Antrea-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Vuosi 2024 on Antrea-Seuran 71. toimintavuosi. Toiminnan painopiste siirtyi jo kahden edellisen vuoden aikana kokonaan kotimaahan, koska valitettavan sotatilanteen johdosta emme pääse entisille kotiseuduillemme vierailemaan.  

Toiminta ja tapahtumat:

Talvi-iltamat ovat vuodesta vuoteen houkutelleet suuren joukon seuran jäseniä ja muita antrealaishenkisiä, joten talvi-iltamat on syytä pitää myös tulevana vuonna tammi-helmikuun tienoilla.

Keväällä 2023 järjestetty kevätretki sai suosiota ja todettiin onnistuneeksi tapahtumaksi. Järjestetään kevätretki myös keväällä 2024. Mielenkiintoisia käyntikohteita on runsaasti valittavissa.

Karjalaiset kesäjuhlat ovat Mikkelissä 15.–16.6. Sinne varataan pitäjäesittelyyn myyntipöytä ja esitellään Antreaa ja seuran toimintaan. Aktivoidaan seuran jäsenten osallistumista juhliin.

Vuosikokous ja kesätapaaminen elokuussa 2024.

Riihimäen kappelikirkon puistoon pystytetylle muistomerkillä järjestetään kynttilöiden sytytys sopivina merkkipäivinä.

Urheilutoimintaa jatketaan ja vahvistetaan, koska ne houkuttelevat toiminnan piiriin myös nuorempia antrealaisjuurisia ja ovat tämänkin takia tärkeitä myös jäsenhankinnan kannalta. Osallistutaan Sysmän suvisoutuun. Kyykkää harjoitellaan ja kisataan ainakin haasteotteluissa naapuriseuroja vastaan.

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lähipitäjien pitäjäseurojen, sukuseurojen ja kyläseurojen kanssa tiivistetään. Antrea-Seuran vuoro on järjestää yhteistyökokous vuoksenrantalaisten ja kirvulaisten kanssa.

Tiedottaminen ja lehti

Vuoksen Verkko -lehteä julkaistaan yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa. Lehti tallentaa perinnettä ja dokumentoi seuran nykyistä toimintaa.

Seuran tapahtumista tiedotetaan jäsentiedotteella ainakin kerran vuodessa, mutta tavoitteena on siirtyä yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen. Sähköpostiosoitteita pyritään keräämään lisää, jolloin ajankohtaisista tapahtumista pystytään nopeastikin tiedottamaan yhä laajemmalle joukolle seuran jäseniä. Internet-sivuja kehitetään ja ajantasaistetaan. Facebook-ryhmän aktiivisuutta hyödynnetään sekä seuran tiedottamisessa että jäsenhankinnassa.

Muu toiminta

Seuran tuottamia julkaisuja ja muita myyntiartikkeleita myydään eri tilaisuuksissa.

Vuodelle 2023 tuotettiin ensimmäinen Antrea-seinäkalenteri. Kalenteri julkaistaan myös vuodelle 2024.

Vuonna 2023 aloitettua rotinatervehdysten lähettämistä jatketaan.

Vuoden aikana jatketaan perinteen keräämistä ja sen tallentamista digitaaliseen muotoon.

Toimintasuunnitelma 2024 pdf-muodossa löytyy täältä.