Karjalan Liitto ry

Juhlakulkue kihuilla 2022

Karjalaisuuteen kuuluu ilo - se saa näkyä!

13.12.2022

Kuukauden säätiö: Kivennapa-Säätiö sr

Tämän kuukauden säätiö on vuonna 1953 perustettu Kivennapa-Säätiö, jonka toimipaikka on Helsingissä. Säätiön juuret ovat Kivennavan historiatoimikunnassa ja sen vuonna 1952 julkaisemassa, historioitsija Paavo Kiurun kirjassa ”Kivennapa – muistelmia ja kuvia entisestä kotiseudusta” Alkupääoma säätiön toiminnalle saatiin historiatoimikunnalta rahana ja kirjavarastona. Muita alkuvuosien lahjoittajia olivat mm. Raivolan Rukoushuoneyhdistys, Mannerheim-liiton Kivennavan osasto, Kannaksen Osuusliike-Säätiö, Armas Tolosen rahasto, Antti Paasosen testamenttirahasto sekä Autereen rahasto.

Kivennapa-Säätiö on kivennapalaisen toiminnan mahdollistaja. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kivennapalaisiin hankkeisiin ja kivennapalaisten jälkeläisten opinnäytteisiin. Tämän lisäksi säätiön hallinnassa toimiva Antti Paasosen rahasto jakaa avustuksia kivennapalaisille yksinäisille vanhuksille. Vuosittain jaettavien apurahojen ja avustusten määrä on yhteensä noin 8.000 euroa.

Säätiö tekee tiivistä yhteistyötä mm. Kivennapaseuran, Raivola-seuran, Entiset Kivennapalaiset -yhdistyksen  ja muiden kivennapalaisten kylä- ja sukuseurojen kanssa. Säätiölle Kivennapa onkin vahvasti sydämen asia! Erityisen tärkeää toiminnassa on yhteisö, hauska yhdessäolo ja näiden esilletuominen. Säätiö rahoittaa mm. kuuluisien ja suosittujen Kivennavan Kihujen järjestämistä. Syksyllä 2022 säätiö järjesti ensimmäisen ns. Säätiöpäivän, jossa hallitus ja hallintoneuvosto yhdessä suunnittelivat tulevaa toimintaa ja vuoden 2023 juhlavuotta säätiön täyttäessä 70 vuotta. Teemoina kyseisessä tilaisuudessa olivat evakkojen lasten tuntemukset ja selviytyminen sekä nuorten puhuttelu tunnistamaan omat juurensa.

Säätiössä koetaan, että vaikka tällä hetkellä eletään yleisesti vaikeaa aikaa, on karjalaisuus meillä dna:ssa. Sitä ja sen perintöä pitää vaalia. Karjala-lehden lakkauttaminen oli kova isku ja kunniakkaan historian päätös, mutta säätiössä nähdään, että tässä Karjalan Liitolla voi olla erityistehtävä jatkaa lehteä jossain muodossa.

Säätiöstä halutaan kannustaa karjalaisia toimijoita rohkeasti uudistumaan ja uusia sukupolvia puhuttelemaan. Digitaaliset sisällöt ja kohderyhmien tavoittaminen mm. sosiaalisessa mediassa ovat edellytys saada mukaan yhä laajempi seuraajajoukko. Karjalaisuuteen kuuluu ilo - se saa näkyä!

Kuvassa kesäinen tunnelma Kivennavan Kihuilta elokuussa 2022

Käy tutustumassa myös säätiön kotisivuihin osoitteessa https://www.kivennapasaatio.net/

Kivennapaseuran kotisivut löydät osoitteesta https://www.kivennapaseura.fi

Kivennavan pitäjäesittelyn löydät Karjalan Liiton Youtube-kanavalta https://www.youtube.com/watch?v=qOl3oXCWo5M