää keskeiset liiton tehtävät ja toiminnan vuonna 2023. Lisäksi liittohallitus käsitteli budjettiluonnosta vuodelle 2023. Talous näyttää muodostuvan ensi vuonna hieman ylijäämäiseksi, siitäkin huolimatta, että esimerkiksi monet kustannukset ovat inflaation myötä nousseet. Erilaisia säästötoimenpiteitä on kuitenkin tehty ja esimerkiksi hankeavustusten hakemiseen panostetaan vahvasti. Liittohallitus päätti esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion liittovaltuuston hyväksyttäväksi.

Liittohallitus käsitteli myös erovuoroisten hallituksen jäsenten tilanteen. Erovuorossa ovat Karjalan Liiton Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan piirin edustajat liittohallituksessa. Lisäksi erovuorossa on Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton edustaja. Kyseiset piiri- ja liittoyhdistykset ovat jo pitkälti valinneet ne henkilöt, joita tulevat esittämään liittovaltuustolle. Lisäksi Karjalan Liiton Uudenmaan ja Tampereen piirin edustajat ilmoittivat mahdollisesta hallituksen jäsenen vaihdoksesta.

Sääntövaliokunta on puheenjohtaja Kirsi Monosen johdolla valmistellut uudistusta Karjalan Liiton sääntöihin ja vaaliohjesääntöön. Sääntömuutokset ovat mm. tarkennusten jäsenyyteen liittyen sekä kokousten osallistumismuotojen suhteen. Vaaliohjesäännön osalta keskeisimpiä muutoksia ovat vaaliohjesäännön 1§:n ja 3§:n muutokset. Kyseiset kohdat koskevat liittohallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston valintaa ja molemmista esitetään poistettavaksi vaatimus poliittisesta taustasta. Poliittisella taustalla (oikeisto, keskusta, vasemmisto) on ollut pitkä historia Liitossa, mutta kuluvalla liittokokouskaudella on lähdetty pohtimaan puolueiden välisen tasapainon merkitystä nykypäivänä Karjalan Liiton johdossa. Taloudellisen pohjan varmistamiseksi on tärkeätä pitää yhteyksiä eduskuntaan vuosittaisen toiminta-avustuksen saamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista. Tämä vaikuttamistyö voidaan kuitenkin toteuttaa myös erillisin yhteyksin. Vaaliohjesäännön osalta täsmennetään myös vaalivaliokunnan roolia valmistelussa ja esitysten tekemisessä. Lisäksi itse ehdokasasettelua selkeytetään ja viedään kohti avoimempaa suuntaa. Nämä sääntöjä ja vaaliohjesääntöä koskevat muutokset esitetään liittovaltuustolle 26.11.2022, mutta lopullisen päätöksen niistä tekee liittokokous keväällä 2023.

Liittohallitus kuuli puheenjohtajan katsauksen Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalo Oy:n tilanteesta. Uusi ravintoloitsija on aloittanut toimintansa marraskuun alusta alkaen. Heimotalon taloutta hankaloittavat kuitenkin runsaasti kohonneet kustannukset esimerkiksi sähkön ja lämmityksen osalta. Heimotalon hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin (esim. vuokrankorotukset), joilla tilannetta saadaan talouden osalta vakautettua.

Liittohallitus otti ilahtuneena vastaan tiedon, että Karjalan Liitto on omalla ostotarjouksellaan voittanut Karjala-lehden julkaisuoikeuksista, brändistä, arkistosta ym. käydyn tarjouskilpailun. Tilaajarekisteri ei sisälly kauppaan tietosuojasyistä. Liittohallitus päätti esittää liittovaltuustolle marraskuun lopussa konseptin, jolla se lähtisi julkaisemaan lehteä. Tarkempi liiketoimintasuunnitelma valmistellaan kevään mahdolliselle ylimääräiselle liittovaltuuston kokoukselle lehden tuotantoa koskevan kilpailutuksen jälkeen.