Jääski-seuran uutisia

Lue lisää

8.8.2020 Museovirasto puoltaa Imatrankosken kirkon säilyttämistä

la elok. 08 12:55:00 2020

Jääski-seura on jo usean vuoden ajan ollut huolissaan Imatran seurakunnan kiinteistöstrategian maininnasta, jossa ehdotetaan Imatrankosken kirkkoa suljettavaksi. Jääski-seura toivoo, että kirkko säilyy seurakunnan omistuksessa ja aktiivisessa käytössä kuten tähänkin asti.

Kirkko on perustettu lakkautetun Jääsken seurakunnan tähän tarkoitukseen luovuttamilla varoilla ja siellä on runsaasti erittäin arvokasta, vuosisatoja vanhaa Jääsken kirkkojen sakraalista esineistöä, vanhimmat 1600-luvulta. Jääsken seurakunnan viimeinen kirkolliskokous päätti siirtää varojansa uuden Imatran seurakunnan perustamiseen ja Imatrankosken kirkon rakentamiseen.

Museovirasto on 16.6. antanut lausunnon Imatrankosken kirkosta ja sen esineistöstä. Museovirasto toteaa lausunnossaan, että "Imatrankosken kirkko kirkkopuistoineen on historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta imatralaista rakennuskulttuuria. Kirkon säilyminen alkuperäiskäytössä on sen kulttuurihistoriallisen arvon osatekijöiden kannalta paras ratkaisu."

Imatrankosken kirkko on karjalaisen kulttuurin, henkisen sekä hengellisen perinnön jatkaja.

Se on myös osa siirtokarjalaisten historiaa ja näin koko Suomen historiaa. Uuteen Imatran seurakuntaan, joka sekin perustettiin Jääsken seurakunnan varoilla, liittyi aikanaan 13 000 jääskeläistä ja kirkko on ollut sotien jälkeen Jääski-juuristen ”kotipesä”, jossa on kokoonnuttu, kastettu, vihitty ja siunattu maan poveen Jääski-juurisia sekä tietysti muitakin imatralaisia. Sen merkitys on paljon suurempi kuin vain rakennus! Erityisen suuri on sen merkitys karjalaisen kulttuurin jatkajana tällä puolen rajaa. Suurin osa Karjalan kirkoista tuhoutui talvi- tai jatkosodassa ja vain pieni osa niiden esineistöstä saatiin pelastettua tälle puolen rajaa. 

Kirkossa on mm. alttaritauluja, messukasukka vuodelta 1696, hopeaesineitä ja kirkkotekstiilejä Jääsken kirkosta. Museoviraston lausunnossa todetaan esineistön osalta myös painavia argumentteja.

Museovirasto toteaa lausunnossaan sakraalisesta esineistöstä, että "Luovutetun Karjalan seurakuntien esineet eivät kuulu sijoitusseurakunnan omaisuuteen, vaan niiden hallinta kuuluu Kirkkohallitukselle. Seurakuntiin sijoitettuina ne kuitenkin kantavat menetettyjen seurakuntien muistoa, kuten tapahtuu arvokkaalla tavalla Imatrankosken kirkossakin. Seurakunnan on tehtävä mahdolliset esineistön kokonaisuutta ja sijoitusta muuttavat toimenpiteet yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa." 

Museoviraston lausunnossa on nostettu esiin kirkon merkitystä myös nykyisen kaupunkikuvan kannalta.

Kirkko on osa Imatran historiallista ja matkailullista keskustaa yhdessä Vuoksen, Imatrankosken, Kruununpuiston, Valtionhotellin ja sankarihautausmaan, kellotapulin, Jääsken kirkkomaan  mallin mukaan tehdyn portin sekä lyseon ja koulualueen muodostamaa kokonaisuutta. Elävää imatralaisuutta tänäkin päivänä.

Jääski-seura on käynyt lukuisia keskusteluja seurakunnan kanssa ja toivoo, että hankalassa taloudellisessakin tilanteessa arvostetaan Imatran kulttuurihistoriaa ja tämä historiallisesti mahtavaa perintöä kantava ja nykyisinkin aktiivisessa käytössä oleva kirkko saa jatkaa toiminnassa. Se on keskellä eloisaa aluetta, johon on rakennettu uusia kerrostaloja ja uutta koulua, ja joka on myös matkailijoiden suosima alue. Toivomme, että sen säilyttämiseksi löytyy nyt Imatralta vahva tahtotila.

Jääsken kirkot -sivulle

Imatrankosken kirkon -sivuille.