VAHVIALA-SEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 2021

 

Yleistä

Vahviala-seura jatkaa toimintaa Vahviala-perinteen ylläpitämiseksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria.

Tapahtumat ja retket järjestetään korona tilanteen ohjeet huomioiden.

Liiton teemat huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Vuoden 2021 toimintateema on Karjalainen identiteetti, ja Liiton teemana vuosille 2021 – 2023 on Huomisen karjalaisuus.

Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa toimitaan yhteistyössä, yhteyshenkilönä on Eeva-Maija Heikkilä. Vahviala-seura on Nuorisoliiton varsinainen jäsen.

Seura tekee lisäksi aktiivista yhteistyötä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa.

Kuvatyöryhmä jatkaa vahvialalaisten kuvien keräämistä ja tallentamista sekä aloittaa kuvien jakamisen verkossa. Seuran valokuvien, videoiden, kasettien ja muiden tallenteiden siirtämistä digitaaliseen muotoon jatketaan.

Vahvialan sankarihautausmaan ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa. Vuonna 2021 jatketaan hautaus- ja kirkkomaan alueiden opastaulujen pystyttämistä sekä laaditaan hautausmaan hoitosuunnitelma yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Jäsenistö

Jäsenmäärä on 30.9.2020 229 henkilöä, ja vuoden 2020 aikana seuraan on liittynyt  8 uutta jäsentä,

Jatkuvuuden turvaamiseksi etsitään nuorempia ikäluokkia mukaan aktiiviseen toimintaan.

Hallinto

Vahviala-seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan

jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Hallitus voi muodostaa työryhmiä tarpeen mukaan

ja täydentää niitä hallituksen ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Tiedottaminen

Jäsentiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kirjeposti lähtee niille jäsenille, joilla

ei ole käytössään sähköisiä viestimiä. Karjalan Liiton tiedotteet lähetetään sähköpostitse jäsenille. 

Seuran kotisivujen merkitystä ja käyttöä viestinnän osana korostetaan.

Facebookissa ollaan mukana toisena ylläpitäjänä ryhmässä Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa

Karjalassa. Ryhmässä on 404 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvussa. Ryhmä on varteenotettava tiedotus-kanava.

Karjala-lehti ja paikallislehdet hyödynnetään mm. tapahtumien yhteydessä.

 

Kokoukset ja tapahtumat

Kevätkokous pidetään 13.3.2021 Iitin kirkolla ja seurakunta talolla.

Vahviala-seuran kesäjuhla pidetään 4.7.2021 Lahdessa. 

Syyskokous pidetään 13.11.2021 Takamaan seuratalolla Elimäellä.

Arkisto

Kuusankosken arkistossa säilytetään seuran omaisuus, myytävä materiaali ja arkisto.

Arkistointi painottuu asiakirjojen lisäksi oman pitäjän historia- ja kulttuuritietojen keräämiseen. Kuvien digitointia jatketaan ja suunnitellaan niiden järjestämistä. Arkistointi toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Retket

Iitin Lukion retki Viipuriin toukokuussa 2021.

8.6.2021 Hautausmaan siivousretki Vahvialaan.

31.7.2021 Kesäretki Nurmin kylään ja ympäristöön, tai kotimaan retki.

19.10.2021 Syyssiivousretki Vahvialan hautausmaalle ja kirkonmäelle.

2 pv viikonlopun retki Vahvialaan ja Viipuriin vuoden 2021 aikana.

Varainhankinta

Seuran tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista ja tuotemyynneistä.

Iitin kesäkahvilasta anotaan jälleen kahvila- ja näyttelytila vuoroa tulevaksi kesäksi, kahvilassa pidetään myös arpajaiset.

Haetaan avustusta Vahviala-säätiöltä sekä Iitin kunnalta vuoden 2021 tapahtumiin.

Varojen käytössä huomioidaan seuran jäsenet.

Muu toiminta

Vahviala-seuran jäsenet perheineen ja ystävineen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Karjalaisille

kesäjuhlille. Samoin osallistutaan pitäjäesittelyihin, muihin piirien, seurojen ja järjestöjen tilaisuuksiin,

joissa on mahdollisuus tuoda Vahviala-seuraa ja sen toimintaa esille.