Puiden istutusta siirtokarjalaisten yhteismetsään 5.6.

27.05.2020 14:29

Karjalaiset muistometsät Tammelassa ja Eurassa

Karjalan Liiton juhlavuoden muistometsikkö istutetaan 5.6. Tammelassa 70-vuotiaaseen siirtokarjalaisten yhteismetsään ja karjalainen metsä julkistetaan Eurassa 4.6.

Tammelassa puita istutetaan Mustialan yhteismetsään perjantaina 5.6.2020 klo 11. Kokoontuminen Kiimalammen laavulle, Haarankorventie 962, Tammela. Eurassa kevään aikana istutetun metsän julkistamistilaisuus on Mestilän yhteismetsässä. Kokoontuminen 4.6.2020 klo 10: Satakunnankatu 18, Eura.


Ohjelma Tammelassa 5.6.2020
Kiimalammen laavu, Haarankorventie 962
klo 11

Yhteismetsän esittely, Tammelan yhteismetsän pj. Pekka Ahokas ja tj. Juha Simola
Karjalan Liiton juhlavuoden esittely, pj. Pertti Hakanen ja vt. toiminnanjohtaja Mervi Piipponen
Siirtyminen muistometsikölle ja puiden istutus.
Ajo-ohjeita voi kysellä, Pekka Ahokas, p. 0500 741 282.

Tervetuloa! Muistetaan koronaviruksen vaatimat turvavälit.

Siirtokarjalaisten yhteismetsä

Mustialan yhteismetsä perustettiin vuonna 1950 sotien jälkeisen asutustoiminnan seurauksena. Kun asutustoiminnassa syntyneiden tilojen metsäalat olivat pieniä, ei perustetuille tiloille voitu osoittaa riittävästi kotitarvemetsää.

Kurkijoen ja Muolaan pitäjien siirtoväki sekä Loimaan ja Ypäjän kantaväestö ovat olleet yhteismetsän omistajia. Mustialan yhteismetsää voidaan pitää onnistuneena, sillä se on tuottanut osakkailleen sekä taloudellista että henkistä pääomaa.

Mustialan yhteismetsän synty perustuu maanhankintalain nojalla annettuun yhteismetsiä koskevaan lakiin, joka vahvistettiin 5.5.1945.  Yhteismetsän perustamiskokous oli syyskuussa 1950, jolloin osakkaat kokoontuivat Loimaan kauppalan Heimonlinnaan. Kaikkiaan 261 osakkaasta 171 oli paikalla ja kiinnostus yhteiseen hankkeeseen oli suurta.

Mustialan yhteismetsän metsät sijaitsevat kaukana osakkaiden asuinpaikoista. Loimaalta matkaa kertyy noin 70 kilometriä ja Ypäjältä puolestaan noin 55 kilometriä. Perustamisvaiheessa Mustialan yhteismetsä käsitti noin 3 800 hehtaaria ja vesialueita 227 hehtaaria. Edelleen moni siirtokarjalaistaustainen perhe omistaa yhteismetsää.

Puiden istutus -tempaus osana Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuoden viettoa

Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuotta vietetään monin tavoin. Juhlavuoden viettoon osallistuvat myös liiton jäsenyhteisöt omilla paikkakunnillaan. Yhtenä juhlavuoden tapahtumana on puiden istutus.

Puiden istutuksella halutaan muistuttaa siirtokarjalaisten historiasta ja perinteistä.  Puiden istutuksen yhteydessä jaetaan karjalaisuuteen liittyvää tietoa laajemminkin; muun muassa kerrotaan paikkakunnalle sijoitettujen siirtokarjalaisten lukumäärä ja kotipitäjät. Istutettujen puiden määrä myös symboloi sodan jälkeen paikkakunnalle asutetun siirtoväen määrää.

Karjalaiset yhteisöt voivat istuttaa yksittäisiä puita esimerkiksi kunnan puistoalueille, koulujen pihoille tai laajempia kokonaisuuksia yksittäisen metsänomistajan kanssa yhteistyössä.  Näin voidaan perustaa kasvamaan uusi karjalaisten muistometsikkö, niin sanottu yhteismetsä. Puiden istutukseen on toivottu yhteistyökumppaniksi muun muassa kouluja, kaupunkeja, perinneyhdistyksiä, metsänomistajia, yhteismetsien haltijoita, seurakuntia ja metsänhoitoyhdistyksiä.

Kannustamme jäsenseuroja ja piirejä viettämään Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuotta muun muassa puita istuttamalla.   Puiden istutus -tempaukset viestivät myös siitä, että olemme perustamassa lisää hiilinieluja ja mukana ilmastonmuutoksen hidastamisessa.


Karjalan Liitto ry

Pertti Hakanen
puheenjohtaja
p. 0500 505 997
pertti.hakanen@karjalanliitto.fi

Mervi Piipponen
vt. toiminnanjohtaja
p. 040 583 9295
mervi.piipponen@karjalanliitto.fi
 

Eurassa julkistetaan Karjalainen metsä 4.6.2020

Karjalan Liiton Satakunnan piiri julkistaa Eurassa juhlavuoden kunniaksi Mestilän yhteismetsässä Karjalaisen Metsän, joka on tänä keväänä istutettu. Mestilän yhteismetsä on perustettu sotien jälkeen Kiukaisten, Panelian ja Kokemäen siirtokarjalaisille yhteiseksi metsäksi. Alkuaan osakkaina olivat pelkästään karjalaistaustaiset, mutta vuosien myötä osa on siirtynyt muiden omistukseen. Pääosa osakkaista on edelleen karjalaistaustaisia.

Ohjelma Eurassa 4.6.2020
Metsänhoitoyhdistyksen toimiston edusta, Satakunnankatu 18, Eura.
klo 10

Julkistamistilaisuudessa ovat mukana Karjalan Liiton pj. Pertti Hakanen, Mestilän yhteismetsän hoitokunnan pj. Veli-Antti Ruotsalainen, Metsänhoitoyhdistys Lounametsän edustaja Tero Lähteensuo ja Karjalan Liiton Satakunnan piirin pj. Jouko Perttu. Hankkeen takana ovat Karjalan Liitto ja Karjalan Liiton Satakunnan Piiri.

Tilaisuus on torstaina 4.6.2020, kokoontuminen klo 10 Metsänhoitoyhdistyksen toimiston edustalla Eurassa Satakunnankatu 18, josta mennään joidenkin kilometrien päähän tapahtumapaikalle.

Toivotamme Teidät tervetulleiksi tilaisuuteen. Muistetaan koronaviruksen vaatimat turvavälit.

Karjalan Liiton Satakunnan Piiri ry.
Jouko Perttu
puheenjohtaja
p. 050 313 2788