Vaakuna

Uusikirkko-seura ry. käynnisti Karjalan Liiton aloitteesta vaakunahankkeen vuoden 1986 syksyllä. Lähtökohtana oli aiempi viiri ja seuran lippu, jotka eivät kuitenkaan täyttäneet virallisia heraldiikan vaatimuksia. Vaakunan ovat suunnitelleet Olof ja Salme Eriksson. Olfin kuoltua kesken hankkeen, Salme Eriksson vei tehtävän päätökseen. Vaakuna valmistui vuoden 1988 keväällä, mutta esiteltiin virallisesti vasta seuran vuosikokouksessa 2.7.1988. 

 

Vaakunaselitys:

"Sinisellä kilvellä apilapäinen naularisti ja alainen, yläreunaltaan säde- ja alareunaltaan aaltokoroinen hirsi, jonka alapuolella verkonkudontakäpy hirsittäin; kaikki kultaa."

Vaakunan aihe viittaa uusikirkkolaisten hengelliseen elämään ja luontoon sekä elinkeinoihin. Apilaristi viittaa maatalouteen ammattina yleisesti ja verkkokäpy kalastukseen ammattina tai harrastuksena. Ristin naulamainen kärki viittaa edellämainittujen arvojen ulottuvan Uudenkirkon historiaan ja vuosisataiseen menneisyyteen. Kultainen sädekoro ilmaisee karjalaisten kohtalon, monin ajatuksin, sätein muistetaan menetettyä kotiseutua, jonka sodan lieskat tuhosivat. Sininen väri liitetään taivaaseen ja moniin järviin.

Vaakuna on merkitty 27.2.1990 Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 289.