Karjalan Liitto ry

Viikon seura nro 44

Wiipuri-Yhdistys tekee toiminnallaan tunnetuksi Viipuria ja vaalii sen muistoja ja perinteitä.

Viikon seura nro 44: Wiipuri-Yhdistys r.y.

Wiipuri-Yhdistys Karjalaisilla kesäjuhlilla.

Vahviala-seura lähetti viikon 3 esittelyssään terveisiä erityisesti Viipurin pitäjäseuralle ja Wiipuri-Yhdistykselle. Tällä viikolla pääsemmekin tutustumaan näistä viimeksi mainittuun eli Wiipuri-Yhdistykseen. Kyseinen seura perustettiin lauantaina lokakuun 18. päivänä 1969, kun Viipurilaisen Osakunnan huoneistoon osoitteeseen Mannerheimintie 5 kokoontui pitkälti yli 200 henkeä perustamaan kaivattua viipurilaisyhdistystä. Kokous päätti yksimielisesti perustaa seuran, johon kaikki viipurilaiset ja viipurilaismieliset voisivat tulla jäseniksi. Yhdistys on elinvoimainen vielä tänäkin päivänä, koska jäseniä on tällä hetkellä 208.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisen Viipurin kaupungin alueesta kiinnostuneiden kulttuuri- ja etujärjestönä. Yhdistys tekee toiminnallaan tunnetuksi Viipuria ja vaalii sen muistoja ja perinteitä. Wiipuri-Yhdistyksen säännöllistä toimintaa ovat Naisten ja Miesten kerhotoiminta, joka on jatkunut yli 50 vuotta yhdistyksen perustamisesta saakka. Lisäksi yhdistyksessä järjestetään sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi kevät- ja syyskaudella lähes kuukausittain erilaisia jäsentapahtumia, viipurilaisuuteen ja karjalaisuuteen liittyviä esitelmätilaisuuksia, musiikkiesityksiä ja kirjailijavierailuja. Normaalisti yhdistys järjestää vuosittain kotimaanretkiä ja ehkä keskimäärin joka toinen vuosi Viipuriin tai Karjalaan suuntautuvia suosittuja kotiseutumatkoja. Uutta yhdistyksen toiminnassa on se, että ensi vuoden alusta alkaen Pro Sorvalin toiminta siirtyy Wiipuri-Yhdistyksen alle, jolloin Viipurin perinteiden vaaliminen saa uutta syvyyttä.

Yksi yhdistyksen toiminnan erityispiirre on se, että yhdistyksellä on ollut käytettävissä omat tilat Karjalatalon valmistumisesta saakka. Karjalatalon rakennushanke käynnistyi vuonna 1969. Suunniteltu rakennus tarkoitettiin karjalaisia yhdistyksiä, osakuntia sekä Karjalan Liittoa varten – valtakunnalliseksi Karjalataloksi. Vuoden 1970 alussa toimeenpantiin valtakunnallinen varojen keräys rakennushankkeen rahoittamiseksi. Wiipuri-Yhdistyksen johtokunta kutsui kaikki Helsingin alueen karjalaiset järjestöt sekä Viipurilaisen Osakunnan yhteiseen kokoukseen keskustelemaan suoritettavasta keräyksestä, mutta aloite ei saanut valitettavasti tuulta purjeisiinsa. Wiipuri-Yhdistys oli kuitenkin keräyksessä mukana alusta asti ja jäsenet osallistuivat keräykseen kiitettävällä tavalla. Wiipuri-Yhdistys lähti perustamisvaiheessa vähemmistöosakkaana mukaan Karjalatalon omistavaan Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotaloon. Wiipuri-Yhdistyksellä on tällä hetkellä mahdollisuus tarjota kauniin Wiipuri-salin tiloja myös muiden karjalaisseurojen kokous- ja juhlakäyttöön.

Yhdistyksen luontainen yhteistyökumppani on Viipurin pitäjäseura, joka vaalii entisen Viipurin maalaiskunnan perinteitä. Yhteistyötä on pyritty tiivistämään viime vuosina mm. siten, että matkoja järjestetään ja markkinoidaan molempien yhdistysten jäsenille ristiin sekä seurojen tilaisuuksiin ovat tervetulleita molempien yhdistysten jäsenet. Matkojen osalta yhteistyötä tehdään myös Viipurin Urheilijoiden tukijärjestön Viipurin Linnan Ritareiden kanssa.

Näin koronarajoitusten aikana Wiipuri-Yhdistyksessä muistellaan suurella haikeudella 50-vuotisjuhlavuotta vuonna 2019 ja sen juhlatapahtumia sekä erityisesti juhlavuoden kunniaksi tehtyä ”Muistojen matkaa Viipuriin” vuoden 2019 toukokuussa. Käytössä oli Pohjolan Matkan suurin bussi, johon mahtui 60 matkustajaa, mutta silti ihan kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Yhdistyksessä odotetaan mielenkiinnolla, milloin päästään seuraavan kerran testaamaan bussin istumapaikkojen riittävyyttä Viipurin matkalla!

Wiipuri-Yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu 2019.

Yhdistyksestä lähetetään monenlaisia terveisiä Liiton johdolle. Koko Karjala-yhteisön ja karjaisten yhdistysten kohtalon kysymys on toiminnan uudistaminen niin, että se kiinnostaa uusia sukupolvia ja sitä kautta saadaan pitkään jatkunut jäsenmäärien lamauttava lasku ensin pysähtymään ja sitten käännettyä kasvuun. Vuoden 2020 juhlavuoden teema ”Sukupolvien ketju” edustaa seuran mielestä juuri oikeaa lähestymistapaa. Seurasta toivotaan määrätietoisia toimenpiteitä tämän teeman jalkauttamiseksi ja kehityksen kääntämiseksi. Myös aktiiviseen jäsenhankintaan ruohonjuuritasolla kaivataan tukea Liiton taholta. Vaikka parasta jäsenhankintaa on toiminnan uudistaminen vastaamaan paremmin nuorempien sukupolvien odotuksia, niin uudistuminen on helpompaa ja osuu paremmin oikeaan, jos tekijöinä on mukana nuorempien ikäluokkien edustajia.  Yhdistyksestä toivotaan myös keskitetyn jäsenrekisterin ja -postituksen kehittämistä myös yhdistysten yhteydenpitokanavana jäsenkuntaan päin. Siten seura- ja järjestötasolla voitaisiin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Lopuksi Wiipuri-Yhdistyksestä lähetetään terveiset läheiselle yhteistyökumppanille Viipurin pitäjäseuralle toivoen yhteistyön edelleen tiivistyvän sekä vastaa Vahviala-seuran lähettämiin terveisiin ja toivottaa molemmille seuroille parasta jatkoa! Yhdistyksen jäsenet haluaisivat kuulla tässä juttusarjassa lisää muilla paikkakunnilla toimivista viipurilaisseuroista.

Tutustu seuran kotisivuihin osoitteessa www.viipuri.net
sekä Facebook-sivuun osoitteessa https://m.facebook.com/pg/Wiipuri-Yhdistys-100954198809590/posts/