Vahviala-seura ry:n vuosikertomus vuodelta 2022

Vahviala-seura ry on jäsenenä Karjalan Liitto ry:ssä ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry:ssä. Seura on lisäksi Karjalaisen nuorisoliiton jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Seuran toiminta vastaa 19.10.2013 vahvistettuja sääntöjä.

Jäsenhankintaa tehdään kaikkien tapahtumien ja matkojen yhteydessä. Jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan ja oli vuoden 2022 lopussa 236.

Vahvialan hautaus- ja kirkkomaan suojelu

Vahvialan Rauhamaan hautaus- ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä on viimeksi sovittu Venäjän viranomaisten kanssa 22.3.2018 allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti. Vuonna 2020 valmisteltiin hautaus- ja kirkkomaan alueiden opaste- ja infotaulut, sekä laadittiin hautausmaan alueen hoitosuunnitelma. Näiden osalta ovat neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa kesken. Ensin pandemia ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat lopettaneet yhteistyön toistaiseksi Venäjän viranomaisten kanssa. Vahviala-seura tekee kuitenkin yhteistyötä nykyisten Vahvialan asukkaiden kanssa

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022, julkaisi Karjalan Liitto tiedotteessaan maaliskuussa 2022 seuraavaa. ”Karjalaiset ovat kokeneet sodan julmuudet 82 vuotta sitten. Koemme sympatiaa ukrainalaisia kohtaan. Karjalan Liitto ei voi hyväksyä sodalla tai sen uhalla kansakuntien itsenäisyyden uhkaamista. Karjalan Liitto on toistaiseksi keskeyttänyt kaikki yhteistyöhankkeet venäläisten toimijoiden kanssa.”

Yhteistyö muitten karjalaisten yhdistysten kanssa

Vahviala-seura tekee yhteistyötä Säkkijärvi-seuran ja Säkkijärvi-säätiön kanssa julkaisemalla Säkkijärvi-lehdessä Vahvialaan ja seuraan liittyviä juttuja. Vahviala-seura on käynnistänyt yhteistyön myös Viipurin pitäjäseuran sekä Wiipuri-Yhdistyksen kanssa. Yhteistyö tarkoittaa Vahviala-seuran jäsenten mahdollisuutta osallistua em. seurojen matkoille ja tapahtumiin.

Puheenjohtaja Juha Henriksson on Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä toimii yhteyshenkilönä Karjalaiseen Nuorisoliittoon.

Sihteeri Riitta Wallin on Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (KPYL) hallituksen jäsen vuosina 2016 – 2021 Viipurin seudun edustajana, sekä Karjalan Liiton liittovaltuustossa KPYL:n edustajana vuosina 2020-2023.

Kevätkokous

Vahviala-seura piti kevätkokouksen Artjärven Maamiesseuran talolla lauantaina 19.3.2022. Osallistujia oli 31 henkilöä. Seuran puheenjohtaja Juha Henriksson avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Ikonen, sihteeriksi Riitta Haglund ja pöytäkirjantarkastajina toimivat Irja ja Tapio Rongas. Seuran puheenjohtajan esittelemä vuoden 2021 vuosikertomus kuultiin, ja rahastonhoitaja Riitta Haglund selvitti seuran tilit, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Nämä vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

Seuraavaksi nautittiin keiittolounas ja kahvit kakkuineen, joista aiheutuneisiin kustannuksiin seura osallistui. Ruokailun jälkeen kertoi jokainen tapahtumapäivään osallistuja lyhyesti itsestään ja suhteestaan Vahvialaan. Sen jälkeen seuran puheenjohtaja Juha Henriksson esitteli Vahviala-seuran nettisivuja Karjalan Liiton sivuilla ja kuvaprojektin vetäjä Eero Poikela Vahvialasta skannattuja kuvia.

Syyskokous

Vahviala-seuran syyskokous pidettiin lauantaina 19.11.2022 Porvoossa. Kokous pidettiin kaupungin ytimessä Cafe Cabriolessa ja paikalla oli 38 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Toni Vanhala ja sihteerinä Riitta Wallin. Toimintasuunnitelman esitteli seuran puheenjohtaja Juha Henriksson ja talousarvion tulevalle vuodelle 2023 Riitta Haglund. Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 30 euroa vuodessa, josta Karjalan Liiton osuus on kaksikymmentä ja seuran kymmenen euroa.

Hallitus vuodelle 2023 on seuraava, puheenjohtaja Juha Henriksson Kotkasta, varapuheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä Orimattilasta, Riitta Haglund Iitistä, Jari Käki Kouvolasta, Tapio Malmiharju Orimattilasta, Juha Metso Haminasta, Eero Poikela Kouvolasta, Eija Rakkolainen Lahdesta, Hannes Sipiläinen Porvoosta ja Riitta Wallin Hollolasta.

Tea Itkonen kertoi ruokailun jälkeen vahvialalaisten asettumisesta Talvisodan jälkeen Porvoon seudulle. Itkonen on toimittanut Porvoon Karjala-seuran 70-vuotishistoriikin, ”Hyvihä meit on pietty” vuonna 2010. Itkosen esitys syyskokouksen väelle avasi ja syvensi kirjan sisältöä vielä laajemmaksi. Vahvialalaiset olivat innolla mukana perustamassa yhdistyksiä, kuoroja ja kerhoja sekä osallistuivat aktiivisesti kunnallispolitiikkaan kaksikielisellä Porvoon seudulla.

Tapahtumapäivän järjestelyihin oltiin tyytyväisiä. Laulettiin yhdessä Soili Koskelaisen säestyksellä. ja nautittiin herkullisesta keittolounaasta sekä jälkiruokana Cabriolen kakkubuffasta. Seura osallistui ruokailun kustannuksiin.

Tapahtumia

Karjalainen Nuorisoliitto antoi Hyvinkään Hoijakan tilaisuudessa 11.6.2022 Vahviala-seuralle kunniakirjan aktiivisesta toiminnasta vuodelta 2021.

Karjalan Liitto antoi kunniakirjan Vahviala-seuralle 8.10.2022. Seura tuli toiseksi toimintakilpailussa vuodelta 2022 pitäjäseurojen sarjassa.

Vahvialalaiset kokoontuivat 3.7.2022 Lahdessa perinteisille Vahviala-juhlille

Vahviala-seura järjesti 67. kerran pitäjäjuhlat Lahdessa heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina parin vuoden koronatauon jälkeen. Juhlapäivään osallistui 100 henkilöä.

Juhlapäivän ohjelma alkoi seppeleiden laskulla sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Launeen kirkossa pidetyn jumalanpalveluksen yhteydessä kertoi seuran puheenjohtaja Juha Henriksson seurakuntaväelle Vahvialasta sekä vahvialalaisten kokoontumisesta Lahteen viettämään juhlapäivää. Kanttorin laulama, Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, saatteli juhlaväen jumalanpalveluksen jälkeen Lahden Upseerikerholle.

Upseerikerhon edessä olevalle Evakkopatsaalle laskettiin kukkalaite. Puheenjohtaja avasi pääjuhlan ja ensimmäisenä esiintyivät Elina Noran johdolla Nastolan Pikkupelimannit, jotka valloittivat juhlayleisön rytmikkäällä kansanmusiikilla soittaen ja laulaen.

Juhlapuheen piti Karjalan Liiton liittovaltuuston puheenjohtaja Martti Talja. Martti Talja totesi, että meille karjalaisille viimeiset kaksi ja puoli vuotta ovat merkinneet henkisesti raajan katkaisua. Ensin korona-epidemian vuoksi Venäjän raja sulkeutui entiselle kotiseudulle pyrkiviltä ja jatkoksi 24. helmikuuta Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan jatkoi rajan sulkua määräämättömäksi ajaksi. Talja jatkoi, että Karjalan Liiton kannanotolla maaliskuussa keskeytettiin viranomaisyhteistyö, mutta Venäjälle muodostuneiden tuttavasuhteiden henkilökohtainen ylläpitäminen on perusteltua, koska niiden merkitys suhteiden palauttamisessa on tulevaisuudessa suuri.

Lahden Bach-kuoro johtajanaan Pekka Asikainen esitti perinteisiä suomalaisia lauluja, kuten Kesäpäivä kangasalla, Kesäyö, Suomalainen rukous sekä historiaamme vahvasti muistuttava Veteraanin iltahuudon. Hiljainen tienoo laulu tiivisti ajankohtaisuudessaan monien tunteet Ukrainan kansan taistelusta olemassaolostaan. Kuoron vahvistamana laulettiin yhdessä Karjalaisten laulu.

Juhlan järjestelyihin oltiin tyytyväisiä, ohjelma, juhlapaikan tilat sekä mahtava lounas nostattivat tunnelmaa. Seura osallistui merkittävällä panostuksella tilaisuuden kustannuksiin.

Vanhoja kuvia Vahvialasta-kuvaprojekti, valokuvanäyttely ja kesäkahvila elokuussa Iitin kylätalolla

Vuonna 2022 jatkettiin 20.1.2018 aloitettua kuvaprojektia, johon sisältyy Vahvialan vanhojen kuvien, ajalta ennen vuotta 1945, keräämistä, digitointia ja tallentamista. Vuoden lopussa oli saatu tallennettua lähes 3600 kyläkuvaa ja 400 pitäjäkuvaa. Muita kuvia oli yhteensä 800, esimerkiksi  hautakivi-, kuolinilmoitus- ja muut lehtileikkelekuvat. Valtaosa kuvista on nyt nähtävillä Vahviala-seuran kotisivuilla. Kuvatyöryhmän vetäjänä toimii Eero Poikela.

Vahviala-seura esitteli 2018-2022 tallennettuja ja digitoituja Vahvialan pitäjän kylien vanhoja valokuvia Iitin kylätalolla 9.-22.8.2022. Kyläkuvia esiteltiin seuraavasti: Houni, Hiivaniemi ja Hanhijoki 9.-10.8., Järvenpää ja Kintere 11.-12.8., Koskela ja Kirkonkylä 13.-14.8., Löytömäki ja Louko 15.-16.8., Nurmi ja Rakkolanjoki 17.- 18.8., Vanhakylä, Tervajärvi ja Tervajoki 19.-20.8., Rakkola ja Häsälä 21.-22.8.2022. Parittomina päivinä klo 12-18 näyttelytilassa oli paikalla seuran edustaja, joka skannasi kävijöiden hallussa olevia vanhoja valokuvia, tallensi kuvatietoja ja esitteli verkkoon jo tallennettua kuva-aineistoa. Joka päivä näyttelytilan valkokankaalla oli nähtävissä diaesitys vuorossa olevien kylien valokuvista. Valokuvanäyttelyssä vieraili 450 henkilöä.

Seura oli näyttelyn jälkimmäisellä viikolla samaisella Iitin kylätalolla kahvilavuorossa 15.-18.8.2022. Kahvila oli avoinna päivisin kello 10-20. Kahvilassa oli myynnissä itsevalmistettuja tuotteita sekä suuressa suosiossa olleet arpajaiset. Kahvilassa kävi em. aikana 450 asiakasta.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden 2022 aikana yhteensä kolme ja tapahtumista tiedotettiin myös paikallislehtien, Karjala-lehden, kotisivujen ja facebookin avulla. Vahviala-seura on toisena ylläpitäjänä facebook ryhmässä: Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa. Ryhmässä on mukana 536 jäsentä.

Vahviala-seuran juhlajulkaisu 75 vuotta

Teoksen laatiminen on edennyt aikataulun mukaisesti ja se julkaistaan Vahviala-juhlilla 2.7.2023. Työryhmä on kokoontunut pari kertaa kuluneena vuonna ja lukenut sekä kommentoinut kirjan toimittajan Kristiina Ijäksen koostamaa tekstiä sekä julkaisuun tulevia kuvia sähköpostin ja verkon välityksellä.

Teoksen toimittaja Kristiina Ijäs kertoi syyskokousväelle Porvoossa julkaisun sisällöstä ja rakenteesta. Visuaalisuus ja vuosikymmenittäin etenevä kerronta houkuttelee varmasti kirjan hankintaa pohtivia. Kirja sisältää mainioita henkilöhaastatteluja ja ennennäkemätöntä kuvamateriaalia. Kirjan ennakkotilaajahinta on 30 euroa 25.3.2021 asti ja sen jälkeen 40 euroa.

Hallitus vuonna 2022

Juha Henriksson, puheenjohtaja

Eeva Maija Heikkilä, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri

Riitta Haglund, rahastonhoitaja

Tapio Malmiharju, jäsen

Juha Metso, jäsen

Eero Poikela, jäsen

Pertti Salo, jäsen, 5.6.2022 asti

Hannes Sipiläinen, jäsen

Riitta Wallin, sihteeri

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan piirien ja Karjalan Liiton kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin, niin etäyhteyksin kuin paikan päällä. Merkittävin tapahtuma parin vuoden tauon jälkeen olivat Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla 17.-19.6.. Seuran edustajat pitivät esittelypöytää tapahtumapaikalla sekä osallistuivat mm. juhlakulkueeseen.

Hallituksen edustajat olivat paikalla, kun seuran pitkäaikainen sihteeri Hilja Kalso siunattiin maan lepoon maaliskuussa 2022.

Hallitus osallistui hallituksen jäsenen Pertti Salon siunaustilaisuuteen 17.6.2022 Elimäellä. Pertti toimi seuran hallituksessa vuodesta 1996 lähtien.

Hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Kuusankosken kokoustilassa. Hallitus piti yhden kokouksista 25.4.2022 UKK-arkistolla Orimattilassa, jossa arkistonhoitaja Pekka Lähteenkorva kertoi Urho Kekkosen toiminnasta.