Karjala ja karjalaisuus tutkimuskohteena on vuoden 2022 toimintateema

18.01.2022 11:47

Karjalaa ja karjalaisuutta on tutkittu paljon, mutta siihen kohdistuu edelleen paljon kiinnostusta tutkijoiden suunnalta. Karjala-tutkimus voi hyvin, mutta myös lisää tutkimusta toivotaan. Viime vuosina tutkimuksessa on uskallettu tarttua myös uusiin näkökulmiin, kuten verkkoon siirtynyt muistelu, Karjalassa asuneiden vähemmistöjen kokemukset sekä yhä vahvemmat ylirajaiset tarkastelunäkökulmat eli yhteistyö venäläisten tutkijoiden kanssa.

Teeman yhtenä keskeisenä tehtävänä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän keskustelun ja tutkimuksen herätteleminen sekä syötteiden antaminen vähemmän tutkittuihin aiheisiin liittyen. Tarkoituksena on myös rakentaa Karjala-asiantuntijoiden verkostoa ja luoda siten laajempaa keskusteluyhteyttä.

Akateemisen tutkimuksen ohella tulee tehdä entistä näkyvämmäksi myös se seura- ja säätiötason työ, jota on tehty tiedonkeruun, julkaisutoiminnan ja tutkimuksen suhteen.

Tutkimusta pyritään tukemaan myös aineistojen paremmalla löydettävyydellä ja käytettävyydellä, joka on Liiton verkkoarkisto-hankkeen tavoitteena.

Vuoden 2022 toimintateema: Karjala ja karjalaisuus tutkimuskohteena.

Karjalan Liiton liittokokouskauden teema on Huomisen karjalaisuus.