Toimintasuunnitelma 2018

Yleistä

Vahviala-seura jatkaa toimintaa Vahviala-perinteen ylläpitämiseksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria.

Seura viettää 2018 seuran 70 vuotisjuhlaa. Seura huomioi liiton teemat omassa toiminnassaan.

Teema 2018 on: Karjalan luonto ja ympäristö, strategia 2017-2020 on: Ilo kuulua Karjalaisiin.

Jatketaan v. 2016 aloitettua vahvialalaisten taiteilijoiden taiteen etsintää ja kuvausta.

Jatketaan yhteistyötä englantilaissyntyisen kuvataiteilija Edwina Goldstonen työstämien lasinegatiivien tiimoilta.

Vahvialan sankarihautausmaan vuokrasopimksen (päättyy 2018) hakemus on edelleen vireillä ja odotetaan sopimuksen päätöstä. Laaditaan hautausmaan hoitosuunnitelma.

Seuran arkiston valokuvien, videoiden ja kasettien siirtämistä nykyaikaan jatketaan.

Jäsenistö

Jäsenmäärä on jatkanut kasvua, vuoden 2017 aikana seuraan on liittynyt n.30 uutta jäsentä, kokonaismäärä on 194. Kehityksen toivotaan jatkuvan.

Jatkuvuuden turvaamiseksi pyritään saamaan nuorempia ikäluokkia mukaan aktiiviseen toimintaan.

Hallinto

Vahviala-seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Hallitus voi muodostaa työryhmiä tarpeen mukaan ja täydentää niitä hallituksen ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Tiedottaminen

Jäsentiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kirjeposti lähtee niille jäsenille, joilla ei ole käytössään sähköisiä viestimiä. Karjalan liiton ja KPYL:n uutiskirjeet lähetetään sähköpostitse.

Seuran kotisivujen merkitystä ja käyttöä viestinnän osana korostetaan.

Facebookissa ollaan mukana toisena ylläpitäjänä ryhmässä Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa. Ryhmässä on 288 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvussa. Ryhmä on varteenotettava tiedotuskanava.

Karjala-lehti ja paikallislehdet hyödynnetään mm. tapahtumien yhteydessä.

Kokoukset ja tapahtumat

Kevätkokous pidetään 10.3.2018, Mäntsälässä. Tapahtumapäivän teemana on liiton teeman "ilo kuulua Karjalaisiin" mukaan, kevätkarkelot.

Vahviala-seuran 70 vuotisjuhlat pidetään 8.7.2018 Iitissä, Kausalan Ravilinnassa. Jumalanpalvelus Iitin kirkossa.

Syyskokous pidetään 10.11.2018 Myllykosken seuratalolla, teemana maisema ja luonto.

Arkisto

Kuusankosken arkistossa säilytetään seuran omaisuus, myytävä materiaali ja arkisto. Arkistointi painottuu asiakirjojen lisäksi oman pitäjän historiatietojen keräämiseen. Kuvien digitointia jatketaan ja suunnitellaan niiden järjestämistä. Arkistointi toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Retket

26.5.2018 Hautausmaan siivousretki, retkellä tutustutaan Viipurin kaupunkiin.

28.7.2018 Kesäretki Tervajoelle ja Hanhijoelle Vaalimaan kautta.

10.10 Syyssiivousretki Vahvialan hautausmaalle ja kirkonmäelle, tutustutaan myös Sorvalin hautausmaahan ja kirkon raunioihin. Lähes kaikki Vahvialan alueella asuneet on ennen vuotta 1915 haudattu Sorvalin hautausmaalle.

Varainhankinta

Seuran tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista ja tuotemyynneistä.

Iitin kesäkahvilasta anotaan jälleen vuoroa tulevaksi kesäksi, kahvilassa pidetään myös arpajaiset.

Haetaan avustusta/apurahaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöltä ja Vahviala-säätiöltä sekä Iitin kunnalta vuoden 2018 tapahtumiin.

Varojen käytössä huomioidaan seuran jäsenet.

Muu toiminta

Vahviala-seuran jäsenet perheineen ja ystävineen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Karjalaisille kesäjuhlille. Samoin osallistutaan pitäjäesittelyihin, muihin piirien, seurojen ja järjestöjen tilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus tuoda Vahviala-seuraa ja sen toimintaa esille.

 

Aikaisemmat toimintasuunnitelmat

2017 Toimintasuunnitelma (pdf)
2016 Toimintasuunnitelma (pdf)
2015 Toimintasuunnitelma (pdf)
2013-2014 Toimintasuunnitelma (pdf)
2012-2013 Toimintasuunnitelma (pdf)
2011-2012 Toimintasuunnitelma (pdf)
2010-2011 Toimintasuunnitelma (pdf)
2009-2010 Toimintasuunnitelma (pdf)