Karjalan Liiton vastine mielipidekirjoitukseen

03.10.2022 10:50

Sanomalehti Karjalainen julkaisi 16.9.2022 yksittäisen Karjala-lehden pienosakkaan mielipidekirjoituksen, jossa hän kritisoi Karjala Lehden konkurssia ja siitä aiheutuneita toimenpiteitä. Karjalan Liitto oli yksi lehden suurimpia osakkeenomistajia Karjalan Säätiön, Teollisuuden ja liikkeenharjoittajien seura Pamauksen, Karjalan Kirjapaino Oy:n, Viipuri-säätiön, Karjalan Kulttuurirahasto sekä Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön ohessa.

Mielipidekirjoituksessa väitettiin muun muassa, että Karjala Lehden julkaisuoikeudet, asiakasrekisteri sekä merkittävä kartta- ja kirjaomaisuus siirrettiin Karjalan Liitolle sadalla eurolla. Kirjoittajan mielestä evakot ovat rahoittaneet vuosikymmenien varrella miljoonilla muun muassa Käpylän Karjalataloa, Ylläksen Tunturihotellia ja Nurmeksen Bombaa.

Karjalan Liitto haluaa täsmentää mielipidekirjoituksessa huolta tuottaneita kohtia. Karjalan Liiton liittohallituksen puheenjohtaja Outi Örnin vastine kirjoitukseen julkaistiin Sanomalehti Karjalaisessa 20.9.2022. Vastine on luettavissa alla.

---------

Matti Rinta-Knuuttila toi kirjoituksessaan (16.9.2022) esille pettymyksensä Karjala-lehden alasajoon. Siinä todetaan hieman ristiriitaisesti, että lehden ilmestyminen loppui ilman ennakkovaroitusta ja toisaalta, että heikko taloustilanne ja levikin lasku on ollut tiedossa jo vuosia. Asian suhteen on oltu avoimia. Kirjoituksessa mainitaan, että lehtiyhtiön pienosakkaita ei informoitu asiasta, mutta myös pienosakkailla oli aivan yhtäläinen oikeus tulla yhtiökokoukseen kuulemaan tilanteesta.

Kirjoittaja kritisoi äänivallan muutosta, joka toteutettiin muutama vuosi sitten. Tätä muutosta ja pääomistajien osakassopimusta valmisteltiin juristien johdolla ja asia oli esillä yhtiökokouksissa. Siten asian juridinen pitävyys varmistettiin asiantuntijoiden johdolla useaan kertaan.

Kirjoituksessa tuodaan virheellisesti esille, että lehden omaisuutta olisi siirretty Liitolle sadalla eurolla. Näin ei ole tapahtunut, vaan julkaisuoikeudet ja asiakasrekisteri ovat edelleen konkurssipesän omistuksessa. Kartta- ja kirjaomaisuudesta Liitto ja lehtiyhtiö tekivät jo aiemmin kaupat yhteisesti sovitun hinnan mukaan, tarkoituksena mahdollistaa siten lehtiyhtiön henkilöstön keskittyminen ydintehtäviin.

Kirjoituksessa kritisoidaan myös muita Karjalan Liiton menneitä hankkeita. Karjalatalon rakentaminen Käpylään, Ylläksen Tunturihotelli sekä Bomba ovat toimia, jotka ovat vastanneet aina kunkin ajankohdan jäsenistön tarpeisiin. Jos näiden kautta ei olisi pyritty pitämään toimintaa monipuolisena, niin siinä tapauksessa Liittoa todennäköisesti kritisoitaisiin siitä, ettei se ole toiminut aktiivisesti. Todettakoon kuitenkin, että Liitto on tällä hetkellä velaton, lehtiyhtiön toiminta päättyi velattomana ja myös Karjalataloa hallinnoiva Heimotalo Oy on lähes velaton. Mielestäni tämä on osoitus siitä, että kyllä taloudellista osaamista on jonkin verran jakautunut myös näihin piireihin, toisin kuin kirjoittaja antaa ymmärtää.

Kirjoittaja kantaa huolta karjalaisesta kulttuurista. Mielestäni karjalaista kulttuuria voidaan edistää vain hyvällä yhteistyöllä. Virheellisiin väittämiin pohjautuva ja pelkkään eri toimijoiden kritisoimiseen keskittyvä toimintatapa ei mielestäni vie yhteistä asiaamme eteenpäin.

Outi Örn, Karjalan Liiton liittohallituksen puheenjohtaja
Sanomalehti Karjalainen / 20.9.2022