VAHVIALA-SEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Yleistä

Vahviala-seura jatkaa toimintaa Vahviala-perinteen ylläpitämiseksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria.

Seura huomioi Liiton teemat omassa toiminnassaan. Vuoden 2019 teema on: Lapset ja nuoret.  Lisäksi Liiton strategia vuosille 2017 – 2020 on: Ilo kuulua karjalaisiin.

Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa suunnitellaan yhteistyötä, yhteyshenkilönä Vahviala-seurasta on Eeva Maija Heikkilä. Seura tekee aktiivisesti yhteistyötä iittiläisten seurojen ja yhdistysten kanssa.

Kuvatyöryhmä jatkaa yhteistyötä taiteilija Edwina Goldstonen kanssa.

Vahvialan sankarihautausmaan ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä toistaiseksi on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa. Vuonna 2019 aloitetaan hautaus- ja kirkkomaan alueiden rajojen merkitseminen ja pystytetään alueille opastetaulut yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Laaditaan hautausmaan hoitosuunnitelma.

Seuran valokuvien, videoiden, kasettien ja muiden tallenteiden siirtämistä digitaaliseen muotoon jatketaan.

Jäsenistö

Jäsenmäärä on jatkanut kasvua, vuoden 2018 aikana seuraan on liittynyt 33 uutta jäsentä, kokonais-

määrä on 1.10.2018 220 henkilöä. Kehityksen toivotaan jatkuvan.

Jatkuvuuden turvaamiseksi pyritään saamaan nuorempia ikäluokkia mukaan aktiiviseen toimintaan.

Hallinto

Vahviala-seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan

jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Hallitus voi muodostaa työryhmiä tarpeen mukaan

ja täydentää niitä hallituksen ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Tiedottaminen

Jäsentiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kirjeposti lähtee niille jäsenille, joilla

ei ole käytössään sähköisiä viestimiä. Karjalan liiton ja KPYL:n uutiskirjeet lähetetään sähköpostitse.    

Seuran kotisivujen merkitystä ja käyttöä viestinnän osana korostetaan.

Facebookissa ollaan mukana toisena ylläpitäjänä ryhmässä Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa

Karjalassa. Ryhmässä on 337 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvussa. Ryhmä on varteenotettava tiedotus-

kanava.

Karjala-lehti ja paikallislehdet hyödynnetään mm. tapahtumien yhteydessä.

Kokoukset ja tapahtumat

Kevätkokous pidetään 9.3.2019 Moision kartanossa.

Vahviala-seuran kesäjuhla pidetään 7.7.2019 Lappeenrannassa. 

Syyskokous pidetään 9.11.2019 Haminan Työväentalolla, teemana Lapset ja Nuoret.

Arkisto

Kuusankosken arkistossa säilytetään seuran omaisuus, myytävä materiaali ja arkisto.

Arkistointi painottuu asiakirjojen lisäksi oman pitäjän historia- ja kulttuuritietojen keräämiseen. Kuvien digitointia jatketaan ja suunnitellaan niiden järjestämistä. Arkistointi toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Retket

Viikolla 23/2019 Hautausmaan siivousretki, retkellä tutustutaan Viipurin kaupunkiin.

27.7.2019 Kesäretki Vanhaankylään.

Viikolla 41/2019 Syyssiivousretki Vahvialan hautausmaalle ja kirkonmäelle, tutustutaan myös Sorvalin hautausmaahan ja kirkon raunioihin.

2 pv Viipurin retki heinäkuun 2019 alkupuolella.

Varainhankinta

Seuran tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista ja tuotemyynneistä.

Iitin kesäkahvilasta anotaan jälleen vuoroa tulevaksi kesäksi, kahvilassa pidetään myös arpajaiset.

Haetaan avustusta/apurahaa Vahviala-säätiöltä sekä Iitin kunnalta vuoden 2019 tapahtumiin.

Varojen käytössä huomioidaan seuran jäsenet.

Muu toiminta

Vahviala-seuran jäsenet perheineen ja ystävineen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Karjalaisille

kesäjuhlille. Samoin osallistutaan pitäjäesittelyihin, muihin piirien, seurojen ja järjestöjen tilaisuuksiin,

joissa on mahdollisuus tuoda Vahviala-seuraa ja sen toimintaa esille.

 

 

Aikaisemmat toimintasuunnitelmat

2018 Toimintasuunnitelma