Yhteistyö Venäjällä

Uusikirkko-yhteisöt alkoivat vajaan kymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 2012 uudelleen pitää yhteyttä nykyisen Uudenkirkon eli Poljanyn hallintoon. Tuolloin sovittiin opastetaulun sijoittamisesta Uudenkirkon hautausmaalle sekä yhteisestä kotiseutujuhlasta. Keskusteluja käytiin niin Poljanyn kunnanjohtaja Vasilj Kozlovin kuin Viipurin ulkoasiainhallinnosta vastaavien kanssa. Uusikirkko-seuran Outi Grusander ja Turun Uusikirkko-kerhon Riitta Orava tapasivat Viipurissa ulkomaankauppakomitean päällikön Vladimir Vasiljevin sekä Poljanyn varakunnanjohtaja, Aleksej Kostjutsenkon, jossa jatkettiin keskustelua samoista teemoista. Suunnitelmat toteutuivat vuonna 2014.

Tapaaminen Poljanyssa

Lämminhenkisessä tapaamisessa Viipurin ja Poljanyn hallinnon kanssa uusikirkkolaisten kotiseutujuhlassa suunniteltiin  kulttuuriyhteistyötä ja muistelupaikkojen, kuten entisten hautausmaiden merkintää karttoihin

Kotiseutujuhlan yhteydessä Uusikirkko-yhdistysten johto kävi keskustelua Viipurin aluehallinnon ulkomaantalouspolitiikan osaston päällikkö Marina Ptushkon ja Poljanyn kunnanjohtaja Vasilj Kozlovin kanssa. Ptushko toi esille, että kun hautausmaita, myös siviili- ja ortodoksihautausmaita, lähdetään merkitsemään karttoihin, voitaisiin työ aloittaa Uudestakirkosta. Tämä voisi tarkoittaa jollain aikavälillä sitä, että suomalaisten entiset hautausmaat merkittäisiin kaavaan.  Karjala-matkailun osalta tämä olisi mieluisaa, kun alueet rauhoitettaisiin muulta toiminnalta, ja varmistettaisiin vanhat muistelupaikat. Tämä on erityisesti Karjalan Liiton tavoitteena, joka parhaillaan käy neuvotteluja asiasta. Vanhat hautausmaat ja muistomerkkialueet kiinnostavat yhä enemmän myös venäläisiä. Nykyisen Poljanyn johtaja Kozlov on kertonut eri yhteyksissä, että matkailu on yksi niistä elinkeinoista, joihin nykyisellä Uudellakirkolla halutaan panostaa. Ptushko näki myös mahdollisuuksia laajemmallekin kulttuuriyhteistyölle.

Alla olevassa kuvassa tulkkina Galina Pronin, Poljanyn kunnanjohtaja Vasilj Kozlov (Auli Kumpunen)

Uusikirkkolaisten juhlamatka juurille

Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset, Turun Uusikirkko-kerho ja Uusikirkko-seura järjestivät 6.-9.6.2014 yhteistyössä venäläisten kanssa yhteisen kotiseutujuhlan entisellä Uudellakirkolla, nykyisessä Poljanyssa.  Juhlaa vietettiin teemalla 70 vuotta viimeisestä evakkoon lähdöstä. Paikalle oli saapunut runsas 200 henkilöä, neljä linja-autollista entisiä uusikirkkolaisia ympäri Suomea sekä parikymmentä nykyisen Uudenkirkon eli Poljanyn hallinnon, Viipurin aluehallinnon ym. väkeä.

Ykä Babitzin raotti uusikirkkolaisia juuriaan

Tilaisuudessa esiintyi haitaristinsa, Tarja Ryynäsen kanssa Georgij (Ykä) Babitzin, jonka äiti on lähtöisin Uudenkirkon Halilasta. Hän kertoi oman sukunsa vaiheista ja suhteestaan sisaruksiinsa. Samalla hän kävi tutustumassa ensimmäistä kertaa äitinsä kotipaikkaan. Ykä kommentoi matkan olleen mahtava reissu ja erinomaisesti organisoitu; parasta olivat tietysti kaikki karjalaiset ihmiset.

Tilaisuudessa puhuivat myös Uusikirkko-seuran pj. Outi Grusander, joka mm. kertoi isänsä olleen v. 1944 20-vuotias sotilas etulinjassa ja menettäneensä tuohon mennessä kaksi veljeään sodissa. Grusander korosti kuitenkin sitä, miten isänsä suhtautui positiivisesti elämään ja venäläisiin käydessään kotipaikoilla. On muistettava, että alue ei ole rakas pelkästään entisille uusikirkkosille ja heidän jälkeläisilleen, vaan myös nykyisille asukkaille. Myös venäläiset ovat alkaneet kiinnostua yhä enemmän yhteisestä historiasta, mistä osoituksena on mm. kotiseutukirjailija Boris Suishkin teokset ja kirjoitukset paikallisissa lehdissä.

Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaisten pj. Maijaliisa Kalliomäki kuvaili seudun aiempaa kansainvälisyyttä ja eri kulttuurien kohtaamisen luomaa luovuuden ilmapiiriä, mikä näkyy useissa Uusikirkko-maalauksissa ja teksteissä.  Kalliomäen mielestä voi kokea itsensä maailmankansalaiseksi, kun tuntee itsensä uusikirkkolaisena tai poljanylaisena, ja ymmärtää oman kansallisen taustansa.

Alla olevissa kuvissa vas. Uusikirkko-seuran Outi Grusander sekä Viipurin aluhallinnosta Marina Ptushko (Merja Leppälahti), keskellä Tarja Ryynänen ja Georgij "Ykä" Babitzin sekä yleisö esittämässä spontaania kuvaelmaa "Karhunkaato".

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi. Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi. Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.