Terästehdas Oy Vuoksenniska Ab

Yksi edelleen toimivista Jääskessä alkunsa saaneista tehtaista on Imatran terästehdas, nykyiseltä nimeltään Ovako Imatra Oy Ab. Se sijaitsee edelleen samalla paikalla Imatran Teppanalassa, johon valmistui 1937.

Rautatehdas syntyi tilanteeseen, jossa raudan raaka-aineita ei ollut Suomesta juurikaan saatavilla, vaan tehtaat joutuivat tuomaan raaka-aineensa ulkomailta. Ratkaisevaa tehtaan perustamiselle oli 1920-luvun loppupuoli, kun useimmat selluloosatehtaat siirtyivät käyttämään Outokummun kaivoksesta saatua rikkikiisua ulkomaisen sijaan. Oy Vuoksenniska Ab oli ensimmäinen, joka alkoi tutkia kotimaista raaka-ainetta.

Vuonna 1934 Oy Vuoksenniska Ab teki sopimuksen Outokummun kanssa ja uuden rautatehtaan rakentaminen käynnistyi seuraavana vuotena. Tehtaan sijoittumiseen Vuoksenlaaksoon vaikutti ratkaisevasti, että Imatralle oli juuri valmistunut vesivoimalaitos, jonka kautta saatiin turvattua tehtaan energiantuotanto. Tuotanto alkoi keväällä1937. Rautatehtaassa oli aikanaan maailman suurin sähkömasuuni.

Ennen talvisotaa rautatehtaassa työskenteli noin 700 henkilöä. Jatkosodan pommituksissa tehdas vahingoittui monta kertaa, mutta pystyi jatkamaan toimintaansa. Rajanvedossa tehdas jäi niukasti Suomen puolelle ja jatkaa edelleen toimintaansa Ovako Imatra Oy Ab -nimisenä osana kansainvälistä Ovako-konsernia.

Imatran terästehdas valmistaa niukkaseosteisia erikoisteräksiä pyörö- ja neliötankoina konepaja-, kuulalaakeri- ja ajoneuvoteollisuudelle. Viennin osuus on 75 %. Henkilöstöä on noin 600. Yritys on Kaakkois-Suomen suurimpia metalliteollisuuden työnantajia.

lähteet:
Ovako Oy
Etelä-Karjalan liitto
Arponen-Miettinen: Enso