Tiedote: Liittohallituksen kokous 6.10.2022

07.10.2022 08:00

Tiedote 7/2022

Liittohallituksen kokous 6.10.2022

Liittohallituksen kokouksessa 6.10. oli vahva paino Liiton osin omistamissa nykyisissä ja entisissä yhtiöissä. Ravintola Karelian viimeisin yrittäjä lopetti toimintansa kesällä. Ravintolatoiminnasta kiinnostuneita ilmoittautui useita ja Heimotalon hallitus pyysi heiltä tarjoukset sekä haastatteli kiinnostuneita. Uusi ravintolayrittäjä on valittu ja hänen kanssaan käydään parhaillaan sopimusneuvotteluja. Uudesta yrittäjästä sekä ravintolan aloitusajankohdasta informoidaan mahdollisimman pian.

Karjalataloon liittyvä kaavamuutoshakemus on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheeseen, johon liittyen on järjestetty verkkoasukastilaisuus. Arkkitehti Eija-Riitta Miettinen on laatinut esittelyä varten saavutettavan aineiston, joka on nähtävillä osoitteessa https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003050.

Karjala-lehti Oy hakeutui konkurssiin alkusyksystä. Liittohallitus kävi keskustelua Karjala-lehden julkaisuoikeuksien, brändin sekä arkiston ostamisesta Liiton hallintaan konkurssipesästä. Karjalan Liiton lehtityöryhmä esitteli lehden liiketoimintasuunnitelman valmistelun tilannetta.

Karjalan Kirjapaino Oy on lopettamassa toimintaansa ja siihen liittyen osakkeenomistajille on jaettuja osinkoja. Liittohallitus keskusteli näiden tulojen kohdentamisesta toiminnan kehittämiseen. Liittohallituksessa on jo aiemmin käyty keskustelua uuden jäsenrekisterin hankinnasta, koska nykyinen järjestelmä aiheuttaa paljon manuaalista ja päällekkäistä työtä. Lisäksi uusi järjestelmä voisi palvella paremmin liittokokouksessa 2020 asetettua tavoitetta jäsenpalveluiden uudistamisesta. Järjestelmän uudistamisen suunnittelu käynnistetään ja asia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä.

Vuoden 2023 teemaksi hallitus valitsi visuaaliset taiteet osana karjalaista kulttuuriperintöä. Teema kattaa muun muassa kuvataiteen, kuvanveiston, nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin. Taide-teema kytkeytyy luontevasti siirtokarjalaisten kulttuuriperintöön sotia
edeltävältä ajalta aina nykypäiviin. Se myös antaa luontevasti aineksia järjestää Karjalaisten kesäjuhlien välivuoden ohjelmaa ympäri Suomea (esimerkiksi kirkot, muistomerkit ja museot seminaarien ja tapahtumien aiheina ja paikkoina). Myös monilla nykytaiteilijoilla on karjalaisia juuria. Teemasta laaditaan jäsenseuroille erillinen viestintäpaketti, jossa asiaa avataan enemmän.

Hallitus kuuli, että Karjalan Liitto on kutsuttu mukaan usean toimijan yhteiseen ”Kalevala – eeppinen kaleidoskooppi” -hankkeeseen. Se kannustaa tuottamaan uusia tulkintoja Kalevalasta, sen hahmoista ja teemoista. Mukana hankkeen valmistelussa on useita merkittäviä alan toimijoita seuroista ja instituutioista yliopistollisiin toimijoihin. Ydinryhmän hankkeessa muodostavat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Kalevalaisten Naisten Liitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Hankkeessa mukana oleminen ei edellytä liitolta taloudellista panosta.

Lisätiedot: Liittohallituksen puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi.