15.4. Imatrankosken kirkon säilyttämisen puolesta perustettiin nettiadressi

15.04.2020 14:25

Imatrankosken kirkon säilyttämisen puolesta on perustettu Pro Imatrankosken kirkko -nettiadressi, jollaa vedotaan kirkon säilyttämisen puolesta Imatran seurakunnan omistuksessa ja kirkkokäytössä.

Imatrankosken kirkko on perustettu Jääsken seurakunnan lahjoittamilla varoilla, kun Jääsken seurakunta jouduttiin lakkauttamaan jatkosodan jälkeen. Kirkossa on runsaasti myös Jääsken kirkon kirkkotekstiilejä, sakraalista esineistöä sekä arvokkaat alttaritaulut. Imatran seurakunta perustettiin 1949 ja siihen liittyi noin 13 000 jääskeläistä ja noin 17 000 ruokolahtelaista.

Imatran seurakunnassa on tarkoitus sulkea kiinteistöjä, joihin kuuluu erilaisia kerhotiloja, seurakunta- ja leirikeskuksia, kolme kirkkoa sekä huoneistoja. Päätöstä sulkemisista ei ole vielä tehty. Jääski-seura pyrkii edesauttamaan Imatrankosken kirkon säilyttämistä avoinna ja eri ryhmien käytössä. Kirkon alasali on aktiivisessa käytössä (käyttöaste vuonna 2019 63%) muun muassa lapsi- ja senioriryhmillä.

Pro Imatrankoski -adressin voit allekirjoittaa adressit.com -sivulla ja olla näin mukana ilmaisemassa tahtotilasi tämän Jääski-juurisille tärkeän kirkon säilyttämisestä kirkkokäytössä.

Allekirjoitathan nettiadressin Imatrankosken kirkon säilyttämisen puolesta