Siirtolaisuusinstituutissa kerätään evakkomatkamuistoja

Evakkomatkamuistoja kerätään Siirtolaisuusinstituutissa. SA-kuva.

Turun Siirtolaisuusinstituutissa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa kerätään evakkomatkamuistoja. Tutkimukseen haetaan nyt haastateltavia, jotka ovat itse kokeet evakkomatkan.

Suomen Akatemia myönsi viisivuotisen (2018-2023) rahoituksen Siirtolaisuusinstituutin hankkeelle, jossa tutkitaan, miltä kotinsa jättäminen ja evakkomatka/pakomatka on tuntunut sen kokeneille. Tutkimuksen toteuttaa akatemiatutkija Johanna Leinonen.

Leinonen etsii paraikaa haastateltavia, jotka haluaisivat kertoa muistoistaan nimenomaan evakkomatkan aikana. Millaisia tuntemuksia ja muistoja on jäänyt mieleen kotoa lähdöstä, evakkomatkasta ja asettumisesta uudelle paikkakunnalle? Mitä matkakokemus on merkinnyt henkilökohtaisesti? Jos evakkomatka on koettu kahdesti, niin Leinonen kuulee mielellään muistoja molemmista matkoista.

Tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa tutkitaan myös muissa yhteyksissä kodistaan pakon edessä muuttaneiden matkamuistoja (ml. myöhempinä aikoina tulleita kansainvälisiä pakolaisia).

Jos olette kiinnostuneita kertomaan evakkomatkamuistoistanne, ottakaa yhteyttä Leinoseen (yhteystiedot alla). Tutkimus toteutetaan tallentamalla haastattelut nauhurille. Kukin haastattelu kestää arviolta 1-3 tuntia. Haastattelut luovutetaan arkistoon tutkimuksen päätyttyä, jos haastateltava antaa tähän luvan.

Yhteystiedot:
Akatemiatutkija, dosentti Johanna Leinonen
Siirtolaisuusinstituutti, Turku

sähköposti: johanna.leinonen@utu.fi
puh. 0400 296 909