Karjalan Liitto ry

Otsakorven säätiö

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja opiskelijoiden ulkomaan jaksoille, opettajille ja oppilaitoshankkeisiin sekä investointiavustuksia pk- ja maatalousyrittäjille noin 1 - 2 miljoonaa euroa

Bonus-esittely: William ja Ester Otsakorven säätiö

Nyt esiteltävän säätiön perusti Ester Otsakorpi Viipurissa vuonna 1928 miehensä Williamin kuoleman jälkeen heidän yhteisen tahtonsa mukaisesti tukemaan Karjalan kannaksen miesten ja naisten henkistä ja taloudellista kehitystä.

Ennen kuin etenemme varsinaisen säätiön toiminnan esittelyyn, niin lienee paikallaan esitellä hieman tarkemmin William ja Ester Otsakorven elämää, mikäli heidän historiansa ei ole kaikille lukijoille tuttua.

William Otsakorpi (aik. Lindell) syntyi Kuopiossa Johan ja Eva Lindellin (o.s. Mahlberg) nuorimpana lapsena 13. joulukuuta 1870. Hän opiskeli Kuopion reaalikoulussa ja suoritti myöhemmin kauppakoulun. Otsakorven ura työelämässä alkoi rautatievirkamiehenä Viipurin-Pietarin rataosuudella. Vuonna 1896 Otsakorpi siirtyi pankkialalle ja ehti toimia sekä KOP:n Viipurin konttorin varajohtajana että Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankin Viipurin konttorin johtajana. Syvällinen perehtyminen rahatalouteen sekä käytännön talous- ja yrittäjätoimintaan loi vankan perustan hänen myöhemmille menestyksellisille liiketoimilleen.

Vuonna 1901 Otsakorpi perusti vilja- ja siirtomaatavarakaupan harjoittamiseen erikoistuneen Lindell & Hyvärinen kauppayhtiön, jolla oli konttorit niin Viipurissa kuin Pietarissakin. Kauppa- ja teollisuustoiminta laajeni edelleen 1910-luvulla: Otsakorpi kuljetti Venäjältä ostamansa viljan rautateitse perustamiinsa Viipurin Valssi-myllyyn ja Säiniön Myllyyn. Teollisuustoiminta laajeni Vuoksen Kalkkivuori Oy:n, Kuokkalan Höyrysahan ja Karamellitehdas Oy Siriuksen omistuksiin.

William Otsakorpi oli merkittävissä luottamustehtävissä mm. Viipurin kauppakamarissa ja Viipurin Taloudellisessa Korkeakouluseurassa. Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain Seura Pamauksen puheenjohtajana hän toimi kaiken kaikkiaan 14 vuotta. Hän osallistui niin ikään yhteiskunnalliseen ja sivistykselliseen toimintaan mm. Viipurin kaupunginvaltuuston jäsenenä ja Maaseututeatterin johtokunnassa. Vuodesta 1920 lähtien hän toimi Ranskan varakonsulina aina vuonna 1927 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka.

William Otsakorven puoliso Ester Otsakorpi puolestaan osallistui ahkerasti hyväntekeväisyyteen Viipurin alueella ja vaikutti erityisesti paikallisessa marttatoiminnassa. Lasten kasvitarhatoiminta, naisasia ja rauhanliike olivat hänen sydäntään lähellä.

Mutta sitten tarkemmin itse säätiöön, jonka kotipaikka on tänä päivänä Helsinki, mutta käytännössä toiminta keskittyy Lappeenrantaan. Nykyään säätiö tukee ammatillista koulutusta ja yrittäjyyttä. Se jakaa vuosittain apurahoja opiskelijoiden ulkomaan jaksoille, opettajille ja oppilaitoshankkeisiin sekä investointiavustuksia pk- ja maatalousyrittäjille noin 1 - 2 miljoonaa euroa. Lisäksi kyseinen toimija myöntää lainoja, mikä on säätiöille harvinaista. Säätiön tuki ei kohdistu mihinkään tiettyyn alaan, eivätkä tuen piiriin kuulu yliopisto-opinnot tai tutkimus. Apurahat menevät ammattiin opiskeleville Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa. Säätiön toimijat muistelevatkin sitä upeaa kokemusta, kun muutama vuosi sitten säätiö juhlisti tasavuosia, ja he jakoivat lähes kolme miljoonaa euroa, joista osa meni palkintoina nuorille yrittäjille ja maaseutuyrittäjille.

Säätiö tekee yhteistyötä Pro Sorvalin kanssa. Tätä nykyä Pro Sorvali ei ole enää oma yhdistyksensä, vaan osa Wiipuri-Yhdistyksen toimintaa, tehden mm. talkootyötä Viipurin hautausmailla, sekä
tallettaen siellä olevien hautausmaiden tietoutta ja historiaa. Pro Sorvalin avulla säätiö sai kunnostettua Otsakorpien haudan Sorvalin hautausmaalla. Haudan kunnossapito on säätiölle testamenttivelvollisuus. Erityisen hienoksi hetkeksi säätiön toimijat kokivat sen, kun Johannes Haapasalon veistos Polvistuva (kuvassa) saatiin palautettua Otsakorpien haudalle vuosikymmenten jälkeen.

Säätiön toimijat kokevat, että sukupolvien vieriessä eteenpäin ja karjalaisuuden hajotessa yhä pienempinä sirpaleina ympäri Suomea ja maailmaa karjalaisuuden edistäminen ja esillä pitäminen eivät ole helppo tehtävä. Yhdessä kuitenkin voimme tehdä enemmän.

Tutustu tarkemmin säätiön toimintaan osoitteessa http://www.otsakorpi.fi

William ja Ester Otsakorven säätiö ei ole Karjalan Liiton jäsenyhteisö, joten siksi sitä ei esitellä varsinaisena Kuukauden säätiönä.