Karjalan Liitto ry

Viikon seura nro 42

Keuruun Karjalaseurassa arvostetaan sosiaalista kanssakäymistä sekä karjalaisen kulttuurin vaalimista ja esille tuomista.

Viikon seura nro 42: Keuruun Karjalaseura ry

Iloinen iltapäivä Keuruun Karjalatalolla. Kädentaitoja - piirakantekoa ja opetteluakin.

Tämän viikon seura toimii läntisessä Keski-Suomessa Keuruulla, noin 9500 asukkaan kaupungissa. Paikkakunnalla karjalaisuutta vaalii myös Haapamäen Karjalaiset ry. Keuruulle tuli sotien seurauksena noin 2300 evakkoa yli 30 paikkakunnalta, eniten Valkjärveltä. Tämä 145 jäsenen seura on perustettu vuonna 1946 eli se täytti kuluvana vuonna 75 vuotta. Onnittelut! Seurassa arvostetaan sosiaalista kanssakäymistä sekä karjalaisen kulttuurin vaalimista ja esille tuomista. Toiminnassa on mukana myös ei-karjalaisjuurisia.

Suunnitelmallisen seuratoiminnan runkona ovat lähinnä kevätkaudella vaihtuviin aiheisiin perustuvat perinnekerhot tarjoamisineen sekä virpojaiset. Kesän ohjelmaan kuuluvat retket kotimaassa, toisinaan myös eri puolille Karjalaa. Syyskaudella on maakirkko Keuruun Karjalatalolla, karjalaisten kirkkopyhä ja puurojuhla. Lisäksi voi olla vuosittain vaihtuvia esimerkiksi yhteistyökumppanien kanssa järjestettäviä tilaisuuksia, vaikkapa piirakkakurssi tai Valkjärvi-juhla. Seurassa pyritään myös jatkuvaan tiedottamiseen.

Keuruun Karjalaseuran omistuksessa on kunnalta vuonna 1972 hankittu vanha koulu, sittemmin Keuruun Karjalatalo, mikä sijaitsee noin 7 kilometrin päässä keskustasta. Kiinteistön takasi 12 yksityishenkilöä ja järjestämällä tansseja talo tanssittiin velattomaksi seitsemässä vuodessa. Talossa ei ole mukavuuksia eikä se ole enää talvisin käytössä. Kun Keuruun sotilaskotisisaret suuntasivat elokuussa sokkoretkelle Karjalatalolle, havahduttiin seurassa huomaamaan, että talossahan on "museaalinen" tunnelma: seinät ovat täynnä kuvia 1930-luvun Karjalasta ja myöhemmiltä kotiseuturetkiltä, tarinat evakkoretkistä jne. koskettavat tässä ympäristössä liikuttavallakin tavalla.

Seura toimii paikallisseurana jäsenten hyväksi ja tekee myös aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tehty jo vuosien ajan mm. Keuruun seurakunnan ja Keuruun kaupungin eri yksiköiden (kuten vanhuspalvelut, kirjasto, kansalaisopisto, päiväkodit) kanssa. Myös Haapamäen Karjalaiset (kesäretki, Haapamäen Höyryveturipuistossa Evakkovaunu-näyttely) ja Valkjärven Pitäjäseura (Valkjärvi-juhlat) ovat olleet yhteistyökumppaneita. Keuruulla on kehitetty viime vuosina myös järjestöjen välistä yhteistyötä ns. kumppanuuspöytää, mihin seura on osallistunut järjestämällä osaltaan tilaisuuksia lähinnä ikääntyneille.

Vuosikokouksessa 1957 oltiin huolestuneita nuorison pois jäämisestä toiminnasta. Todettiin, että mikäli nuoria ei vastaisuudessakaan saada enempää mukaan toimintaan, uhkaa seuran toimintaa lamaantuminen ja näin ei saisi tapahtua. Seurassa ei toki ole lamaannuttu, mutta nykyinen ikärakenne huomioon ottaen huoli on sama. Seurassa pohditaankin, että käykö paikallisseuroille samoin kuten veteraanijärjestöille?

Liiton suuntaan seurasta lähetetään kiitokset näkyvyydestä ja somekanavien rohkeasta ja monipuolisesta käytöstä. Kiitokset tulee myös jäsenmaksu-uudistuksen tähänastisesta toteutuksesta. Liitolta toivotaan ideoita paikalliseen toimintaan, minkä ei tarvitse olla strategian/valtakunnan tasoista, vaan pienimuotoista ja mukavaa.

Muille seuroille Keuruun suunnalta herätetään kysymys, että onko tapaamisia ollut ilman koronaakin liian vähän? Keuruulaiset haluaisivat kuulla tässä juttusarjassa erityisesti Joutsan ja Jämsän seurojen kuulumisia.

Tutustu seuran kotisivuihin https://www.karjalanliitto.fi/keuruunkarjalaseura