Kuitu Oy

Kuitu Oy

Jääskessä sijainnut Kuitu Oy oli ensimmäisiä tehtaita Suomessa, joka alkoi valmistaa tekokuituja 1930-luvulla.

Toiminta sai alkunsa, kun Kymi Oy:n toimitusjohtaja K. E. Ekholm kävi tutustumassa tekokuituteollisuuteen Italiassa vuosina 1925-1926. Kaukaan tehtaille perustettiin vuonna 1930 pieni tekosilkin koetehdas ja Kaukaan Tehdas Oy alkoi sitten vapaaherra, DI K.A. Wreden aloitteesta suunnitella tekosilkkitehtaan rakentamista Jääsken Järvenkylään.

Selluloosateollisuuden nopea kasvu oli johtanut lipeän liikatuotantoon, ja tämä oli suurin tekijä tekosilkkitehtaan perustamiseen.

1930-luvun puolivälissä E.K. Brax, joka oli jo 1920-luvulla tutkinut valmistusmenetelmiä, alkoi tehdä suunnitelmia uudelleen. Hän sai mukaansa silloisen Enso-Gutzeitin toimitusjohtajan V.A. Kotilaisen sekä vuorineuvos Yrjö Pulkkisen. Ensi-Gutzeitin hallitusneuvosto hyväksyi suunnitelmat ja Kuitu Osakeyhtiön perustava yhtiökokous pidettiin 15.11.1936.

Yhtiön tuotantokyky oli vuoden 1939 lopussa 2000 kg sillaa, 1200 kg säteriä ja 1000 kg kelmua vuorokaudessa. Työntekijöiden määrä oli 500. 

Talvisodan alkaessa tehdas oli ehtinyt toimia vajaan vuoden kun se jouduttiin evakuoimaan pommitusten johdosta.

Kun välirauha, Moskovan rauha, solmittiin 13.3.1940, jouduttiin Poriin evakuoidut koneet palauttamaan Neuvostoliitolle. Samana vuonna ryhdyttiin suunnittelemaan uuden tehtaan perustamista. Eri paikkakunnista päätettiin valita Valkeakosken kauppala tehtaan sijoituspaikaksi. 1.2.1941 perustettiin Säteri Osakeyhtiö, josta oli tarkoitus tulla Kuitu Oy:n jatkaja. Runsaasti Kuitu Oy:n palveluksessa olleita siirtyi Säteri Oy:n palvelukseen. Vuonna 1945 karjalaiset muodostivat noin 70 prosenttia koko Säterin henkilökunnasta.

Lähteitä: Säteriläinen, Säteri Oy:n henkilökuntalehti, 5-6, 1946. Veli Ikonen: Jääsken kirja, 1966. Pekka Kaarninen: Säterin historia — 75 vuotta tekokuitu- ja kemianteollisuutta Suomessa, 2018.

Erja Nikusen tekemä kooste: Kuitu Oy Jääsken Järvenkylässä

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Insinööri Braxin talo Kuitu Oy:n asuinalueella. Talo on korjattu 1944. SA-Kuva.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kuitu Oy:n tehdas Jääsken Järvenkylässä. SA-Kuva.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kuitu Oy:n asuinaluetta 1944. SA-kuva.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Evakuointia Kuitu Oy:n tehtaalla talvisodan aikana. SA-Kuva.