Rauhanviita -puisto

Rauhan viita ja Uudenkirkon hautausmaamuistomerkki

Rauhan viita –alue muistomerkkeineen valmistui Uudenkirkon hautausmaalle  v. 1991. Hankkeen isänä voidaan pitää Salon karjalaisen perinneyhdistyksen perustajaa Esko Pajua, jonka aloitteesta Uusikirkko Säätiö ryhtyi toimeen.  

Hankkeen ensimmäiset ajatukset liittyivät kotiseuturetkeen Uudellekirkolle v. 1990. Oltiin kotona Kannaksella lapsuuden-maisemissa, mutta vieraat vainajat hautausmaalla tuntuivat oudolle. Tämä nostatti Esko Pajulle idean siitä, että hautausmaa-alue voitaisiin osin rauhoittaa sankarivainajien muistolle. Muistomerkkihankkeessa oli merkittävästi mukana silloisen Poljanyn (Uudenkirkon) paikallisia ihmisiä mm. Autocomp-yhtiöstä. Ilman muistomerkkihanketta tilalla saattaisi nyt olla kerrostaloalue, jota jo 90-luvun alussa suunniteltiin hautausmaalle toteutettavaksi. Hankkeen mahdollistivat osaltaan myös moninaiset lahjoittajat. Tahoja oli yhteensä 203, joista suurin osa lienee ollut syntyperäisiä uusikirkkolaisia ja heidän jälkeläisiään. Lisäksi lahjoituksia saatiin yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Rauhan viita –alueen puisto muisto-merkkeineen on monien Uudenkirkon matkailijoiden käyntikohde edelleen vuosittain. Päävastuun hautausmaa-alueen hoidosta kantaa nykyään Turun Uusikirkko-kerho, joka vuosittain järjestää alueelle kaksi kertaa vuodessa haudanhoitomatkan.