Vpl. Pyhäjärvi -lehden perustaminen

Lehden perustaminen

Päätös lehden julkaisemisesta ja näytenumerot

13.2.1955 Pyhän-Säätiön hallintoneuvosto kokoontui vuosikokoukseensa Vammalan kauppalassa. Kokouksessa olivat läsnä hallintoneuvoston jäsenet:  Heikki Inkinen (pj), Heikki Kaasalainen, Heikki Pärssinen, Jalmari Pusa, Juho Pärssinen, Nestori Kaasalainen, Mikko Matikainen, Yrjö Rautiainen, Juho Äikiä ja Armas Kaasalainen. Poissa oli Armas Savolainen. Lisäksi saapuvilla oli säätiön asiamies Vilho Toiviainen joka virkansa puolesta piti kokouksen pöytäkirjaa.  

Tilinpäätöksen käsittelyn ja vastuuvapauden myöntämisen jälkeen valittiin tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon ja hallitukseen. Edellisenä vuonna kuolleen Juho Puputin tilalle valittiin Aaro Rahkjärvi ja Armas Savolaisen tilalle Eino Kukko. Muut erovuoroiset jäsenet Jalmari Pusa ja Mikko Matikainen valittiin uudelleen. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Heikki Inkinen ja varapuheenjohtajaksi Armas Kaasalainen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jalmari Pusa ja Impi Wiika valittiin uudelleen. Muut hallituksen jäsenet olivat Matti Hinkkanen ja Erkki Lindroos. Jalmari Pusa toimi hallituksen puheenjohtajana ja Matti Hinkkanen varapuheenjohtajana.

Hallintoneuvoston kokouksessa hallituksen varapuheenjohtaja Matti Hinkkanen otti puheeksi jo aikaisemminkin esillä olleen oman Pyhäjärvi -lehden aikaansaamisen. Asiasta keskusteltiin ja yksimielisen päätöksen mukaisesti hallitukselle annettiin tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin niin, että lehden näytenumero valmistuisi jos mahdollista kesällä Keikyässä pidettäviin Pyhäjärvi-juhliin mennessä. Samalla hallitukselle annettiin oikeus talousarvion ulkopuolella käyttää tarkoitukseen säätiön varoja 15 000 markkaan asti.

Hallitus ryhtyi tarmokkaasti annettuun tehtävään. Seuraava hallituksen kokous pidettiin Matti Hinkkasen kotona 16.6.1955. Ilmeisesti puheenjohtajat olivat keskenään jo käsitelleet ko. lehtiasia, sillä tässä kokouksessa otettiin käsiteltäväksi Pyhäjärvi -lehden aikaansaaminen .

Keskustelun jälkeen tehtiin seuraava yksimielinen päätös: 

1. Lehden nimi Vpl. Pyhäjärvi
2. Julkaisija Pyhän-Säätiö
3. Vastaava toimittaja Jalmari Pusa
4. Lehden sisällöstä tulee huolehtimaan neuvottelukunta, johon kuuluvat Jalmari Pusa, Impi Wiika ja Matti Hinkkanen.
5. Lehden 1000 kpl näytenumero valmistuu Keikyässä pidettävään Pyhäjärvi-juhlaan 30. - 31.7.1955.

Seuraavan kerran hallitus kokoontui vasta 30.10.1955, jolloin otettiin käsiteltäväksi " Vpl. Pyhäjärvi"  -nimisen  lehden jatkuva ilmestyminen. Päätettiin julkaista vielä kaksi lehden näytenumeroa, näistä ensimmäinen marraskuussa ja toinen joulukuussa. Asiamiehet tulevat myymään lehteä 25 markan kappalehinnasta, asiamiehet saavat tilausmyynnistä 5 mk/kpl.

Samalla suunniteltiin lehden jatkuvaa ilmestymistä ja jos se toteutuu, tulisi vuosikerran hinnaksi 300 markkaa, josta asiamiespalkkio olisi 8%, jos asiamies hankkii enintään 10 kpl tilauksia ja jos enemmän kuin 10 kpl niin asiamiespalkkio on 10%. Tilitykset on tehtävä aina kulumassa olevan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä.

Jalmari Pusa hankkii kirjapainosta lomakkeet joihin asiamiehet merkitsevät tilityksensä.
Kun asiamiesten lehtitilaukset ovat saapuneet, tulee hallitus yhdessä hallintoneuvoston kokouksessa päättämään onko lehtihanketta edelleen jatkettava. Suunnitelman mukaan lehti tulisi ilmestymään kerran kuukaudessa.

Lehti alkaa ilmestyä kerran kuukaudessa

5.2.1956 hallitus kokoontui seuraavaan kokoukseensa ja siinä päätettiin ehdottaa hallintoneuvostolle, että lehden tekoa kerran kuukaudessa jatkettaisiin ja talousarvioon varattaisiin 100 000 markkaa, toimituskustannusten arvioitiin olevan 10 000 mk/kk

Hallintoneuvosto kokoontui 19.2.1956. Muiden kokousasioiden lisäksi otettiin käsiteltäväksi Vpl. Pyhäjärvi-lehden ilmestyminen. 

Aluksi Jalmari Pusa vastaavana toimittajana kertoi lehden ilmestymisen alkuvaiheista. Tämän jälkeen heräsi vilkas keskustelu, jolloin sanomalehden tarpeellisuus tunnustettiin ja hallituksen tähänastiset toimenpiteet hyväksyttiin. Kuitenkin tuotiin maakunnasta terveisiä ja valitteluja, joiden mukaan lehti on toisen näytenumeron pääkirjoituksessa harjoittanut politiikkaan, vaikka lehti onkin alun perin tarkoitettu puolueettomaksi pyhäjärveläisten äänenkannattajaksi.

Kun keskustelu lehden sisällöstä oli päättynyt, päätettiin yksimielisesti jatkaa lehden ilmestymistä kuluvan vuoden loppuun ja lehden tulee olla puolueeton. Lehteä koskevat lähemmät toimenpiteet jätettiin hallituksen huoleksi.

Huhtikuussa 1956 pidetyssä hallituksen kokouksessa valittiin lehden vastaavaksi päätoimittajaksi Jalmari Pusa. Maaliskuun numero oli lakon johdosta jäänyt ilmestymättä. Tässä kokouksessa päätettiin seuraavat lehdet tehdä erikoisnumeroina, joissa kulloinkin käsitellään jonkin pääsijoituskunnan asioita ja pyritään saamaan myöskin maksullisia ilmoituksia kyseessä olevilta paikkakunnilta.

 

Lehden ensimmäinen numero, joka oli näytenumero, ilmestyi 30.-31.7.1955 Vpl. Pyhäjärvi-juhlilla Keikyässä. Saman vuoden lopulla imestyivät vielä näytenumerot marras- ja joulukuussa.

Päätoimittajana toimi aluksi Jalmari Pusa.

Ensimmäiseen toimituskuntaan kuuluivat Jalmari Pusa, Impi Wiika ja Matti Hinkkanen.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.