Karjalan Liitto ry

Suo-Säätiö sr.

Tätä nykyä säätiön avustukset kohdistuvat mm. karjaisen kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen.

Bonus-esittely: Suo-Säätiö

Kun Suojärven kunnan hoitokunta lopetti toimintansa, sen tilalle perustettiin marraskuun 11. päivänä 1948 Suo-Säätiö hoitamaan entisen Suojärven kunnan yhdistettyjä rahavaroja. Nämä rahavarat koostuivat Suojärven kunnallisrahaston pääomasta ja koroista sekä lopetettujen kunnan yhteisöjen ja järjestöjen rahastoista. Suo-Säätiön perustamiskirja laadittiin Viitasaarella marraskuussa 1948, ja oikeusministeriö vahvisti sen tammikuun 31. päivä 1949. Rekisteriin säätiö vietiin syyskuun 22. päivä 1949. Säätiön kotipaikaksi tuli Kajaani.

Suo-Säätiö perustettiin lähinnä auttamaan entisiä suojärveläisiä taloudellisissa asioissa. Myös säädekirjassa sen tehtäväksi määriteltiin entisten suojärven asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisten, sosiaalisten ja taloudellisten pyrintöjen tukeminen ja edistäminen.

Nykyisin säätiö ei enää avusta opiskelijoita, ellei heidän opintojensa lopputyö koske nimenomaan Suojärveä. Avustukset kohdistuvat mm. karjaisen kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen. Toiminnan keskiössä ovat myös kirjojen ja kyläkarttojen julkaiseminen, suojärveläisten juhlien järjestäminen sekä sankarihautausmaan ylläpitäminen. Toimintaan kuuluu myös vanhojen valokuvien arkistoiminen ja digitoiminen sekä julkaiseminen. Säätiö tekee tiivistä yhteistyötä Suojärven pitäjäseuran kanssa.

Säätiön toimijat haluavat lähettää seuraavanlaisia terveisiä muille säätiöille ja seuroille: Pitäkää taloudestanne huolta, että tulevaisuudessa myös meidän jälkipolvillamme on mahdollisuus saada avustusta.

Jutun yhteydessä oleva kuva on vuodelta 1943 Suojärven Kuikkaniemen sankarihautausmaalta. Sankarihautausmaa on tätä nykyä kunnostettu Suo-Säätiön avustuksella. Kunnostuksen yhteydessä laitettiin uudet puuristit jokaiselle sankarivainajalle nimikyltillä sekä uusi metalliristi alkuperäisen koivusta tehdyn tilalle.

Tutustu tarkemmin säätiön toimintaan osoitteessa https://suojarvi.fi/tietoa/suo-saatio/

Suo-Säätiö ei ole Karjalan Liiton jäsenyhteisö, joten siksi sitä ei esitellä varsinaisena Kuukauden säätiönä.