Eu-tukea Heimolan kunnostukseen

Heimolan keittiön ja pääeteisen lattiat remontoitiin Pomoottorin myöntämällä EU-tuella syksyllä 2018.

Juupajoen Karjala-Seuran hallitus anoi ja sai EU:lta yhteisörahoitusavustusta toimitalonsa Heimolan kunnostukseen. Tukea haettiin Pomoottori  ry:n kautta Heimolan keittiön ja pääeteisen lattioiden sekä eteiskalusteiden kunnostushankkeeseen. Tukihakemukset hoiti Sirkka-Liisa Oikari. Yhteisörahoitusta myönnettiin hanketta varten 4444 euroa. Tuen saamisen ehtoihin kuului, että työ oli toteutettava saman vuoden aikana. Yhteisörahoituksella kustannettiin käytetyt materiaalit ja osa työkustannuksista. Muilta osin hanke toteutettiin talkootyönä.

- Aluksi purettiin keittiön lattia ja osa eteisen lattiaa niin, että päästiin tarkistamaan alpohjan kunto. Vanhat hirret olivat säilyneet hyvin. Lahoa ei löytynyt, kertoi työtä johtanut Matti Pärssinen.

Lattioiden alla olleet sahanpurut vaihdettiin eristysvillaksi.  Keittiön lattia purettiin kokonaan ja tilalle tuli uudet lattialankut. Eteisen lattia hiottiin ja lakattiin. Remontin yhteydessä uusittiin myös kiinteät eteiskalusteet.

Vuokraustoiminta oli keskeytyksissä remontin ajan.