VAHVIALA-SEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Yleistä

Vahviala-seura ry jatkaa toimintaa Vahviala-perinteen ylläpitämiseksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria.

Seura kuuluu Karjalan Liittoon, joka on karjalaisyhteisöjen valtakunnallinen keskusliitto. Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys. Karjalan Liiton vuosittaiset teemat huomioidaan myös seuran toiminnan järjestämisessä. Liiton teemana vuosille 2021–2023 on Huomisen karjalaisuus. Karjalan Liiton hallitus on päättänyt erikseen vuoden 2023 teemaksi ”Visuaaliset taiteet osana karjalaista kulttuuriperintöä”

Seura kuuluu myös Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon (KPYL). Liitto vaalii karjalaisia perinteitä sekä tekee tutkimus-, kotiseutu- tai perinnetyötä. KPYL järjestää vuosittain yhteistapahtumia, joissa pitäjäyhdistykset esittelevät entisen pitäjänsä historiaa, perinteitä sekä seuratoimintaa. Vahviala-seuran sihteeri Riitta Wallin on valittu jäseneksi KPYL:n edustajana Karjalan Liiton liittovaltuustoon vuosille 2020-2023.

Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa toimitaan yhteistyössä. Vahviala-seura on Nuorisoliiton varsinainen jäsen. Seuran yhteyshenkilönä on Vahviala-seuran varapuheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä ja puheenjohtaja Juha Henriksson on Nuorisoliiton hallituksen jäsen. Nuorisoliitto on karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kohtaamispaikka ja valtakunnallinen harrastus- ja kulttuurijärjestö.

Vahviala-seura tekee edellä kerrotun lisäksi aktiivista yhteistyötä karjalaseurojen, muiden yhdistysten ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Seuran kuvatyöryhmä digitoi ja tallentaa verkkoon jäsenistöltä löytyviä vanhoja valokuvia. Valtaosa vuosina 2018-2022 kerätyistä kuvista on tallennettu kylittäin ja ne ovat nähtävillä Karjalan Liiton Vahviala-seuran kotisivulla. Seuran muiden tallenteiden (kasetit, videot ym.) siirtämistä digitaaliseen muotoon jatketaan.

Vahvialan sankarihautausmaan ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa 22.3.2008 Viipurissa. Neuvottelut hautaus- ja kirkkomaan alueille suunnitelluista uusista opastauluista sekä hautausmaan hoitosuunnitelmasta odottavat edelleen.

Seura toteuttaa toiminnastaan 75-vuotis juhlajulkaisun, työ on alkanut vuonna 2022 ja valmistuu vuoden 2023 Vahviala-juhliin mennessä. Työtä varten on perustettu työryhmä, joka ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteuttaa julkaisun. Julkaisu on painosmäärältään 200 kpl ja kustannuksiltaan 8 400 euroa.  Julkaisua rahoitetaan saaduilla avustuksilla sekä kirjan tilausmaksuilla.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt tilaisuuksien ja kotiseutumatkojen järjestämisen Vahvialaan toistaiseksi mahdottomaksi.


Jäsenistö

Vahviala-seuran jäsenet kuuluvat myös Karjalan Liittoon maksaessaan jäsenmaksunsa. Jäsenmäärä on 10.10.2022 230 henkilöä, ja vuoden 2022 aikana on seuraan liittynyt 5 uutta jäsentä.

Seuran toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi etsitään nuorempia ikäluokkia mukaan aktiiviseen toimintaan. Koulujen ja oppilaitosten kanssa tehdään tässä yhteistyötä.

Hallinto

Vahviala-seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Hallitus voi muodostaa työryhmiä tarpeen mukaan ja täydentää niitä hallituksen ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Tiedottaminen

Jäsentiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kirjeposti lähtee niille jäsenille, joilla ei ole käytössään sähköisiä viestimiä. Karjalan Liitto lähettää jäsenilleen omat uutiskirjeensä sähköpostilla. Karjalaisen Nuorisoliiton kirjeet välitetään myös seuran jäsenille.         

Seuran kotisivut, Karjalan Liiton sivuilla, pidetään ajan tasalla ja niiden käyttö viestinnän osana lisääntyy. Seura on mukana toisena ylläpitäjänä Facebookin ryhmässä ”Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa”. Ryhmässä on 10.10.2022 514 jäsentä ja jäsenmäärä on ollut koko ajan kasvussa. Ryhmä on merkittävä tiedotuskanava vahvialalaisille ja karjalaisille tapahtumille. Paikallislehdissä ja Säkkijärvilehdessä julkaistaan tietoja seuran tulevista tilaisuuksista sekä kirjoitetaan juttuja tapahtumista.

Vahviala-seura 75-vuotta

Vahviala-seuran perustamisesta tulee kuluneeksi vuonna 2023 75 vuotta. Juhlimme isommin aina viiden vuoden välein ja nyt siihen on todella syytä.

Seuran perustamiskokous pidettiin pitäjäjuhlien yhteydessä 31.7.1948 Kausalan Ravilinnassa. Seuran perustamiskirjan mukaan yhdistyksen tarkoituksena on ”olla entisen Vahvialan kunnan alueella asuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Vahvialan historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä.”

Vahviala-juhlilla heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina tulemme muistelemaan menneitä vuosikymmeniä ja julkaisemaan juhlakirjan seuramme toiminnasta sekä pohtimaan karjalaisen kulttuurin tulevaisuutta. Juhla pidetään perinteisessä kokouspaikassamme Kausalan Ravilinnassa su 2.7.2023.

Kokoukset ja tapahtumat

Kevätkokous ja tapahtumapäivä pidetään la 25.3.2023 Lapinjärvellä

Syyskokous ja tapahtumapäivä pidetään la 18.11.2023 Kotkassa

Retket

Retkikohteeksi on suunniteltu Tallinnan matkaa.

Arkisto

Vahviala-seuran arkistossa Kuusankoskella säilytetään seuran omaisuus, myytävä materiaali ja arkisto.

Arkistointi painottuu asiakirjojen lisäksi oman pitäjän historia- ja kulttuuritietojen keräämiseen. Kuvien digitointia jatketaan ja ne saatetaan näkyviin Vahviala-seuran kotisivuille. 

Arkistointi toteutetaan tehdyn arkistointisuunnitelman mukaisesti.

Varainhankinta

Seuran tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista ja tuotemyynneistä. Iitin kesäkahvilasta anotaan jälleen kahvila- ja näyttelytila vuoroa tulevaksi kesäksi, kahvilassa pidetään myös arpajaiset.

Haetaan avustusta Vahviala-säätiöltä ja muilta säätiöiltä sekä Iitin kunnalta vuoden 2023 tapahtumiin ja toimintaan.

Varojen käytössä huomioidaan seuran jäsenet.

Muu toiminta

Vahviala-seuran jäsenet perheineen ja ystävineen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Karjalaisille kesäjuhlille (seuraavan kerran 2024) sekä Karjalan Liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton tapahtumiin. Samoin osallistutaan pitäjäesittelyihin, muihin piirien, seurojen ja järjestöjen tilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus tuoda Vahviala-seuraa ja sen toimintaa esille.