Karjalan Liiton liittovaltuuston päätöksiä

26.04.2022 10:00

Tiedote

Liittovaltuuston kevätkokous 23.4.2022

Liittovaltuusto sai tiedoksi tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon sekä vuosikertomuksen. Liittovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti.

Karjalan Liiton tilinpäätös oli positiivinen useaan vuoden jälkeen huolimatta siitä, että varainhankinnan tuotot eli jäsenmaksutulot sekä yleisavustus ovat olleet laskusuunnassa. Samaan aikaan muiden avustusten (mm. säätiöt ja Museovirasto) hakemiseen on panostettu onnistuneesti. Tulosta voidaan pitää onnistuneena ottaen huomioon myös koronan aiheuttamat vaikutukset tapahtuma- ja kurssituloihin sekä sen, ettei vuonna 2021 ollut haettavissa vuoden 2020 kaltaista korona-avustusta.

Hyvään tulokseen vaikuttivat olennaisesti menojen hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet. Henkilöstökuluja on systemaattisesti käyty läpi ja tästä huolimatta henkilöstö palvelee Liiton jäsenistöä entistä paremmin uusien sähköisten palvelutapojen avulla. Karjalatalon käyttöastetta on voitu olennaisesti parantaa pitkäaikaisella yhteistyösopimuksella Käpylän Musiikkiopiston kanssa, ja samalla on kuitenkin varmistettu Liiton jäsenille riittävät kokoontumispalvelut. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on usein herättänyt kysymyksiä. Kyseinen summa muodostuu pitkälti lyhytaikaisen lainatilin käytöstä, jota on jouduttu hyödyntämään toistuvasti vuodenvaihteessa, alkuvuoden jäsenmaksutuloja ja yleisavustusta odotettaessa Liiton kassan ollessa tyhjä. Vuoden 2021 toimenpiteillä ja osin osakemyynnillä lyhytaikaisen lainan käyttöä saatiin kuitenkin pienennettyä. Varsinaista pitkäaikaista lainaa Liitolla ei ole.

Oheisessa taulukossa on nähtävissä muutamia keskeisiä talouden avainlukuja.

Liittovaltuusto myös täydensi puheenjohtajistoa. Liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Puhakka menehtyi jo syksyllä 2021, mutta syyskokouksessa paikka päätettiin vielä jättää täyttämättä Matin muistoa kunnioittaen. Sääntöjen mukaisesti liittovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Martti Talja siirtyy puheenjohtajaksi ja 2. varapuheenjohtaja Kirsi Mononen 1. varapuheenjohtajaksi. Liittovaltuusto valitsi yksimielisesti sääntöjen mukaisesti keskuudestaan 2. varapuheenjohtajaksi Risto Uimosen.

Kuvassa: Karjalan Liiton liittovaltuuston 2. varapuheenjohtaja Risto Uimonen, 1. varapuheenjohtaja Kirsi Mononen, liittovaltuuston puheenjohtaja Martti Talja, liittohallituksen puheenjohtaja Outi Örn ja liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja Eevaliisa Kurki. Kuva: Mervi Piipponen.