Hannu Kilpeläinen 1948-2022

05.08.2022 10:17

Hannu Kilpeläinen syntyi Tampereella 6.10.1948 ja menehtyi 6.7.2022 nopeasti edenneeseen sairauteen. Hän oli uskontotieteilijä ja väitteli teologian tohtoriksi Helsingin yliopistosta aiheenaan Laatokan Valamon luostarin ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhde. Kilpeläisen tutkimustoiminta kohdistui pitkälti Karjalaan ja siirtokarjalaisuuteen, Karjalan varhaishistoriaan sekä Karjalan, slaavien ja Bysantin vuorovaikutukseen. Ennen Karjalan Liittoon tuloa Kilpeläinen ehti toimia seurakuntapappina (mm. Australiassa siirtolaispappina), Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksella assistenttina ja tutkijana sekä Suomen Akatemian projektitutkijana yli kymmenen vuoden ajan.

Teologian tohtori Hannu Kilpeläinen nimitettiin Karjalan Liiton vt. toiminnanjohtajaksi vuonna 2003, kun silloinen toiminnanjohtaja Helena Valta jäi vapaalle. Helena Valta ei palannut Liiton palvelukseen enää vuorotteluvapaan jälkeen ja siten Hannu Kilpeläinen nimettiin toiminnanjohtajaksi vuoden 2005 alussa. Hän toimi tässä tehtävässään aina vuoteen 2007 asti. Hänen aikanaan Liiton tutkimus- ja kulttuuritoiminta sai merkittävää lisätehoa.

Karjalan Liiton toiminnassa näkyivät Kilpeläisen aikana monet perinteiset muodot, kuten vuosittaiset Karjalaiset kesäjuhlat, kulttuurin monipuolinen esille tuominen sekä hengellinen toiminta. Karjalan palautusta koskeva keskustelu nousi esille myös hänen toiminnanjohtajakaudellaan, kun niin kutsutut palauttajajärjestöt hyökkäsivät Liittoa vastaan erityisen voimakkaasti vuoden 2005 liittokokouksen alla. Karjalan Liitto ajoi kuitenkin maltillista linjaa asiaan liittyen.

Hannu Kilpeläisen toiminnanjohtajuuden aikana työyhteisössä oli hyvä henki ja vapaa ilmapiiri. Hänet muistetaan kuuntelevana ja kannustavana. Muutoinkin hän oli ihmisenä humaani ja näki asioiden inhimillisen puolen. Toki hän oli myös palavasieluinen, suhteessa niihin asioihin, joiden suhteen oli vahva asiantuntija. Hän oli karjalaisen kulttuurin syvempiin taustoihin ja historiaan laajasti perehtynyt kulttuuri-ihminen ja tämä tuli usein näkyviin hänen puheissaan ja teksteissään.

Karjalan Liitosta lähdön jälkeen Kilpeläinen palasi papin ja tutkijan tehtäviin. Hän kuitenkin jatkoi toimintaansa Karjalan Liitossa, toimien esimerkiksi hengellisen toimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän toimi aktiivisesti Laitilan Karjalaseurassa muun muassa varapuheenjohtajan roolissa.

Hannu Kilpeläistä jäivät kaipaamaan perhe ja ystävät.

Outi Örn

puheenjohtaja

Karjalan Liitto