Karjalan Liitto ry

Viikon seura nro 10

Kurkijokelaisuus ei katoa!

Viikon seura nro 10: Kurkijoki-Seura ry

Kuvakaappaus virtuaalisesta kävelystä Kurkijoen kirkon sisällä.

Onko kiinnostus karjalaisuuteen katoavaa menneisyyttä? No ei ole. Sen todistaa Helsingissä kotipaikkaansa pitävä, mutta valtakunnallinen vuonna 1966 perustettu Kurkijoki-Seura ry, jonka jäsenmäärä on nettomääräisesti kasvanut viimeiset 8 vuotta yhtämittaisesti. Kasvua on ollut yhteensä 60 % ja tällä hetkellä seuran jäsenmäärä on 190 jäsentä.

Seura järjestää itse teemallisia tapahtumia, pikkujouluja, teatterimatkoja, retkiä sekä lauluiltoja, mutta osallistuu myös muihin karjalaistapahtumiin, tuoden niissä esiin kurkijokelaisuutta ja Kurkijokea. Monet tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Loimaalla kotipaikkaa pitävän Kurkijoki-säätiön kanssa.

Seura tukee kurkijokelaisuutta säilyttäviä ja edistäviä tahoja ja toimintaa, esimerkiksi sukututkimusharrastusta. Seura tekee työtä yhdessä Kurkijoki-säätiön kanssa suomalaisen perinteen säilyttämiseksi nyky-Kurkijoella. Seura tekee  ei aina aivan mutkatonta yhteistyötä sikäläisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa, Karjalan tasavallan hallinnosta alkaen. Esimerkkejä ovat suomalaisten hautausmaiden saaminen Venäjän valtion suojelukohteiksi, seuran anomat valtion apurahat hautausmaiden kunnostamiseksi ja ponnistelu pahasti murjotun kirkonmäen palauttamiseksi asianmukaiseen kuntoon.

Tavanomaisesta poikkeava ponnistus ja saavutus Kurkijoki-Seuran toiminnassa viime vuosina on ollut seuran mahdollistama virtuaalinen aikamatka menneeseen Kurkijoen kirkonkylään. Tämän myötä on mahdollisuus jopa astella sisään vuonna 1991 palaneeseen Kurkijoen kirkkoon. Vanhojen valokuvien, kirkon piirustusten, suomalaisten arkkitehtien ja muiden asiantuntijoiden avulla Pietarin Eremitaasin 3D-mallinnuksen asiantuntija Pjotr Skoblikov mallinsi ja toteutti animaation kauniista kirkosta. Kurkijoki-Seura kustansi hankkeen ja DVD:n, jolle työn tulokset on taltioitu. Nyt myös siis kaikilla niillä, jotka eivät ole voineet kirkossa vierailla, on mahdollisuus nähdä kirkko elävästi maisemassaan, astella sisälle ja katsella sitä aivan kuin olisi itse kirkossa. "Noin puhas se ei kyl olt millokaa", sanovat omat kirkkokäyntinsä vielä muistavat kamiinoiden ja kynttilöiden savun patinoimasta pyhätöstään. Yllä on kuvakaappaus virtuaalisesta kävelystä Kurkijoen kirkon sisällä.

Useille pidempään mukana olleille Kurkijoki-Seuran toimijoille ovat olleet unohtumattomia ne hetket, kun presidentti L.K. Relander puolisoineen upeassa "kantti kertaa kantti"-autossaan ja "Haku-Veikko" Hakulinen suksillaan ovat osallistuneet Karjalan Liiton juhlavuosien kulkueisiin  kurkijokelaistaustaisia molemmat.

Kurkijoki-Seurasta toivotaan, että Karjalan Liitto tukee kattojärjestönä pitäjäseurojen toimintaa niin Suomessa kuin luovutetussa Karjalassa. Karjalaisuus itsessään on toki vetovoimaista, mutta on ja tulee olemaan paljon heitä, joille oma juuripitäjä, oma suku ja sen kotitanhuat ovat yleiskarjalaisuutta innoittavampi asia. Seurasta siis toivotaan, että Karjalan Liitto kykenee jatkossakin pitämään karjalaisuuden esillä valtakunnan tasolla ja luomaan hyvät puitteet seurojen toiminnalle niin, että se on tasapainoinen, toimiva sekoitus perinnettä ja uusiutumista.

Muille seuroille Kurkijoki-Seura puolestaan lähettää terveisiä, että karjalaisuus ei elä eikä jatku ihmisessä pelkkänä abstraktina tunteena ja kuvitelmana, ilman karjalaisten juurien tuntemista ja kosketusta esivanhempien maahan. Niinpä: tukekaa sukututkimusta  juuret heräävät elämään, kun tuntee esivanhempansa ja heidän vaiheensa. Kertojat loppuvat, mutta tietoa on. Luokaa ja ylläpitäkää yhteyttä juuripitäjien nykyasukkaisiin ja päättäjiin. Se luo pohjaa onnistuneille kotiseutumatkoille, menneiden kotitanhujen kokemiselle.

Seurassa arvostetaan suuresti sitä tukea, joka tulee niiltä jäseniltä, jotka etäisyyden vuoksi eivät fyysisesti voi osallistua toimintaan, mutta joille toiminta on tärkeää. Seura jakaa tietoa internetissä ja luo myös mahdollisuuksia osallistua etäyhteyksin tapahtumiin ja toimintaan. Seuran kotisivut ja keskusteluryhmä Facebookissa luovat siihen mahdollisuuden. Facebook-sivustolla on voinut esimerkiksi seurata sukututkimuspiirissä pidettyjä yleisesitelmiä.

Käyhän sinäkin siis tutustumassa Kurkijoki-Seuran kotisivuihin sekä Facebook-sivuihin. Katso myös Karjalan Liiton FB-sivujen kautta seuran puheenjohtajan Ahti Kurrin pitämä esitys ”Karjalaiset ja DNA-tutkimus” Karjalan Liiton järjestämässä pitäjien ja sukujen tapahtumassa 28.11.2020 (esitys alkaa videon kohdassa 1:36).