Puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksessa

Kymmenkunta vuotta seuran puheenjohtajana toiminut Reijo Martikainen ehdotti 22.8. pidetyssä vuosiokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi Satu Stirkkistä, joka myös yksimielisesti valittiin. Kiitos Reijo ja onnea Satu! Toimintakausi alkaa vuoden 2024 alussa.                                 

Vuosikokous pidettiin  jo tutuksi tulleessa paikassa, Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Jollaksessa. Läsnä oli lähes 30 osanottajaa käymässä läpi sääntömääräiset asiat ja viettämässä sen jälkeen yhteistä leppoisaa kesäiltaa. 

Kotimaanmatkailua vahvistetaan

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Hatakka, sihteeriksi Pirjo TIippana ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Irma Kalke ja Raakel Henttonen..  Puheenjohtaja Reijo Martikainen esitteli niin menneet toiminnat kuin tulevat suunnitelmat. Koronavuosien jälkeen oltiin jo päästy virittelemään toimintaa, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan keskeytti kaiken kanssakäymisen Venäjän kanssa, eikä siten matkojakaan Antreaan enää järjestetty. Poikkeustila kestänee, joten uusia toimintamuotoja ryhdyttiin suunnittelemaan. Pitäjäjuhla järjestettiin tauon jälkeen Hämeenlinnassa. Myyntiartikkeleita uusittiin hankkimalal t-paitoja, mukeja ja tuottamalla ensimmäinen seinäkalenteri. Toimintavuonna alettiin myös valmistautua seuran tulevaan 70-vuotisjuhlavuoteen. 

Toimintakertomuksen 2022 voit lukea tästä.

Ensi vuoden toiminnasta puhuttaessa todettiin tarpeelliseksi arvioida perinteisen pitäjäjuhlan toteutus. Karjalaiset kesäjuhlat on päätetty toteuttaa joka toinen vuosi. Tämä antaa mahdollisuuden arvioida myös Antrea-juhlien toteutusta. Juhlat voitaneen toteuttaa joko välivuosina tai yhteisvoimin naapuriseurojen kanssa.  Tänä vuonna toteutettu kevätretki kotimaassa todettiin onnistuneeksi tapahtumaksi ja tätä toimintamuotoa aiotaan jatkaa. Keskustelussa toivottiin, että retkiä pystyttäisiin koordinoimaan niin, etteivät mene päällekkäin esim. sukuseurojen retkien kanssa. Ehdotettiin mm. käyntejä evakkopaikoissa. Urheilutoiminnan - soudun, kyykän ja kolmiottelun - vetovoimaisuus todettiin etenkin nuorten parissa ja se koettiin tämänkin vuoksi tärkeäksi. 

Toimintasuunnitelman 2024 voit lukea tästä.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin Satu Stirkkinen. Erovuoroiset jäsenet Erkki Kokko, Antti Partanen, Janne Pullinen ja Reetta Sojakka. Muut johtokunnan jäsenet ovat Marko Kekki, Sirkka Rautioaho ja Seppo Vepsä. Reijo otti johtokunnassa olleen Sadun paikan.

Jäsenmaksuun pieni korotus

Jäsenmaksulaskutuksen hoitaa Karjalan Liitto. Jäsenmaksuksi ensi vuodelle vahvistettiin 45 euroa, josta liitto pidättää oman osuutensa 20 euroa ja tilittää jäsenyhteisöille niiden osuuden, mikä Antrea-Seuralla on 25 euroa. Seuran näkökulmasta siirtymä on myös toteutunut oikein hyvin – avoimia laskuja on vain muutama. Kokouksessa päätettiin, että ainaisjäsenet maksavat edelleen jäsenmaksuna Karjalan Liiton osuuden 20 euroa. Ainaisjäsenyyshän vapauttaa vain seuran jäsenmaksuista. Seura maksaa kunniajäsentensä jäsenmaksut liitolle.

Toiminnantarkastajksi valittiin edelleen Timo Pullinen, varalla Timo Mykrä.

Johtokunnalle annettiin valtuudet nimetä tarvittavat toimikunnat ja niiden edustajat. Kokouskutsut julkaistiin perinteisesti Karjala-lehdessä, mutta lehden toiminnan päätyttyä tilanne on avoin, koska mahdollisesta jatkosta ei ole varmuutta. Päätettiin julkaista kokouskutsut jäsentiedotteessa ja nettisivulla.

Kuvat ja perinne talteen

Keskustelussa nousi esiin Riihimäen kaupunginmuseon siirtyminen uusiin tiloihin. Toivottiin juuri uudistetun Antrea-huoneen olevan edelleen nähtävissä. Muuton vuoksi kokoelmat on suljettu, mikä hankaloittaa esim. tekeillä olevan ensi vuoden seinäkalenterin kokoamista. Kalenteri ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa ja muistutettiin sen kielpoisuudesta etenkin joululahjaksi. 

Antrea-huoneen koonnut Antero Heiskala on tutkinut mm. kansalaissotaa ja sen vaiheita Antreassa ja löytänyt kirjauksista paljon virheitä. Heiskala on myös esittänyt, että evakkomatkoista kaivataan kuvia. Ymmärrettävää on, ettei niissä olosuhteissa tullut kuvaaminen ensimmäiseksi mieleen, mutta mikäli kuvia löytyy, seuran edustajia voi lähestyä ja saada sitä kautta kuvia museolle toimitettavaksi. Keskustelussa tuli myös esiin, että Karjala-talolla pidettävien pitäjäesittelyjen yhteydessdä voisi olla valokuvia esillä. Kuvamateriaalia kerätään myös tulevien vuosien allakoita silmällä pitäen. 

Kotiseutumatkoja on tehty 30 vuotta. Näiden katsottiin olevan historiaa nyt ja niiden muistoja tulisi tallentaa kuvien kera: mitä, missä milloin. 

Rajantakaisesta tilanteesta on tietoa sen verran, että ainakin Jääsken ja Antrean hautausmaiden muistomerkit ovat hyvässä kunnossa, niitä ei ole tuhottu. Erkki Kokko on seurannut fb-sivustoa, jossa kerrotaan mm. Pietarin oblastin haluavan purkaa Kuukaupin vanhan maantiesillan. Paikallisesti on kerätty adressi vastustamaan sillan purkua. 

Parin tunnin kokoustamisen jälkeen Harri päätti ”virallisen” kokouksen nuijankopautuksella. Sen jälkeen päästiin jatkamaan haastamista grillin äärellä. Myös saunomiseen ja mereen pulahtamiseen tuli mahdollisuus. 

Pirjo Tiippana
 

 

 

 

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Satu Stirkkinen ja Reijo Martikainen. Sadulla kädessään uunituore Seppo Kukkosen tekemä puheenjohtajan nuija.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Komeat ovat maisemat kesäkodin kallioilta.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Symboliikkaa: ikkuna tulevaan.