Uusikirkko-seura r.y.

Seura on perustettu 3.7.1971 Salossa.

Perustamistilaisuudessa oli mukana 35 uusikirkkolaista.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Toivo Mannonen ja sihteerinä Esko Paju. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin: Irja Kankainen Valkealasta, Lauri Aulosalo Eurasta, Esko Paju Salosta, Vilho Ranki Tampereelta, Ilmo Määttänen Halikosta, Emma Himanen Lahdesta, Viljo Beranger Imatralta, Martti Uuttu Mietoisista ja Toivo Mannonen Muurlasta sekä varajäseniksi Sulo Saustila Porista, Niilo Kyynäräinen Sauvosta, Uuno Pöyhönen Turusta ja Elsa Inkinen Imatralta.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Uudenkirkon kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä ja ystäviensä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Uudenkirkon historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä sekä tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, kokous-, valistus- ja sivistystilaisuuksia, juhlia, iltamia ja muuta vastaavaa toimintaa sekä muita vastaavia tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kotiseudun kulttuuriin, perinteeseen ja muistoihin liittyvän kirjallisuuden ja muiden painotuotteiden julkaisutoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran puheenjohtajat

1971-1977        Armas Saustila, Salo

1978-1984       Vilho Ranki, Tampere

1985 erosi       Alli Suomi, Halikko

1985-1997       Alpo Kakko, Perniö

1998-2008       Ilkka Juusti, Piikkiö

2009-2010       Taisto Kakko, Turku

2011- 2021        Outi Grusander, Salo

2022-               Inga Vainio, Salo