Apurahat

Apurahoja opiskelijoille

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöllä on tällä hetkellä kuusi erilaista apurahoja jakavaa rahastoa ja lisäksi säätiön muista varoista voidaan jakaa yksittäisiä apurahoja.

Apuraha-anomukset käsittelee Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallitus.

Apurahat ovat haettavissa kerran vuodessa, yleensä keväällä. Vuoden 2024 haku on 30.4.2024 mennessä, ja apurahat maksetaan kesäkuussa. Vuoden 2024 apurahahakuilmoitus on luettavissa täältä. 

Apurahaa haetaan tästä linkistä tulostettavalla lomakkeella.

Apurahan hakijan tulee omata vähintään toisen vanhemman osalta pyhäjärveläiset sukujuuret. Apurahoja myönnettäessä etusijalle asetetaan opinnoissaan alkuvaihetta pidemmälle edenneet hakijat.

Arvo Pärssisen rahastosta
voidaan myöntää apurahoja oikeus- ja taloustieteitä sekä taloushallintoa opiskeleville. Rahasto on perustettu Vpl. Pyhäjärvellä syntyneen Arvo Pärssisen testamentin perusteella.

Aune ja Vilho Kähösen rahastosta 
voidaan myöntää apurahoja pyhäjärveläistaustaisille opiskelijoille ja pyhäjärveläisyyttä tukeviin tutkimuksiin. Rahasto on perustettu  Pyhäjärven Lahnavalkaman kylästä syntysin olleen Vilho ja Jaaman kylästästa syntyisin olleen Aune Kähönen testamentin perusteella.

Helmi Pärssisen rahastosta
voidaan myöntää apurahoja puutarha-, kotieläin-, luonnonvara-, maatalous-, metsätalous tai biotalousalaa opiskeleville. Rahasto on perustettu Pyhäjärven Montruan kylästä syntyisin ollleen Helmi Pärssisen testamentin perusteella.

Arvo Kukon rahastosta 
voidaan myöntää apurahoja humanistisia tieteitä tai musiikkia opiskeleville ja tutkiville. Rahasto on perustettu Reino O. Kukon lahjoittamista varoista hänen jatkosodassa kaatuneen veljensä Arvo Kukon muiston kunnioittamiseksi. 

Perinnerahasto I:sta
voidaan myöntää apurahoja äidinkieltä tai musiikkia opiskeleville tai tutkiville. Rahasto on perustettu lahjoitusvaroista, joiden lahjoittaja ei halunnut nimeään julkistettavan.

Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunnan rahastosta
jaetaan apurahoja auto- ja kuljetusalaa tai turvallisuusalaa opiskeleville. Rahasto on perustettu vuonna 2018 em. jakokunnan lahjoittamista varoista.

 
 

Apurahahakemukset lähetetään 30.4.2024 mennessä postitse säätiön hallitukselle osoitteella: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr, c/o Tarja Kopalainen, Sarvikuja 14, 38200 SASTAMALA tai sähkäpostitse: tarja.kopalainen(at)evl.fi .

Apurahahakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen säätiön hallituksen kokouksessa.

Jokaiselle apurahaa hakeneelle ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.