VAHVIALA-SEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yleistä

Vahviala-seura ry jatkaa toimintaa Vahviala-perinteen ylläpitämiseksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria.

Seura kuuluu Karjalan Liittoon, joka on karjalaisyhteisöjen valtakunnallinen keskusliitto. Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys. Karjalan Liiton vuosittaiset teemat huomioidaan myös seuran toiminnan järjestämisessä. Liiton teemana vuosille 2021–2023 on Huomisen karjalaisuus.

Seura kuuluu myös Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon (KPYL). Liitto vaalii karjalaisia perinteitä sekä tekee tutkimus-, kotiseutu- tai perinnetyötä. KPYL järjestää vuosittain yhteistapahtumia, joissa pitäjäyhdistykset esittelevät entisen pitäjänsä historiaa, perinteitä sekä seuratoimintaa. Vahviala-seuran sihteeri Riitta Wallin on valittu KPYL:n varapuheenjohtajaksi vuosille 2020-2021, sekä jäseneksi KPYL:n edustajana Karjalan Liiton liittovaltuustoon vuosille 2020-2023.

Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa toimitaan yhteistyössä. Vahviala-seura on Nuorisoliiton varsinainen jäsen. Seuran yhteyshenkilönä on Vahviala-seuran varapuheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä. Nuorisoliitto on karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kohtaamispaikka ja valtakunnallinen harrastus- ja kulttuurijärjestö. Vahviala-seuran puheenjohtaja Juha Henriksson on valittu vuosille 2021-2022 Karjalaisen Nuorisoliiton hallitukseen.

Seura tekee edellä kerrotun lisäksi aktiivista yhteistyötä karjalaseurojen ja muiden yhdistysten kanssa. 

Seuran kuvatyöryhmä jatkaa vahvialalaisten kuvien keräämistä ja tallentamista sekä aloittaa kuvien jakamisen verkossa. Seuran valokuvien, videoiden, kasettien ja muiden tallenteiden siirtämistä digitaaliseen muotoon jatketaan.

Vahvialan sankarihautausmaan ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa. Vuonna 2022 pyritään saamaan hautaus- ja kirkkomaan alueille uudet opastaulut sekä laaditaan uudistettu hautausmaan hoitosuunnitelma yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Seura toteuttaa 75-vuotis juhlajulkaisun, työ alkaa 2022 ja valmistuu 2023 kesäjuhliin, työtä varten perustetaan työryhmä joka ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteuttaa kirjan painosmäärältään 200 kpl ja kustannuksiltaan n.6000 euroa.  Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle 13.11.2021

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikeuttaa tilaisuuksien ja kotiseutumatkojen järjestämistä sekä Suomessa että Venäjällä entisessä Vahvialassa. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on laadittu siten, että vierailut ja matkat voidaan toteuttaa.

Jäsenistö

Vahviala-seuran jäsenet kuuluvat myös Karjalan Liittoon maksaessaan jäsenmaksunsa. Jäsenmäärä on 2.9.2021 231 henkilöä, ja vuoden 2021 aikana seuraan on liittynyt 14 uutta jäsentä.

Seuran toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi etsitään nuorempia ikäluokkia mukaan aktiiviseen toimintaan.

Hallinto

Vahviala-seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Hallitus voi muodostaa työryhmiä tarpeen mukaan ja täydentää niitä hallituksen ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

 

Tiedottaminen

Jäsentiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kirjeposti lähtee niille jäsenille, joilla ei ole käytössään sähköisiä viestimiä. Karjalan Liitto lähettää uutiskirjeet suoraan jäsenille.         

Seuran kotisivut, Karjalan Liiton sivuilla, pidetään ajan tasalla ja niiden käyttö viestinnän osana lisääntyy. Seura on mukana toisena ylläpitäjänä Facebookin ryhmässä ”Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa”. Ryhmässä on 2.9.2021 484 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvussa. Ryhmä on merkittävä tiedotus-kanava. Karjala-lehti ja paikallislehdet hyödynnetään mm. tapahtumien yhteydessä.

 

Kokoukset ja tapahtumat

Kevätkokous pidetään 19.3.2022 Artjärvellä

Vahviala-seuran kesäjuhla pidetään 3.7.2022 Lahdessa 

Syyskokous pidetään 19.11.2022 Porvoossa

Arkisto

Vahviala-seuran arkistossa Kuusankoskella säilytetään seuran omaisuus, myytävä materiaali ja arkisto.

Arkistointi painottuu asiakirjojen lisäksi oman pitäjän historia- ja kulttuuritietojen keräämiseen. Kuvien digitointia jatketaan ja suunnitellaan niiden näkyviin saattamista tietoverkossa. 

Arkistointi toteutetaan tehdyn arkistointisuunnitelman mukaisesti.

Retket

Iitin Lukion retki Viipuriin toukokuussa 2022

11.6.2022 Hautausmaan siivousretki Vahvialaan

30.7.2022 Kesäretki Nurmin kylään ja ympäristöön tai kotimaan retki

15.10.2022 Syyssiivousretki Vahvialan hautausmaalle ja kirkonmäelle

Varainhankinta

Seuran tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista ja tuotemyynneistä. Iitin kesäkahvilasta anotaan jälleen kahvila- ja näyttelytila vuoroa tulevaksi kesäksi, kahvilassa pidetään myös arpajaiset.

Haetaan avustusta Vahviala-säätiöltä sekä Iitin kunnalta vuoden 2022 tapahtumiin.

Varojen käytössä huomioidaan seuran jäsenet.

Muu toiminta

Vahviala-seuran jäsenet perheineen ja ystävineen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Karjalaisille kesäjuhlille. Samoin osallistutaan pitäjäesittelyihin, muihin piirien, seurojen ja järjestöjen tilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus tuoda Vahviala-seuraa ja sen toimintaa esille.