Vahviala-seura ry:n vuosikertomus vuodelta 2021

Vahviala-seura ry on jäsenenä Karjalan Liitto ry:ssä ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry:ssä. Vahviala-seura on lisäksi Karjalaisen nuorisoliiton jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Seuran toiminta vastaa 19.10.2013 vahvistettuja sääntöjä.

Jäsenhankintaa tehdään kaikkien tapahtumien ja matkojen yhteydessä. Jäsenmäärä jatkaakin kasvuaan ja oli vuoden 2021 lopussa 233.

Vahvialan Rauhamaan hautaus- ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä toistaiseksi on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa 22.3.2018 allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti. Vuonna 2020 on valmisteltu hautaus- ja kirkkomaan alueiden opaste- ja infotaulut, sekä laadittu hautausmaan alueen hoitosuunnitelma. Neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa ovat ko. asioista vielä kesken. Vahviala-seura tekee yhteistyötä nykyisen Vahvialan asukkaiden ja toimijoiden kanssa

.

Vahviala-seura on tehnyt yhteistyötä myös Säkkijärvi-seuran ja Säkkijärvi-säätiön kanssa.

Vuonna 2021 jatkettiin 20.1.2018 aloitettua kuvaprojektia, johon sisältyy kuvien keräämistä, digitointia ja tallentamista. Vuoden lopussa oli saatu tallennettua 2757 kyläkuvaa, pitäjäkuvia 300 ja muita kuvia 378. Muihin kuviin sisältyivät hautakivi-,   kuolinilmoitus- ja muut lehtileikkele kuvat. Kuvatyöryhmän vetäjänä toimii Eero Poikela.

Puheenjohtaja Juha Henriksson on Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä toimii yhteyshenkilönä Karjalaiseen Nuorisoliittoon.

Sihteeri Riitta Wallin on Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (KPYL) hallituksen jäsen vuosina 2016 – 2021 Viipurin seudun edustajana, sekä  Karjalan Liiton liittovaltuustossa KPYL:n edustajana vuosina 2020-2023.

Koronapandemia esti osittain tapahtumien järjestämisen valtakunnallisesti ja globaalisti. Mm. perinteistä kesäjuhlaa ei voitu pitää. Toiminnan järjestämisessä noudatettiin Karjalan Liiton ja aluehallintoviranomaisten ohjeita.

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.4.2021 Teams etäyhteydellä. Osallistujia oli yhteensä 15 henkilöä, ja puheenjohtajana toimi Asta Ikonen.

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kouvolassa Takamaan seuratalolla 13.11.2021,  ja kokoukseen osallistui 31 henkilöä. Kokouksen yhteydessä kuultiin Eeva Maija Heikkilän ansiokas esitys Vahvialan Lotista. Lisäksi Kaija Vesala kertoi Suomen Lotta perinteestä. Esillä oli myös Lotta aiheeseen liittyviä mm. esineitä ja muistomerkkejä.

Syyskokous päätti aloittaa 75vuotis juhlajulkaisun toteuttamisen.

Tapahtumia

12-30.7.2021 pidettiin Vahviala kyläkirjanäyttely Iitin kirjastossa. Esillä oli Vahvialaan liittyvää kirjallisuutta, leikekirjoja ja karttoja. Osallistujia tapahtumassa oli n. 100 henkilöä.

31.7.2021 toteutettiin kesäretki Punkalaitumelle. Punkalaidun oli pitäjä, jonne Vahvialan kunnan siirtoväki n. 4400 henkilöä sijoitettiin talvisodan jälkeen keväällä 1940. Osallistujia matkalla oli 27 henkilöä, ja mukana oli 5 Vahvialassa syntynyttä henkilöä.

7.8.2021 paljastettiin Vainikkalassa, Hiivaniementie 216, Paarmakallion opastaulu. Paarmakallion tila kuului aikanaan Urho ja Sylvi Kekkoselle. Opastaulu toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

9-12.8.2021 Iitin kirkonkylän kylätalossa oli Vahviala-seuralla kesäkahvilavuoro. Kesäkahvila on suosittu vierailukohde, ja kävijämäärä ylittikin odotukset.

10-23.8.2021 järjestettiin Iitin kirkonkylän kylätalossa taidenäyttely, jossa oli esillä Edwina Goldstonen ja Matti Ylänteen taidetta ja valokuvia. Kävijöitä oli runsaasti ja kiinnostus näyttelyä kohtaan oli suuri.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 4 ja tiedottaminen toteutettiin mm. paikallislehtien, Karjala-lehden, kotisivujen ja facebookin avulla. Vahviala-seura on toisena ylläpitäjänä facebook ryhmässä: Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa. Ryhmässä on mukana lähes 500 jäsentä.

Hallitus vuonna 2021

Juha Henriksson, puheenjohtaja

Eeva Maija Heikkilä, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri

Riitta Haglund, jäsen

Tapio Malmiharju, jäsen

Juha Metso, jäsen

Eero Poikela, jäsen

Pertti Salo, jäsen

Hannes Sipiläinen, jäsen

Hannu Sollo, jäsen

Riitta Wallin, sihteeri

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan piirien ja Karjalan Liiton kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin, niin etäyhteyksin kuin paikan päällä.

Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa ja kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Kuusankosken kokoustilassa, 7.4.21 kokous pidettiin Teams etäyhteydellä.