Uutiset

Seuroista säätiöihin – Kuukauden säätiöt esittelyssä vuonna 2022

22.11.2021 10:13

Vuoden 2021 aikana on ollut meneillään Viikon seura -kampanja, jonka tarkoituksena on ollut tutustua tarkemmin Liiton jäsenseurojen toimintaan ja tuoda niiden tekemää tärkeää työtä tutuksi myös laajemmin. Esittelyssä on tähän mennessä ollut jo 26 Karjalaseuraa, 14 pitäjäseuraa, 3 sukuseuraa ja 3 muuta seuraa. Kampanja päättyy vuoden loppuun mennessä ja ensi vuonna on aika siirtyä säätiöiden pariin.

Säätiöt vaalivat tärkeällä työllään karjalaisuutta tukien erityisesti entisten kuntiensa asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä. Tämä tapahtuu muun muassa myöntämällä apurahoja ja avustuksia, edistämällä julkaisu- ja tutkimustyötä sekä tekemällä muuta kulttuurityötä.

Säätiöille lähtee lyhyt kysely asiaan liittyen vielä nyt loppuvuodesta. Kyselyn kautta säätiöillä on mahdollisuus ilmoittautua mukaan Kuukauden säätiö -kampanjaan kertomalla omasta säätiöstä ja sen toiminnasta. Mukaan voi ilmoittautua jo nyt tai myöhemmin vuoden 2022 aikana.
 
Kootkaa siis säätiönne hallitus tai aktiivit koolle ja pohtikaa mitä haluatte kertoa työstänne karjalaiselle yhteisölle. Annetaan ensi vuonna säätiötoiminnan merkityksen näkyä!