Antrea-Seuran toimintakertomus vuodelta 2022

Vuosi 2022 oli Antrea-Seuran 69. toimintavuosi.  Seura toimii antrealaisten ja vuoksenrantalaisten yhdyssiteenä, kokoaa ja tallentaa historiaan liittyviä kulttuuri­arvoja ja vaalii kotiseudun muistoja ja perinteitä. Muistot ja perinteet kertautuvat tapahtumissa ja tallentuvat kylä-, suku- ja perinnekirjoina ja videoina.

Seurassa oli kertomusvuoden lopussa 370 (375 vuonna 2021) jäsentä, jotka ovat Karjalan Liiton jäsenrekisterissä. Lisäksi seuran omassa rekisterissä on 72 jäsentä. Vuoden aikana liittyi seuraan 25 uutta varsinaista jäsentä (v. 2021 uusia jäseniä 28) ja seurasta erosi 27 (v. 2021 erosi 29) jäsentä. Jäsenmaksun maksamatta jättämisen takia poistettiin jäsenrekisteristä 6 jäsentä. Jäsenmäärä säilyi siis lähes samana kuin edellisenä vuonna.
 

Vuosi 2022 oli toinen poikkeusvuosi seuran toiminnassa, koska covid 19-pandemian alkaessa helpottaa alkoi helmikuussa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Tämä keskeytti kaiken virallisen kanssakäymisen Venäjän kanssa ja matkoja Antreaan ei pystytty järjestämään. Todennäköisesti tästä poikkeustilasta tulee pitkäaikainen, joten vuoden aikana jo ryhdyttiin pohtimaan seuralle uusia toimintamuotoja.

Seuran taloutta seurattiin toimintavuonna tarkasti. Tilinpäätös osoitti 1 443,56 euroa alijäämää. Merkittävin syy tappiolliseen tilinpäätökseen oli uusien myyntiartikkeleiden hankinta. Myytäväksi teetettiin paitoja, mukeja ja ensimmäisen kerran Antrea-kalenteri.

Karjalan Liiton kautta tapahtunut jäsenmaksujen laskutus onnistui kohtuullisen hyvin. Samalla laskulla laskutettiin Karjalan Liiton jäsenmaksu ja seuran jäsenmaksu.

Seuran tiedotusta hoidettiin lähinnä Facebook-sivujen kautta. Vuoksen Verkko -lehti ilmestyi joulukuussa ja lähettiin seuran jäsenille.

Toimihenkilöt

Seuran puheenjohtajana toimi Reijo Martikainen, varapuheenjohtajana Antti Partanen, sihteerinä Sirkka Rautioaho, rahastonhoitajana Satu Stirkkinen ja johtokunnan muut jäsenet olivat Maria Hatakka, Marko Kekki, Erkki Kokko, Janne Pullinen ja Reetta Sojakka.

Vuoksen Verkko -lehden päätoimittajana toimi Marko Kekki.

Pirjo Tiippana osallistui johtokunnan kokouksiin, hoiti jäsenasioita, seuran internet-sivuja ja some-tiedotusta sekä vastasi seuran myyntiartikkeleiden myynnistä ja lähettämisestä.

Toimikunnat nimettiin erityisesti tapahtumavastaaviksi.

Muistopuistotoimikunta: Erkki Kokko, Antti Partanen ja Satu Stirkkinen

Urheilutoimikunta: Janne Pullinen, Tatu Partanen, Reetta Sojakka ja Maria Hatakka

Patsastoimikunta: Antti Partanen ja Reijo Martikainen

Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontui viisi kertaa: 13.1. ja 22.2. Teams-kokouksena, 19.5. Lopella Sulumäen tilalla, 16.8. ennen vuosikokousta Karjalaisten Kesäkodilla ja 3.10 Helsingissä Solita Oy:n tiloissa. 

Vuosikokous

Seuran vuosikokous ja sen yhteydessä kesätapaaminen järjestettiin 16.8.2022 Karjalaisten Kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Laajasalossa. Tapahtumaan osallistui 33 seuran jäsentä. Kokouk­sen puheenjohtajana toimi Harri Hatakka ja sihteerinä Sirkka Rautioaho.

Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2023 jatkamaan valittiin Reijo Martikainen. Erovuorossa johtokunnan jäsenistä olivat Maria Hatakka, Marko Kekki, Sirkka Rautioaho ja Satu Stirkkinen. Marko Kekki, Sirkka Rautioaho ja Satu Stirkkinen valittiin jatkamaan johtokunnassa. Maria Hatakka ei halunnut jatkaa, joten johtokunnan uudeksi jäseneksi valittiin Seppo Vepsä.

Muut johtokunnan jäsenet vuonna 2023 ovat Erkki Kokko, Antti Partanen, Janne Pullinen ja Reetta Sojakka. 

Toiminnantarkastajiksi vuosille 2022 ja 2023 valittiin Timo Pullinen ja varalle Timo Mykrä.

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit, vahvisti tilinpää­töksen, myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille sekä vahvisti jäsenmaksut, toimintasuunnitelman ja tulo- ja meno­arvion.

Seuraava vuosikokous sovittiin pidettäväksi elokuussa kesätapaamisen merkeissä.

Tapahtumia toimintavuonna

Korona oli vielä alkuvuodesta niin voimissaan, että perinteisiä talvi-iltamia ei uskallettu järjestää.

Maaliskuussa tervehdittiin seuran kunniajäsentä Antti Henttosta hänen täyttäessään 100 vuotta. Kesällä meidät tavoitti suruviesti Antin poismenosta. Seura oli edustettuna hänen hautajaisissaan.

Heinäkuussa osallistuttiin Sysmän suvisoutuun, jossa Antrean Esan joukkue kilpaili evakkovenelähdössä Vuoksenrantaa ja Kirvua vastaan. Naapuripitäjien soutajat olivat vielä tällä kertaa vahvempia, mutta soutujoukkue ei tästä lannistunut. Soutujen yhteydessä kisailtiin myös perinteinen kolmiottelu, tällä kertaa Vuoksenranta-seuran järjestämänä. Siinäkin jäätiin kolmanneksi, joten järjestämisvuoro siirtyi Antrea-Seuralle.

Urheilutoiminta jatkui kyykkäottelulle vuoksenrantalaisia vastaan 8.10. Joutsassa. Antrea-Seuran kaksimiehinen joukkue vasta tutustui kyykkäpeliin ja hävisi kokeneille vastustajille. Antrea-Seura saavutti menestystä myös Karjalan Liiton urheilutoiminnassa: Timo Pullinen voitti karjalaisten hiihtomestaruuden M65 sarjassa.

Pitäjäjuhla pidettiin Hämeenlinnassa 17.7. Seura oli mukana järjestämässä juhlaa yhdessä hämeenlinnalaisten talkoolaisten kanssa. Juhlapuhujaksi saimme kirjailija ja dokumentaristi Arvo Tuomisen, jonka esitelmä oli ajankohtaisuutensakin takia erittäin mielenkiintoinen. Muutenkin juhla oli onnistunut.

Kesätapaaminen Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa järjestettiin 19.8. Nyt jo viidettä kertaa.  Vuosikokous pidettiin samassa yhteydessä. Tälläkin kertaa kesätapaamisessa oli runsas osanotto. Koronavuosien jälkeen mahdollisuus tavata kanssakarjalaisia oli selvästi paikallaan. Myös kuljetus Hämeestä toi paikalle osallistujia.

Kevään ja syksyn siivousmatkaa ei tänäkään vuonna pystytty järjestämään eikä myöskään laajempaa itsenäisyyspäivän kynttilän­sytytysmatkaa. Kynttilät kuitenkin saatiin palamaan tänäkin vuonna. Antreasta kantautui myös ilahduttavia viestejä, että muistomerkit ja kirkonmäki ovat saaneet olla rauhassa ja paikalliset asukkaat ovat meillä tärkeitä paikkoja kunnioittaneet ja niistä huolehtineet.

Perinteen tallennus

Toimintavuonna Riihimäen kaupunginmuseon Antrea-huoneen uudistus valmistui. Nyt huone kokoelma on edustavasti esillä. Etenkin valokuvien katselu sujuu uuden teknologian ansiota sujuvasti.

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2022 pdf-muodossa löytyy täältä.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vuosikokous ja kesätapaaminen olivat perinteiseen tapaan Karjalaisella kesäkodilla Helsingin Jollaksessa.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Vuoksen Verkko ilmestyi joulukuussa 48-sivuisena lukupakettina. Lehteä julkaistaan yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa.  Lehden voit lukea täältä.