Jääski-seuran kuva-arkisto Imatran kaupunginmuseossa

Jääski-seuran kuva-arkisto luovutettiin Imatran kaupunginmuseon talletukseen 12.10.2008. Kuva-arkistossa on noin 6000 kuvaa. Kuvien luovuttajia ovat olleet Jääsken entiset asukkaat ja heidän jälkeläisensä, jotka ovat antaneet kuvien kaikki käyttöoikeudet Jääski-seuralle.

Kuvia julkaistaan vuosittain syksyisin tehtävässä seinäkalenterissa.

Imatran kaupunginmuseo on digitoinut lähes kaikki vanhat kuvat. Digikuvat tullaan lähiaikoina julkaisemaan Finna.fi -palvelussa. Kuva-arkiston hoidosta vastaa amanuenssi Kalle Pakarinen.

 

Kuva-arkiston luovutus 2008

Imatran Kulttuurikeskuksessa vietettiin merkittävä historiallinen hetki, kun Jääski-seuran kuva-arkisto luovutettiin Imatran kaupunginmuseoon talletettavaksi. Osapuolet; Jääski-seuran puheenjohtaja Kyösti Toivonen ja Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen allekirjoittivat molemmin puolin hyväksytyn talletussopimuksen. 
Noin 5000 kuvaa sisältävää arkistoa on viimeiset 13 vuotta hoitanut tarkasti kuin silmäterää imatralainen Paavo Suikkari. Kiitokseksi seuran varapuheenjohtaja Riitta Uosukainen kiinnitti Suikkarin rintapieleen Karjalan Liiton hopeisen ansiomerkin. 

Kaupunginmuseon amanuenssi Minna Kähtävä-Marttinen oli selvästikin tyytyväinen tällaisen kuva-aarteiston rantautumisesta omiin hoteisiin. Sopimuksen mukaan kaupunginmuseo sitoutuu säilyttämään kuva-arkiston korvauksetta. Museolle perustetaan omana kokonaisuutenaan, omassa tilassaan säilytettävä Jääski-seuran kokoelma, josta seuran jäsenet saavat maksutta käyttöönsä tarvitsemiensa kuvien sähköiset tallenteet joko sähköpostilla tai cd-rom l-evyllä. Viimemainittu tallennus tulee kysymykseen silloin, jos kuvia tarvitaan suunnitellusti kuva- tai kyläkirjan kokoamiseen.

- 24 vuotta toimineen Jääski-seuran kuva-arkistoa alettiin kartuttaa juuri kyläkirjojen tarpeisiin. Kuvien keräämisen aloitti jääskeläisaktiivi Annikki Routakorpi, joka sittemmin kiikutti ensimmäisen arkiston paperipussissa ensimmäiselle seuran puheenjohtajalle Toivo Lyyralle, Kyösti Toivonen kertoi arkiston historiaa.

- Arkiston ensimmäinen lajittelu tapahtui suurella ”pöydällä” lattiatasossa, kertoi tilaisuudessa mukana ollut kunniapuheenjohtaja Lyyra.

- Nyt Jääskestä on koottu kyläkirja jo lähes kaikista kyläalueista ja siinä sivussa on kuva-arkistoakin kartutettu. Kuvien seuraava käyttö tulee olemaan yhä lisääntyvät sukukirjat ja seudun kulttuurin ja historian tallenteena ehkä vieläkin laajempi, jopa yli rajan menevänä yhteisenä historiateoksena, Toivonen visioi. Tällä hetkellä suurimpana kipupisteenä on kuitenkin edelleen talvisota.  

 
Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen kiitti Jääski-seuraa kuva-arkiston uskomisesta museon huostaan ja vakuutti Imatran kaupungin kantavan oman vastuunsa vieressä ja osittain sisäkkäinkin sijaitsevan Jääsken kulttuuriperinnöstä. Seuran toiminnassa alusta lähtien mukana ollut ensolaissyntyinen Riitta Uosukainen loi värikkään katsauksen seuran toimintaan, jossa suhteellisen lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan, eikä vähiten sanan ja kuvan voimalla.


Jääski-seuran Kyösti Toivonen ja Imatran kaupunginmuseon Minna Kähtävä- Marttinen iloitsivat yhteisestä kulttuuriteosta.