Vahviala-seura ry:n vuosikertomus vuodelta 2020

Vahviala-seura ry on jäsenenä Karjalan Liitto ry:ssä ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry:ssä. Vahviala-seura on lisäksi Karjalaisen nuorisoliiton kannatusjäsen. Seuran toiminta vastaa 19.10.2013 vahvistettuja sääntöjä. Jäsenhankintaa tehdään kaikkien tapahtumien ja matkojen yhteydessä. Jäsenmäärä jatkaakin kasvuaan ja oli vuoden 2020 lopussa 233.

Vahvialan Rauhamaan hautaus- ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä toistaiseksi on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa 22.3.2018 allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti. Vuonna 2020 on valmistettu hautaus- ja kirkkomaan alueiden opaste- ja infotaulut, sekä laadittu hautausmaan alueen hoitosuunnitelma. Neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa ovat ko. asioista vielä kesken.

Vuonna 2020 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua kuvien keräämistä, digitointia ja tallentamista. Vuoden lopussa oli saatu tallennettua yli 3000 kuvaa. Kuvatyöryhmän vetäjänä toimii Eero Poikela.

Eeva Maija Heikkilä toimii yhteyshenkilönä Karjalaiseen Nuorisoliittoon, jossa strategiana on saada seuroihin lisää nuoria mukaan karjalaiseen toimintaan.

Riitta Wallin on ollut Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (KPYL) hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen Viipurin seudun edustajana.

Korona pandemia esti lähes koko vuoden tapahtumien ja retkien järjestämisen valtakunnallisesti ja globaalisti. Mm. perinteistä kesäjuhlaa ei voitu pitää. Toiminnan järjestämisessä noudatettiin Karjalan Liiton ja aluehallinto viranomaisten ohjeita.

Vahviala-seura sai Karjalan Liiton pitäjäseurojen toimintakilpailussa 2. sijan kunniakirjoineen.

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.3.2020 Kausalan ABC kabinetissa. Kokoukseen osallistui 12 henkilöä ja tilaisuudessa Eero Poikela kertoi Vahvialan kuvahankkeesta.

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kouvolassa Kymen Paviljongissa 7.11.2020, ja kokoukseen osallistui n. 20 henkilöä.

Talvisodan päättymisen muistojuhlaa vietettiin 13.3.2020 Iitin kirkolla, jossa laskettiin muistokukat Sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden vainajien haudoille. Juha Vierumäki piti koskettavan puheen talvisodan vaiheista Iitin kirkossa.

Karjalan Liiton 80 juhlavuoden muistokuusen istuttivat Elimäen Villikkalaan Hannu Sollo, Pertti Salo ja Villikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anne Sinkkonen.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 5 ja tiedottaminen toteutettiin mm. paikallislehtien, Karjala-lehden, kotisivujen ja facebookin avulla. Vahvialaseura on toisena ylläpitäjänä facebook ryhmässä: Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa. Ryhmässä on mukana yli 400 henkilöä.

Hallitus vuonna 2020:  Hannu Sollo, puheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri Riitta Haglund, jäsen Juha Henriksson, jäsen Tapio Malmiharju, jäsen Juha Metso, jäsen Eero Poikela, jäsen Pertti Salo, jäsen Hannes Sipiläinen, jäsen Riitta Wallin, sihteeri

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan piirien ja Karjalan Liiton kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin, niin etäyhteyksin kuin paikan päällä. Hallitus kokoontui yhteensä 4 kertaa ja kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Kuusankosken kokoustilassa