Tarinoita karjalaisista suvuista webinaarisarjassa

18.03.2021 10:00

Karjalainen sukuni -webinaarisarja jatkuu

Karjalaisten sukujen tarinoita esitellään Karjalainen sukuni -webinaarisarjassa, jonka järjestävät yhteistyössä Karjalan Liitto, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja Karjalan Sivistysseura.

Katso esitys täältä. Tarkempi linkki tulee Karjalan Sivistysseuran YouTubeen ennen esityksen alkua.

Karjalan väestön juuret – DNA-sukututkimus

Kesätauon jälkeen webinaarisarja jatkuu syyskuussa 9.9.2021, jolloin Ahti Kurri tuo esille geneettistä sukututkimusta otsikolla Mitä Karjala DNA -projektin tulokset kertovat luovutetun Karjalan väestön juurista. 

DNA-testit kertovat henkilön esivanhemmista paljon kirkonkirjoja kauemmas. Ahti Kurri kertoo esityksessään, mihin geneettinen sukututkimus perustuu ja miten DNA-testin voi kuka tahansa käytännössä – kotoa käsin – tehdä. Testin tehneet voivat sitten liittyä ilmaiseen Karjala DNA -projektiin, jossa on tällä hetkellä 2 000 jäsentä. Projektin administraattori Ahti Kurri kertoo, miten karjalaisjuuriset jakautuvat maapallon isä- ja äitilinjoihin ja esimerkiksi kuinka paljon testin tehneitä on pitäjittäin. Se antaa yhden näkökulman pohtia, mistä väestö on alueelle tullut.   

Pärssisten tarina

Lokakuussa 14.10.2021 Olavi Pärssinen kertoo Pärssisten suvun tarinan otsikolla Pärssiset – Karjalaisen suvun 500 sodan ja rauhan vuotta.

Karjalainen sukuni -webinaarisarjan luennot

Webinaarisarja jatkuu vielä marraskuussa 11.11. ja joulukuussa 9.12., jolloin esitellään rajakarjalaisia ja vienankarjalaisia sukuja.
Webinaarisarjan kaksi johdantoluentoa on katsottavissa YouTubesta.

Ensimmäisen luennon piti 11.2.2021 Karjalan Sivistysseuran varapuheenjohtaja Pekka Vaara aiheesta Mitä on Karjala? Luento tarkasteli eri näkökulmista ajatusta, että on monta erilaista Karjalaa. Historian kulku on muovannut ajatustamme siitä, mitä on Karjala. Kieli, uskonto, kaupankäynti sekä eri suunnista tullet valtiolliset ja poliittiset voimat ovat muokanneet Karjalaa eri aikoina. Tämä on tuottanut nykyisen Karjaloiden moninaisuuden.

Toisen luennon piti 11.3.2021 Karjalan Sivistysseuran sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja Santeri Palviainen aiheesta Karjalan asutus ja suvut. Esitys keskittyi Karjalan eri osien asutuksen kehitykseen ja sen merkitykseen sukujen historialle. Eri alueiden historialliset tapahtumat on väliin autioittaneet eri seutuja ja väliin levittäneet asutusta uusille alueille luoden suvuille uusia haaroja. Karjalan eri osissa esiintyvät sukunimet ja lisänimet kytkeytyvät läheisesti asutukseen ja sukuihin. Luento tarkastelee tapausesimerkkien kautta Karjalan eri osista kylien asutusta ja pyrkii luomaan synteesiä eri alueiden asutuksen taustasta historiallisen tiedon ja perimätiedon valossa. Monin paikoin perimätieto on kuljettanut mukanaan tietoa suvun lähtösijoista tai ylläpitänyt kertomusta, että suku olisi tullut jostain, yleensä kaukaisesta paikasta.

Kolmannen luennon piti  8.4.2021 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine, joka kertoi Metsäpirtin Ahtiaisten suvusta otsikolla Lahjoitusmaatalonpojista itsenäisiksi talonpojiksi, kalastajiksi ja maailmalle Metsäpirtin Ahtiaisten tarina.

Esityksessä tarkasteltiin Lauri Ahtiaisen jälkipolvien kautta Metsäpirttiä, sen asuttamista ja kehitystä 1700-luvun alusta 1900-luvun alkupuolelle. Laatokan länsirannalla Venäjän rajalla sijaitseva Metsäpirtti sisältyi kokonaisuudessaan 1700-luvun alusta 1870-luvulle venäläisiin lahjoitusmaihin. Esityksessä tarkasteltiin lahjoitusmaatalonpojan asemaa, sen kehitystä ja lopulta tilojen päätymistä talonpoikien omiksi tiloiksi.  Metsäpirtti ei ollut erityisen hyvää maanviljelysaluetta ja tilojen pirstoutuminen vaikeutti tehomaataloutta. Metsäpirtti oli kuitenkin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa merkittävä kalatalouspitäjä. Kalakaupan arvon ylitti maataloustuotannonarvon. Esityksessä luotiin katsaus Laatokan kalastajiin, kalastukseen ja kalakauppaan.

Neljännen luennon piti torstaina 6.5.2021 dosentti Pentti Paavolainen. Hän luennoi kivennapalaisesta kansanedustaja Erkki Paavolaisesta otsikolla Suku, luokkaretket ja politiikka. Lampuodin pojasta ministeriksi  tapaus Erkki Paavolainen (1890-1960).

Koko Suomen taloudellinen, sivistyksellinen ja valtiollinen kehitys oli nopeaa 1870-luvulta alkaen, se kesti kunnes kuuden vuosikymmenen jälkeen kaikki keskeytyi. Kivennapa eteläisellä Kannaksella oli yksi lahjoitusmaapitäjistä, joissa lampuodit viljelivät, mutta eivät omistaneet maitaan, ne kuuluivat Systerbäckin asetehtaalle. Riihimäen–Pietarin rata (1870) muutti  kaiken, kun kahden miljoonan asukkaan suurkaupunki käytännössä levittäytyi Kannakselle ja sen rannoille.
Elintason nousu oli nopeaa, ja suomalaiset hyötyivät venäläisistä kaikin tavoin. Mutta jyrkkä oli myös kannakselainen suomalaisuusliike ja laillisuusrintama, kun venäläiset ihmettelivät maan erilaisia lakeja.

Paavolaisen tarkastelun kohteena oli yksi luokkaretken tehneistä suvun jäsenistä, maisteri, kouluneuvos Erkki Paavolainen (1890-1960), jolle se tapahtui, opettajan, poliitikon ja lehtimiehen uran myötä. Hän tunsi kaikki ihmiset ja kantoi monta vastuuta hartioillaan, kirjoitti loputtomasti artikkeleita ja eduskuntakatsauksia sanomalehti Karjalaan. Hän oli rakentamassa Kannaksen roolia lyhyellä itsenäisyyden ajalla, oli Karjalan Liiton ensimmäinen toiminnanjohtaja. Vain 15 vuotta sotien jälkeen sydän kuitenkin uupui. Kirjoittamatta jääneiden muistelmien sijaan syntyi lapsuusajan kertomuksia vanhasta Kivennavasta ja Terijoesta.

Karjalainen sukuni -webinaarin järjestävät Karjalan Liitto, Karjalan Sivistysseura ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä Opintokeskus Sivis.

Webinaarisarjan aikataulu

to 11.2.2021 klo 18 Mitä on Karjala?, Pekka Vaara Katso esitys täältä (YouTube)
to 11.3.2021 klo 18 Karjalan asutus ja suvut, Santeri Palviainen Katso esitys täältä (YouTube)
to 8.4.2021 klo 18 Lahjoitusmaatalonpojista itsenäisiksi talonpojiksi, kalastajiksi ja maailmalle  Metsäpirtin Ahtiaisten tarina, Harri Laine Katso esitys täältä (YouTube)
to 6.5.2021 klo 18 Suku, luokkaretket ja politiikka. Lampuodin pojasta ministeriksi  tapaus Erkki Paavolainen (1890-1960), Pentti Paavolainen Katso esitys täältä (YouTube)
to 9.9.2021 klo 18 Mitä Karjala DNA -projektin tulokset kertovat luovutetun Karjalan väestön juurista, Ahti Kurri Katso esitys täältä (YouTube)
to 14.10.2021 klo 18 Pärssiset – Karjalaisen suvun 500 sodan ja rauhan vuotta, Olavi Pärssinen
to 11.11.2021 klo 18 Sukunimen jäljillä: suku Lasaroff / Lazarev Röhöstä, Tanja Lasaroff
to 9.12.2021 klo 18 The Village of Ignoila - at the Crossroads of Two Nations, Ted Leclaire

Muutokset mahdollisia.
Luentosarja on katsottavissa YouTubessa. Tarkempi linkki tulee sivuille ennen esitystä.